+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Adadığımız adakları unutursak ne yapmalıyız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Adadığımız adakları unutursak ne yapmalıyız?

  Sual: bazi ettigim,adaklari unutuyorum,
  daha sonradan yaa ben sunun icin bi adak etmistim ama neydi??
  yada su adagim vardi,ama ne icindi diye dusunuyorum,,,

  bunun icin ne yapmaliyim,,,
  simdiden ALLAH razi olsun,,,,,,, ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Adadığımız adakları unutursak ne yapmalıyız?


  Reklam  Cevap: Unuttuklarında sorumlu değilsin
  Hatırladığın zaman bunu yerine getirmelisin...

  İBADETLERE YANSIMASI AÇISINDAN UNUTMA
  A- Namaz’da Unutma: Rasululla h (s.a.v.)’in: “Muhakkak ki Allah bu ümmetimden unutma ve hatayı, bir de zorla yaptırıldıkları şeyi kaldırmıştır” hadisini esas almıştır. Kim bir namazı unutursa hatırladığında kılar.
  B-Oruçta Unutma :
  Kim oruçlu olduğu halde unutarak yer, içer veya hanımıyla cima ederse hatırladığında yemeyi, içmeyi, ve cimayı terk eder. Orucun bozuldu diye günün geri kalan kısmını orucunu bozarak geçirmez. Bu hususta farz veya nafile oruç arasında fark yoktur. Ebu Hureyre’nin rivayet etmiş olduğu. “Bir adam Peygamber(sav)’e : “Ben ramazanda oruçlu iken yedim ve içtim” diye sual edince Peygamber imiz(sav) kendisine şöyle cevap verdi: “Orucunu tamamla!....Seni ancak Allah yedirdi ve içirdi”.
  İnsan için bazen rahmet, çoğu kez yaratana karşı olan sorumlulu kları kasten terk etme açısından azap vesilesi olan unutma kavramını, İslâm Hukuku çerçevesinde Kur’an ve sünnet açısından ele almaya çalıştık. Bu çalışmamızda özetle şu neticeler i gördük. Unutmanın anlamlarından kişi için en tehlikeli olanının “bir şeyi bile bile terk etmek” olduğu, Allah’ın unutma yoluyla kendisini terk edeni, kendisini n de terk edeceğidir. Unutmaya sebep olan amillerin başında onun fitrî oluşu, Allah’ın zikrinden yüz çevirme, duanın terk edilmesin den kaynaklan an kalp katılığı, şeytanın süslemelerine aldanma, batıla dalma, dünya hayatına kapılıp dini oyun ve eğlenceye çevirme gelmekted ir.
  Kur’an Allah’ı anma genel itibarıyla insanın bilgi olarak elde ettiği şeyleri muhafaza altında tutmasına ve gerektiğinde de hatırlamasına imkan sağlayan bir gücü ifade eden “zikir” unutmanın önündeki en büyük engel ve onu tedavi eden en tesirli ilaçtır. Yine insanların birbirler ini uyarmaları, birbirler ine nasihatte bulunmala rı unutmanın en önemli tedavi metodlarındandır.
  Allah kasta dayanan her türlü unutmayı kınamış ve sahibini sorumlu tutmuştur. Elde olmaksızın herhangi bir iç veya dış sebepten dolayı meydana gelen unutma ise genel olarak sorumlulu k kaldırıcı, gerçek bir engel ve mazeret sebebidir .
  Semavi afetlerde n sayılan unutma hukukulla h’a ait bazı yükümlükleri kişiden kaldırır ve geçerli bir özür olarak kabul edilir. Peygamber (s.a.v.) kendi ifadesiyl e onun da bir beşer olduğu ve zaman zaman unuttuğu; Kur’an’ın ifadeleri yle indirilen vahiylerd en bazısını Allah’ın dilemesiy le unuttuğu ancak bunun Kur’an’da bir noksanlık meydana getirmediği, unuttuğuna karşılık Allah’ın daha iyisini veya unuttuğuna denk ayetler indirdiğini bildirmiştir.
  Bir erkeğe karşılık iki kadının şehadet etmesinin sebebi unutmadır. Ancak bu unutma kadınlara has, fıtrî bir özelliktir. Kadın, unutkanlığını ortadan kaldıracak bir faaliyet içerisinde bulunursa o da tek olarak bir erkeğe mukabil şahitlik yapabilir . Erkek de kendisind e unutma meydana getirecek bir konumda olursa o da tek başına şahitlik yapamaz. Bu çalışmamızda inşallah bir nebzecik de olsa faydalı olmuşuzdur. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.
  Hüseyin Ebu Emre

 3. Misafir
  Ben adak adadim su olursa sunu yapacagim diye fakat hatirlamiyorum tam detayli şekilde. Ve hic bir isim yolunda gitmiyor ne yapmaliyim ?

 4. arifselim
  Yönetici
  Eğer hatırlamıyorsan bir şey yapman gerekmez. Ama hatırlıyorsan veya tahmini olarak bile biliyorsan adağını ihmal etme yerine getir. İşlerinin yolunda olmamasının nedeni bu olması gerekir diye bir kaide yoktur.

+ Yorum Gönder
adağı unutmak,  adak adayıp unutmak,  adak unutmak,  adağın ne olduğunu unutmak,  adağını unutan ne yapmalı,  adağını unutmak,  adagimi unu