+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Erkek Sahabe İsimleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Erkek Sahabe İsimleri

  Sual: Arkadaşlar İslam tarihinde kayıt altına alınmış olan Erkek Sahabe İsimleri hakkında bana kısaca bilgiler yazar mısınız ? ? 2. kanarya
  Devamlı Üye

  Cevap: Erkek Sahabe İsimleri


  Reklam  Cevap: Erkek Sahabe İsimleri

  Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB
  Resûlullahın okçusu:Sa d BİN EBU VAKKAS
  Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM
  Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB
  Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS
  Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
  Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ
  Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA
  Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE
  Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES’ÛD
  En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER
  Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA
  Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH
  BİN SELÂM

  Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL
  Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD
  Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR
  Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ
  Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE
  Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER
  Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS
  Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT
  Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB
  Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ
  Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB
  Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH
  Cennete uçarak giden sahâbî: CA’FER-İ TAYYÂR
  Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ
  Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE
  Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
  En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE
  Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE
  Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE
  Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ
  Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ
  Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME
  Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ
  Gıfarî kâbilsenin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ
  Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ
  Resûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK
  Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM
  Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî: ES’AD BİN ZÜRÂRE
  Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
  İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET
  İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS
  Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
  Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY
  Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN
  Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA
  Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ’B BİN MÂLİK
  Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED
  Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME
  İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR
  Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU’ÂZ BİN CEBEL
  Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS
  Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU’MÂN BİN MUKARRİN
  Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ’ÛN
  Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ
  Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS
  Ensârın en hayırlılarından: SA’D BİN MU’ÂZ
  Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ
  Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE
  Eshâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF
  Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D
  Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ
  Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM
  Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ
  Resûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN
  Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ
  Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL
  Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR
  Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT
  Eshâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR
  Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ’B
  Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD
  Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR
  Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎD

 3. Misafir
  çok ağır isimler lakin manaları çok hoş.

 4. muallimfatih
  Üye
  1) Hz. Peygamberin (aleyhissalâtu vesselâm) her sözünü tasdîk eden: Ebû Bekir es-Sıddîk (R. Añh, Aşere-i Mübeşşere'den, I. Halîfe)
  2) Cesâreti ve adâletiyle meşhûr: Ömerü'l-Fârûk ibn-i Hattâb(R.Añh, Aşere-i Mübeşşere'den, II. Halîfe)
  3) Resûl-i Ekrem'in (asm.) iki kızıyla evlenen: Osmân-ı Zinnûreyn bin Affan, (R.Añh, Aşere-i Mübeşşere'den, III. Halîfe)
  4) Putlara hiç tapmamış: Ali bin Ebî Tâlib (Kerremallâhu Vecheh, R.Añh, Aşere-i Mübeşşere'den, IV. Halîfe)
  5-10) Abdurrahmân bin Avf, Ubeyde bin Cerrâh, Sa'îd bin Zeyd, Sa’d bin Ebî Vakkas, Ubeydullâh bin Talhâ, Zübeyr bin Avvâm, (Radıyallâhu añhum, Aşere-i Mübeşşere'den)
  Şehîd olmasıyla Hüzün Yılı'nı başlatanlardan: Hamza bin Abdulmuttalib (Radıyallâhu añh)
  Babasını Resûlullâh'a tercîh etmeyen azâtlık evlât: Zeyd bin Hârise (Radıyallâhu añh)
  Peygamberlik iddiâsındaki yalancı Müseylemtu'l-Kezzâb'ı öldüren: Hz. Vahşî (Radıyallâhu añh)
  Ashâb-ı Suffa'nın (R. Añhum) Muallimleri: Abdullah bin Mes'ud, Ubeyy bin Kaab, Muaz bin Cebel, Ebu'd-Derdâ, Ubâde bin es-Sâmit, Ubâde bin Sâbit.


 5. Misafir
  bu güzel sahabelerin isimlerini bize hallerinle bildirdiğiniz için çok teşekküler ederim oldukca faydalandım.

 6. Misafir
  Allah binlerce kez razi bebegime isim ararken rastladim.Rabbim onlara layik olmayi nasip eder insallah.

+ Yorum Gönder
sahabe isimleri,  sahabi isimleri,  sahabelerin isimleri,  erkek sahabe isimleri,  SAHABE İSİMLERİ,  en güzel sahabe erkek isimleri,  sahabe isimler