+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah (c.c) Esmalarından en kıskanç manasında bir esması var mıdır varsa hangisidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah (c.c) Esmalarından en kıskanç manasında bir esması var mıdır varsa hangisidir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Allah c.c Esmalarından en kıskanç manasında bir esması varmıdır varsa hangisidir?


  Reklam  Cevap: Bu anlamı içeren Esma zannedersem yok ama Konu hakkında bir Hadi-si Şerif

  3530- Amr b. Mürre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Vâil’den işittim, şöyle diyordu: Abdullah b. Mes’ûd’tan şöyle dediğini işittim, dedi. Bunun üzerine ben kendisine sen bunu Abdullah’tan işittin mi diye sordum. Ebû Vâil: “Evet” dedi. Abdullah hadisi merfu olarak rivâyet ederek şöyle dedi: “Allah’tan daha kıskanç bir kimse yoktur bu yüzden gizli ve açık tüm kötülükleri haram kılmıştır. Övülmeyi Allah’tan daha çok seven bir kimse yoktur. Bu yüzden Allah kendini övmüştür.” (Buhârî, Tefsir-ül Kur’an: 27; Müslim, Tevbe: 17)
  ž Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen garib sahihtir.+ Yorum Gönder