+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ölen bir kişiyi yıkamanın hükmü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ölen bir kişiyi yıkamanın hükmü nedir?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Ölen bir kişiyi yıkamanın hükmü nedir?


  Reklam  Cevap: Ölen bir mü'minin teçhiz ve tekfini, yani yıkanıp, kefenlenip, namazının kılınması ve defnedilmesi, ge-ride kalan müslümanlara kifayeten farzdır, yani bu Allahın emridir. Bunda aynı zamanda ölüyü tertemiz bir şekilde yolcu etme amacı vardır.(İbnül Hümam, Kemaleddin Muhammed b. Abdülvahid, Şerhul Fethil Kadir, c.I, s. 447) Bu görevi, müslümanların bir veya birkaçı yapınca, diğerleri de sorumluluktan kurtulur. Ama hiç kimse bu görevi yapmazsa hepsi sorumlu olurlar.

 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  İslamda ölünün yıkanmasının hükmü nedir?


  Ölen bir Müslümanın yıkanması, kefenlenmesi ve namazının kılınarak defnedilmesi farz-ı kifayedir (Kâsânî, Bedaiu’s-Sanâi’, I, 300, 306 318; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 91). Bunların, meşru bir mazeret bulunmaması halinde vakit geçirilmeden yapılması ise müstehaptır.

+ Yorum Gönder