+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz.Mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olarak ne yapacak? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz.Mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olarak ne yapacak?


 2. imam
  Üye

  Cevap: Hz.Mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olarak ne yapacak?


  Reklam  Cevap: Mehdi (alehisselam) hakkında bilgiler

  Sözlükte "hidâyete eren, hidâyete vesile olan, doğru yolu bulan, hak yola giren, yol göstermek veya tarif etmek" gibi anlamlara gelen mehdî, din ıstılahında, kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların alıp yürüdüğü yeryüzünü adaletle dolduracak kimse demektir. Mehdî kelimesi Kur'ân'da geçmediği gibi, Buhârî ve Müslim'de de geçmez. Diğer hadis kaynaklarında mehdî ile ilgili bazı rivâyetler vardır. Ancak bu hadislerin sıhhat derecesi tartışmalı olup genel kanaat, bunların itikadî ve amelî yönden delil kabul edilmeyeceği şeklindedir. Yaygın olarak mehdi inancının ortaya çıkması iki sebebe bağlanmıştır. Birincisi Yahûdî ve Hristiyanlıkta var olan inançlardır. Bu iki dinin mensupları mehdî ve mesih gibi iki şahsiyeti gelecekte insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir müjde ve hakikat olarak gündemde tutmaya çalışmışlardır. İkincisi de Müslüman topluluğun kendi içindeki siyasî kavga ve çekişmelerdir. Özellikle Sıffin Savaşı'ndan sonra İslâm aleminde resmen ortaya çıkan fırkalarda Şia bu husustaki iddiasını ifrat noktasına vardırmıştır. "Masum İmam, Gaybî İmam ya da İmamu'l-Muntazar" düşüncesi son kurtarıcı olarak kabul edilmiştir. Bu inanç tasavvuf alanında da destek görmüş ve böylece ehl-i sünnet âlimlerinin de ilgi alanına girmiştir. Ancak mehdî inancı İslâm itikadının konuları arasında yoktur. Çünkü Hz.Peygamber ile birlikte nübüvvet kapısı kapanmıştır. Fakat bu husus, Müslümanların çalışmasına, ictihad yapmalarına en üst düzeyde İslâm'ı tebliğ etmelerine ve insanların hidâyetine imkân hazırlamalarına engel değildir.

 3. Misafir
  Hz. Mehdinin gelişi bu zamana denk gelir İnşaallah

 4. Misafir
  Gerçekden mehdi vardır şuanda dünyada yüce allahtan emir bekliyor Allahın ona verecek alamet bekliyor onun dünyada hiç bir isiyok sadece bu fitne dolu dünyayı ve insanlığı gün yüzüne çıkaracak tüm dünyaya huzur bereket bolluk güven mutluluk getirecek ALLAH onu çok yakında çıkaracak

+ Yorum Gönder
mehdiyi gören varmı,  mehdiyi görenler,  hz mehdiyi rüyasında görenler,  hz mehdi ile ilgili ruya goren varmi