+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Doğumun rahat olması için dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Doğumun rahat olması için dua

  Sual: Doğumun rahat olması için duâ  Abdüllah ibni Abbâs hazretleri buyurdu ki, çocuğun rahat doğması için bir tas, tabak içine, veya kağıda
  “Bismillâhillezî lâ ilâhe illâ huv el-Halîm-ül Kerîm. Sübhâne Rabbil’ Arş-il’azîm Elhamdülillahi Rabbil’ âlemîn”
  ve sonra (Nâzi’ât) sûresinin son âyetini ve Ke-ennehüm’den i’tibâren (Ahkaf) sûresinin son âyetini (65)
  islâm harfleri ile mürekkeple yazıp suyunu içirmelidir.

  BU GERÇEK Mİ? ? 2. reyna89
  Es Rahmet Rüzgarı

  Cevap: Doğumun rahat olması için dua


  Reklam  Cevap: onu bilmiyorum ama bunlar okunabiliyor

  Meryem Suresi
  Fatiha-Yasin-Tebareke-Amme
  Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

  "İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın" A'raf suresi/54.

+ Yorum Gönder