Konusunu Oylayın.: Muhammed hamidullah'ın "islam peygamberi" eseri üzerine mulahazalar

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Muhammed hamidullah'ın "islam peygamberi" eseri üzerine mulahazalar
 1. 12.Nisan.2011, 07:53
  1
  Misafir

  Muhammed hamidullah'ın "islam peygamberi" eseri üzerine mulahazalar

 2. 12.Nisan.2011, 12:04
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Muhammed hamidullah'ın "islam peygamberi" eseri üzerine mulahazalar
  A. MUHAMMED HAMİDULLAH’IN SİYER ALANINDAKİ ESERLERİ
  Muhammed Hamidullah, Kur’an ilimleri başta olmak üzere,
  İslâm hukuku ve hadis gibi İslâmî disiplinlerde pek çok eser

  vermiştir
  1. Onun dünyada özellikle de ülkemizde tanınmasına vesile

  olan ilmî saha ise,


  İslâm Peygamberi adlı eseri nedeniyle siyerdir.

  Müellifin bu çalışmasından başka gerek telif, gerekse tahkik olarak


  bu alanda müracaat edilen pek çok kitabı bulunmaktadır.


  İbn İshak (ö. 151/768), ilk meğâzî  2 ve İslâm tarihi yazarı olarak

  kabul edilir


  3. Onun siyerli ilgili rivayetleri İbn Hişam’ın es-Sîretü’n-

  Nebeviyye


  isimli eserinin muhtevasında günümüze kadar gelmiştir.

  Ayrıca nüshalar halinde bu rivayetlerin orijinal kısımları geçen


  asırda neşredilmiştir. Neşirlerinden biri Süheyl Zekkar’a


  4, diğeri de

  Muhammed Hamidullah’a


  5 aittir. İbn İshak’ın bu kitabı

  incelendiğinde Hz. Peygamber’in (sav) hayatı ve şahsiyetinin,


  1


  Müellifin 40 kadar kitap ve 700’e yakın makalesinin olduğu ifade

  edilmektedir. bk. Altınay, Ramazan, “Örnek Bir Çağdaş İslâm Bilimleri


  Araştırmacısı: Muhammed Hamidullah”,


  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat

  Fakültesi Dergisi


  , sy. 3, Van 2000, s. 263-264; Yaşaroğlu, Kamil,

  “Muhammed Hamidullah”,


  Çağdaş İslâm Düşünürleri, (ed. Karadaş,

  Cağfer), Bursa 2003, s. 89. Müellifin eserleri hakkında ayrıca bk. Avcı,


  Casim, “Prof. Dr. Muhammed Hamidullah”,


  Hadis Tetkikleri Dergisi, sy. 1,

  İstanbul 2003, s. 224-226.


  2


  Fayda, Mustafa, “İbn İshak”, DİA, XX, 95.

  3


  Şeşen, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul

  1988, s. 26.


  4


  İbn İshak, Kitabü’s-Siyer ve’l-Megâzî, (thk. Süheyl Zekkar), Dimaşk 1976.

  5


  İbn İshak, Sîretü İbn İshak el-Müsemma bi-Kitabi’l-Mübtede ve’l-Meb’as
  ve’l-Meğâzî, (thk. Muhammed Hamidullah), Rabat 1976-Konya 1981


  münferit bir hadise gibi telakki edilmeyip, dünya ve insanlık


  tarihinin önemli bir bölümü olarak ele alındığı görülür  6. Aşağıda da

  ifade edileceği gibi, Hamidullah’ın siyer ile ilgili çalışmalarında, İbn


  İshak’ın bu geniş çerçeveli ve tarihî derinliği dikkate alan siyer


  anlayışından önemli derecede etkilendiği görülür.  Muhammed Hamidullah’ın genelde İslâm tarihi, özelde de siyer


  alanında yaptığı önemli çalışmalarından biri de Belâzürî’nin


  (279/892-93)


  Ensâbü’l-Eşrâf 7 isimli eserinin ilk bölümünü

  neşretmesidir. Bu eser, bir bütün olarak tabakât, ensâb ve ahbâr


  üsluplarının birleştirilmesi suretiyle meydana getirilmiştir


  8. Kitabın,

  Hamidullah’ın neşrettiği kısmının muhtevası, klâsik siyer eserleri


  muhtevasıyla birebir uyumludur. Bu nedenle diğer ciltlerinden


  bağımsız olarak değerlendirildiğinde,  Ensâbü’l-Eşrâf’ın bu bölümünü

  müstakil bir siyer kitabı olarak kabul etmek mümkündür. Eser,


  Nuh’un (a.s.) soyunun tanıtılmasıyla başlar. Daha sonra Hz.


  İbrahim-Hz. İsmail silsilesiyle Hz. Peygamber’e (sav) kadar soy zinciri  takip edilir. Hz. Peygamber’in (sav) doğumu ve peygamberliğine


  kadar faaliyetleri, peygamberliği, ayrıca ilk Müslümanların Mekke


  müşrikleriyle ilişkileri de kitapta ele alınır. Bir ensâb kitabı olması


 3. 12.Nisan.2011, 12:04
  2
  Silent and lonely rains  A. MUHAMMED HAMİDULLAH’IN SİYER ALANINDAKİ ESERLERİ
  Muhammed Hamidullah, Kur’an ilimleri başta olmak üzere,
  İslâm hukuku ve hadis gibi İslâmî disiplinlerde pek çok eser

  vermiştir
  1. Onun dünyada özellikle de ülkemizde tanınmasına vesile

  olan ilmî saha ise,


  İslâm Peygamberi adlı eseri nedeniyle siyerdir.

  Müellifin bu çalışmasından başka gerek telif, gerekse tahkik olarak


  bu alanda müracaat edilen pek çok kitabı bulunmaktadır.


  İbn İshak (ö. 151/768), ilk meğâzî  2 ve İslâm tarihi yazarı olarak

  kabul edilir


  3. Onun siyerli ilgili rivayetleri İbn Hişam’ın es-Sîretü’n-

  Nebeviyye


  isimli eserinin muhtevasında günümüze kadar gelmiştir.

  Ayrıca nüshalar halinde bu rivayetlerin orijinal kısımları geçen


  asırda neşredilmiştir. Neşirlerinden biri Süheyl Zekkar’a


  4, diğeri de

  Muhammed Hamidullah’a


  5 aittir. İbn İshak’ın bu kitabı

  incelendiğinde Hz. Peygamber’in (sav) hayatı ve şahsiyetinin,


  1


  Müellifin 40 kadar kitap ve 700’e yakın makalesinin olduğu ifade

  edilmektedir. bk. Altınay, Ramazan, “Örnek Bir Çağdaş İslâm Bilimleri


  Araştırmacısı: Muhammed Hamidullah”,


  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat

  Fakültesi Dergisi


  , sy. 3, Van 2000, s. 263-264; Yaşaroğlu, Kamil,

  “Muhammed Hamidullah”,


  Çağdaş İslâm Düşünürleri, (ed. Karadaş,

  Cağfer), Bursa 2003, s. 89. Müellifin eserleri hakkında ayrıca bk. Avcı,


  Casim, “Prof. Dr. Muhammed Hamidullah”,


  Hadis Tetkikleri Dergisi, sy. 1,

  İstanbul 2003, s. 224-226.


  2


  Fayda, Mustafa, “İbn İshak”, DİA, XX, 95.

  3


  Şeşen, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul

  1988, s. 26.


  4


  İbn İshak, Kitabü’s-Siyer ve’l-Megâzî, (thk. Süheyl Zekkar), Dimaşk 1976.

  5


  İbn İshak, Sîretü İbn İshak el-Müsemma bi-Kitabi’l-Mübtede ve’l-Meb’as
  ve’l-Meğâzî, (thk. Muhammed Hamidullah), Rabat 1976-Konya 1981


  münferit bir hadise gibi telakki edilmeyip, dünya ve insanlık


  tarihinin önemli bir bölümü olarak ele alındığı görülür  6. Aşağıda da

  ifade edileceği gibi, Hamidullah’ın siyer ile ilgili çalışmalarında, İbn


  İshak’ın bu geniş çerçeveli ve tarihî derinliği dikkate alan siyer


  anlayışından önemli derecede etkilendiği görülür.  Muhammed Hamidullah’ın genelde İslâm tarihi, özelde de siyer


  alanında yaptığı önemli çalışmalarından biri de Belâzürî’nin


  (279/892-93)


  Ensâbü’l-Eşrâf 7 isimli eserinin ilk bölümünü

  neşretmesidir. Bu eser, bir bütün olarak tabakât, ensâb ve ahbâr


  üsluplarının birleştirilmesi suretiyle meydana getirilmiştir


  8. Kitabın,

  Hamidullah’ın neşrettiği kısmının muhtevası, klâsik siyer eserleri


  muhtevasıyla birebir uyumludur. Bu nedenle diğer ciltlerinden


  bağımsız olarak değerlendirildiğinde,  Ensâbü’l-Eşrâf’ın bu bölümünü

  müstakil bir siyer kitabı olarak kabul etmek mümkündür. Eser,


  Nuh’un (a.s.) soyunun tanıtılmasıyla başlar. Daha sonra Hz.


  İbrahim-Hz. İsmail silsilesiyle Hz. Peygamber’e (sav) kadar soy zinciri  takip edilir. Hz. Peygamber’in (sav) doğumu ve peygamberliğine


  kadar faaliyetleri, peygamberliği, ayrıca ilk Müslümanların Mekke


  müşrikleriyle ilişkileri de kitapta ele alınır. Bir ensâb kitabı olması


 4. 12.Nisan.2011, 12:05
  3
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Muhammed hamidullah'ın "islam peygamberi" eseri üzerine mulahazalar

  20


  Hamidullah, Muhammed, İslâm’ın Doğuşu, (çev Murat Çiftkaya), İstanbul

  1997


  21


  Hamidullah, Muhammed, Hz Peygamber’in Altı Orijinal Mektubu, (çev

  Mehmet Yazgan), İstanbul 1990 Bu eserde Hz Peygamber’in (sav), Mısır


  meliki Mukavkıs, el-Ahsâ valisi Münzir, Habeş kralı Necaşi, Bizans


  imparatoru Heraklios, İran hükümdarı ve Umman melikleri Cevfer ile Abd


  kardeşlere gönderdiği mektuplar ve muhtevaları ele alınmıştır


  22


  Hamidullah, Muhammed, İslâm’da Devlet İdaresi, (çev Kemal Kuşçu),

  Ankara 1979 Müellifin siyer alanındaki eserlerinin muhtevası hakkında

  geniş bilgi için bk Altınay, s 269-292


  Muhammed Hamidullah’ın yukarıda zikredilen eserlerinden


  başka gerek İslâm tarihi, gerekse siyer alanında çeşitli dillerde


  yayımlanan makale ve tebliğleri de bulunmaktadır Bunların bir


  listesi


  İslâm Peygamberi isimli kitabın sonunda verilmektir Ancak

  bu listenin baş tarafında, zikredilen çalışmaların onun bütün

  Muhammed Hamidullah’ın gerek dünyada gerekse ülkemizde


  tanınmasına sebep olan eseri


  İslâm Peygamberi’dir13 Dilimize farklı

  mütercimler tarafından çevrilen


  14 bu kitabın metodu ve muhtevası

  hakkında aşağıda hususî değerlendirmeler yapılacağı için, biz


  burada onun siyerle ilgili diğer çalışmalarından özet olarak


  bahsetmek istiyoruz:


  Muhammed Hamidullah’ın,


  İslâm Peygamberi gibi defalarca

  neşirleri ve tercümeleri yayınlanan diğer bir çalışması Hz


  Peygamber’in (sav) askerî faaliyetlerini konu edinen


  Hz Peygamber’in

  Savaşları


  adlı eseridir15 Bu kitap klâsik meğazî kitaplarının modern

  10


  Hamidullah, Muhammed, el-Vesâiku’s-Siyasiyye li Ahdi’n-Nebevî ve’l-

  Halîfeti’r-Râşide,


  Beyrut 1985 Bu eserin Hz Peygamber (sav) ile ilgili

  bölümü


  Hz Peygamber Dönemi Siyasi-İdari Belgeleri adıyla Vecdi Akyüz

  tarafından tercüme edilmiştir (İstanbul ts, Kitabevi Yay)


  11


  el-Vesâik, s 57-63

  12


  el-Vesâik, s 69

  13


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, (çev Salih Tuğ), I-II,

  İstanbul 1991


  14


  Eserin Türkçe çevirileri hakkında bk Altınay, s 270

  15


  Hamidullah, Muhammed, Hz Peygamber’in Savaşları, (çev Salih Tuğ),
  İstanbul 1991, 2003

  versiyonu gibidir Bu çalışmasında Hamidullah’ın, ilk siyer müellifi


  kabul edilen İbn İshak’ın metodundan etkilendiği söylenebilir


  Hz

  Peygamber’in Savaşları


  kitabında müellif, klâsik siyer ve meğazî

  eserlerinde bulduğu bilgileri, şahsî gözlemlerinden de istifade ederek


  harita ve kroki desteğiyle mukayeseli bir şekilde değerlendirmiştir


  Asıl yerleri kaybolmaya başlayan ve bazen de iskân alanları


  tarafından işgal edilmiş bulunan tarihî mekânların orijinal


  koordinatlarının günümüze kadar ulaşmasında onun gayretlerinin


  büyük payının bulunduğu unutulmamalıdır


  Resûlüllah Muhammed


  16 isimli kitap, Hamidullah’ın muhtasar

  bir siyer çalışmasıdır Burada onun, siyer ile olduğu kadar, genel


  İslâm tarihi konularıyla da alâkalı olan yayınlanmış eserlerinden de


  bahsetmek gerekirse, bunlar yazarın ülkemizde verdiği ders ve


  konferanslar notlarından derlenen küçük boyuttaki kitaplar olup,


  İslâm Tarihine Giriş


  17, İslâm Müesseselerine Giriş18 ve İslâm Tarihi

  Dersleri


  19 adlarını taşımaktadır Ayrıca müellifin Behawalvapur

  İslâmia Üniversitesi’nde verdiği on iki konferansı The Emergence of


  Islam ismiyle kitaplaştırılmış ve ve


  İslâm’ın Doğuşu adıyla dilimize

  çevrilmiştir


  20 Hz Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu21

  ismiyle yayınlanan kitabının muhtevası, onun


  el-Vesâik eserinin

  muhteviyatında mevcuttur Nihayet


  İslâm’da Devlet İdaresi22 isimli

  kitabı da onun dolaylı bir siyer çalışması olarak kabul edilebilir


  16


  Hamidullah, Muhammed, Resûlüllah Muhammed, (çev Salih Tuğ),

  İstanbul 1973 Bu kitabın başka bir çevirisi


  Allah’ın Elçisi Muhammed

  başlığıyla Ülkü Zeynep Babacan tarafından yapılmıştır (İstanbul 2001)


  17


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Tarihine Giriş, (çev Ruhi Özcan),

  İstanbul 1999


  18


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Müesseselerini Giriş, (çev İhsan Süreyya

  Sırma), İstanbul 1984, 1992 Bu eser, müellifin Erzurum Atatürk


  Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde verdiği İslâm Müesseseleri Tarihi


  derslerinin sistemli bir şekilde çevrilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır


  (Yaşaroğlu, s 91


  19


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Tarihi Dersleri, (çev Ruhi Özcan),

  Erzurum 1976  Muhammed Hamidullah’ın gerek dünyada gerekse ülkemizde


  tanınmasına sebep olan eseri


  İslâm Peygamberi’dir13 Dilimize farklı

  mütercimler tarafından çevrilen


  14 bu kitabın metodu ve muhtevası

  hakkında aşağıda hususî değerlendirmeler yapılacağı için, biz


  burada onun siyerle ilgili diğer çalışmalarından özet olarak


  bahsetmek istiyoruz:


  Muhammed Hamidullah’ın,


  İslâm Peygamberi gibi defalarca

  neşirleri ve tercümeleri yayınlanan diğer bir çalışması Hz


  Peygamber’in (sav) askerî faaliyetlerini konu edinen


  Hz Peygamber’in

  Savaşları


  adlı eseridir15 Bu kitap klâsik meğazî kitaplarının modern

  10


  Hamidullah, Muhammed, el-Vesâiku’s-Siyasiyye li Ahdi’n-Nebevî ve’l-

  Halîfeti’r-Râşide,


  Beyrut 1985 Bu eserin Hz Peygamber (sav) ile ilgili

  bölümü


  Hz Peygamber Dönemi Siyasi-İdari Belgeleri adıyla Vecdi Akyüz

  tarafından tercüme edilmiştir (İstanbul ts, Kitabevi Yay)


  11


  el-Vesâik, s 57-63

  12


  el-Vesâik, s 69

  13


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, (çev Salih Tuğ), I-II,

  İstanbul 1991


  14


  Eserin Türkçe çevirileri hakkında bk Altınay, s 270

  15


  Hamidullah, Muhammed, Hz Peygamber’in Savaşları, (çev Salih Tuğ),
  İstanbul 1991, 2003

  versiyonu gibidir Bu çalışmasında Hamidullah’ın, ilk siyer müellifi


  kabul edilen İbn İshak’ın metodundan etkilendiği söylenebilir


  Hz

  Peygamber’in Savaşları


  kitabında müellif, klâsik siyer ve meğazî

  eserlerinde bulduğu bilgileri, şahsî gözlemlerinden de istifade ederek


  harita ve kroki desteğiyle mukayeseli bir şekilde değerlendirmiştir


  Asıl yerleri kaybolmaya başlayan ve bazen de iskân alanları


  tarafından işgal edilmiş bulunan tarihî mekânların orijinal


  koordinatlarının günümüze kadar ulaşmasında onun gayretlerinin


  büyük payının bulunduğu unutulmamalıdır


  Resûlüllah Muhammed


  16 isimli kitap, Hamidullah’ın muhtasar

  bir siyer çalışmasıdır Burada onun, siyer ile olduğu kadar, genel


  İslâm tarihi konularıyla da alâkalı olan yayınlanmış eserlerinden de


  bahsetmek gerekirse, bunlar yazarın ülkemizde verdiği ders ve


  konferanslar notlarından derlenen küçük boyuttaki kitaplar olup,


  İslâm Tarihine Giriş


  17, İslâm Müesseselerine Giriş18 ve İslâm Tarihi

  Dersleri


  19 adlarını taşımaktadır Ayrıca müellifin Behawalvapur

  İslâmia Üniversitesi’nde verdiği on iki konferansı The Emergence of


  Islam ismiyle kitaplaştırılmış ve ve


  İslâm’ın Doğuşu adıyla dilimize

  çevrilmiştir


  20 Hz Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu21

  ismiyle yayınlanan kitabının muhtevası, onun


  el-Vesâik eserinin

  muhteviyatında mevcuttur Nihayet


  İslâm’da Devlet İdaresi22 isimli

  kitabı da onun dolaylı bir siyer çalışması olarak kabul edilebilir


  16


  Hamidullah, Muhammed, Resûlüllah Muhammed, (çev Salih Tuğ),

  İstanbul 1973 Bu kitabın başka bir çevirisi


  Allah’ın Elçisi Muhammed

  başlığıyla Ülkü Zeynep Babacan tarafından yapılmıştır (İstanbul 2001)


  17


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Tarihine Giriş, (çev Ruhi Özcan),

  İstanbul 1999


  18


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Müesseselerini Giriş, (çev İhsan Süreyya

  Sırma), İstanbul 1984, 1992 Bu eser, müellifin Erzurum Atatürk


  Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde verdiği İslâm Müesseseleri Tarihi


  derslerinin sistemli bir şekilde çevrilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır


  (Yaşaroğlu, s 91


  19


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Tarihi Dersleri, (çev Ruhi Özcan),

  Erzurum 1976


 5. 12.Nisan.2011, 12:05
  3
  Silent and lonely rains
  20


  Hamidullah, Muhammed, İslâm’ın Doğuşu, (çev Murat Çiftkaya), İstanbul

  1997


  21


  Hamidullah, Muhammed, Hz Peygamber’in Altı Orijinal Mektubu, (çev

  Mehmet Yazgan), İstanbul 1990 Bu eserde Hz Peygamber’in (sav), Mısır


  meliki Mukavkıs, el-Ahsâ valisi Münzir, Habeş kralı Necaşi, Bizans


  imparatoru Heraklios, İran hükümdarı ve Umman melikleri Cevfer ile Abd


  kardeşlere gönderdiği mektuplar ve muhtevaları ele alınmıştır


  22


  Hamidullah, Muhammed, İslâm’da Devlet İdaresi, (çev Kemal Kuşçu),

  Ankara 1979 Müellifin siyer alanındaki eserlerinin muhtevası hakkında

  geniş bilgi için bk Altınay, s 269-292


  Muhammed Hamidullah’ın yukarıda zikredilen eserlerinden


  başka gerek İslâm tarihi, gerekse siyer alanında çeşitli dillerde


  yayımlanan makale ve tebliğleri de bulunmaktadır Bunların bir


  listesi


  İslâm Peygamberi isimli kitabın sonunda verilmektir Ancak

  bu listenin baş tarafında, zikredilen çalışmaların onun bütün

  Muhammed Hamidullah’ın gerek dünyada gerekse ülkemizde


  tanınmasına sebep olan eseri


  İslâm Peygamberi’dir13 Dilimize farklı

  mütercimler tarafından çevrilen


  14 bu kitabın metodu ve muhtevası

  hakkında aşağıda hususî değerlendirmeler yapılacağı için, biz


  burada onun siyerle ilgili diğer çalışmalarından özet olarak


  bahsetmek istiyoruz:


  Muhammed Hamidullah’ın,


  İslâm Peygamberi gibi defalarca

  neşirleri ve tercümeleri yayınlanan diğer bir çalışması Hz


  Peygamber’in (sav) askerî faaliyetlerini konu edinen


  Hz Peygamber’in

  Savaşları


  adlı eseridir15 Bu kitap klâsik meğazî kitaplarının modern

  10


  Hamidullah, Muhammed, el-Vesâiku’s-Siyasiyye li Ahdi’n-Nebevî ve’l-

  Halîfeti’r-Râşide,


  Beyrut 1985 Bu eserin Hz Peygamber (sav) ile ilgili

  bölümü


  Hz Peygamber Dönemi Siyasi-İdari Belgeleri adıyla Vecdi Akyüz

  tarafından tercüme edilmiştir (İstanbul ts, Kitabevi Yay)


  11


  el-Vesâik, s 57-63

  12


  el-Vesâik, s 69

  13


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, (çev Salih Tuğ), I-II,

  İstanbul 1991


  14


  Eserin Türkçe çevirileri hakkında bk Altınay, s 270

  15


  Hamidullah, Muhammed, Hz Peygamber’in Savaşları, (çev Salih Tuğ),
  İstanbul 1991, 2003

  versiyonu gibidir Bu çalışmasında Hamidullah’ın, ilk siyer müellifi


  kabul edilen İbn İshak’ın metodundan etkilendiği söylenebilir


  Hz

  Peygamber’in Savaşları


  kitabında müellif, klâsik siyer ve meğazî

  eserlerinde bulduğu bilgileri, şahsî gözlemlerinden de istifade ederek


  harita ve kroki desteğiyle mukayeseli bir şekilde değerlendirmiştir


  Asıl yerleri kaybolmaya başlayan ve bazen de iskân alanları


  tarafından işgal edilmiş bulunan tarihî mekânların orijinal


  koordinatlarının günümüze kadar ulaşmasında onun gayretlerinin


  büyük payının bulunduğu unutulmamalıdır


  Resûlüllah Muhammed


  16 isimli kitap, Hamidullah’ın muhtasar

  bir siyer çalışmasıdır Burada onun, siyer ile olduğu kadar, genel


  İslâm tarihi konularıyla da alâkalı olan yayınlanmış eserlerinden de


  bahsetmek gerekirse, bunlar yazarın ülkemizde verdiği ders ve


  konferanslar notlarından derlenen küçük boyuttaki kitaplar olup,


  İslâm Tarihine Giriş


  17, İslâm Müesseselerine Giriş18 ve İslâm Tarihi

  Dersleri


  19 adlarını taşımaktadır Ayrıca müellifin Behawalvapur

  İslâmia Üniversitesi’nde verdiği on iki konferansı The Emergence of


  Islam ismiyle kitaplaştırılmış ve ve


  İslâm’ın Doğuşu adıyla dilimize

  çevrilmiştir


  20 Hz Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu21

  ismiyle yayınlanan kitabının muhtevası, onun


  el-Vesâik eserinin

  muhteviyatında mevcuttur Nihayet


  İslâm’da Devlet İdaresi22 isimli

  kitabı da onun dolaylı bir siyer çalışması olarak kabul edilebilir


  16


  Hamidullah, Muhammed, Resûlüllah Muhammed, (çev Salih Tuğ),

  İstanbul 1973 Bu kitabın başka bir çevirisi


  Allah’ın Elçisi Muhammed

  başlığıyla Ülkü Zeynep Babacan tarafından yapılmıştır (İstanbul 2001)


  17


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Tarihine Giriş, (çev Ruhi Özcan),

  İstanbul 1999


  18


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Müesseselerini Giriş, (çev İhsan Süreyya

  Sırma), İstanbul 1984, 1992 Bu eser, müellifin Erzurum Atatürk


  Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde verdiği İslâm Müesseseleri Tarihi


  derslerinin sistemli bir şekilde çevrilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır


  (Yaşaroğlu, s 91


  19


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Tarihi Dersleri, (çev Ruhi Özcan),

  Erzurum 1976  Muhammed Hamidullah’ın gerek dünyada gerekse ülkemizde


  tanınmasına sebep olan eseri


  İslâm Peygamberi’dir13 Dilimize farklı

  mütercimler tarafından çevrilen


  14 bu kitabın metodu ve muhtevası

  hakkında aşağıda hususî değerlendirmeler yapılacağı için, biz


  burada onun siyerle ilgili diğer çalışmalarından özet olarak


  bahsetmek istiyoruz:


  Muhammed Hamidullah’ın,


  İslâm Peygamberi gibi defalarca

  neşirleri ve tercümeleri yayınlanan diğer bir çalışması Hz


  Peygamber’in (sav) askerî faaliyetlerini konu edinen


  Hz Peygamber’in

  Savaşları


  adlı eseridir15 Bu kitap klâsik meğazî kitaplarının modern

  10


  Hamidullah, Muhammed, el-Vesâiku’s-Siyasiyye li Ahdi’n-Nebevî ve’l-

  Halîfeti’r-Râşide,


  Beyrut 1985 Bu eserin Hz Peygamber (sav) ile ilgili

  bölümü


  Hz Peygamber Dönemi Siyasi-İdari Belgeleri adıyla Vecdi Akyüz

  tarafından tercüme edilmiştir (İstanbul ts, Kitabevi Yay)


  11


  el-Vesâik, s 57-63

  12


  el-Vesâik, s 69

  13


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, (çev Salih Tuğ), I-II,

  İstanbul 1991


  14


  Eserin Türkçe çevirileri hakkında bk Altınay, s 270

  15


  Hamidullah, Muhammed, Hz Peygamber’in Savaşları, (çev Salih Tuğ),
  İstanbul 1991, 2003

  versiyonu gibidir Bu çalışmasında Hamidullah’ın, ilk siyer müellifi


  kabul edilen İbn İshak’ın metodundan etkilendiği söylenebilir


  Hz

  Peygamber’in Savaşları


  kitabında müellif, klâsik siyer ve meğazî

  eserlerinde bulduğu bilgileri, şahsî gözlemlerinden de istifade ederek


  harita ve kroki desteğiyle mukayeseli bir şekilde değerlendirmiştir


  Asıl yerleri kaybolmaya başlayan ve bazen de iskân alanları


  tarafından işgal edilmiş bulunan tarihî mekânların orijinal


  koordinatlarının günümüze kadar ulaşmasında onun gayretlerinin


  büyük payının bulunduğu unutulmamalıdır


  Resûlüllah Muhammed


  16 isimli kitap, Hamidullah’ın muhtasar

  bir siyer çalışmasıdır Burada onun, siyer ile olduğu kadar, genel


  İslâm tarihi konularıyla da alâkalı olan yayınlanmış eserlerinden de


  bahsetmek gerekirse, bunlar yazarın ülkemizde verdiği ders ve


  konferanslar notlarından derlenen küçük boyuttaki kitaplar olup,


  İslâm Tarihine Giriş


  17, İslâm Müesseselerine Giriş18 ve İslâm Tarihi

  Dersleri


  19 adlarını taşımaktadır Ayrıca müellifin Behawalvapur

  İslâmia Üniversitesi’nde verdiği on iki konferansı The Emergence of


  Islam ismiyle kitaplaştırılmış ve ve


  İslâm’ın Doğuşu adıyla dilimize

  çevrilmiştir


  20 Hz Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu21

  ismiyle yayınlanan kitabının muhtevası, onun


  el-Vesâik eserinin

  muhteviyatında mevcuttur Nihayet


  İslâm’da Devlet İdaresi22 isimli

  kitabı da onun dolaylı bir siyer çalışması olarak kabul edilebilir


  16


  Hamidullah, Muhammed, Resûlüllah Muhammed, (çev Salih Tuğ),

  İstanbul 1973 Bu kitabın başka bir çevirisi


  Allah’ın Elçisi Muhammed

  başlığıyla Ülkü Zeynep Babacan tarafından yapılmıştır (İstanbul 2001)


  17


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Tarihine Giriş, (çev Ruhi Özcan),

  İstanbul 1999


  18


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Müesseselerini Giriş, (çev İhsan Süreyya

  Sırma), İstanbul 1984, 1992 Bu eser, müellifin Erzurum Atatürk


  Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde verdiği İslâm Müesseseleri Tarihi


  derslerinin sistemli bir şekilde çevrilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır


  (Yaşaroğlu, s 91


  19


  Hamidullah, Muhammed, İslâm Tarihi Dersleri, (çev Ruhi Özcan),

  Erzurum 1976

+ Yorum Gönder