Konusunu Oylayın.: Mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir?
 1. 07.Nisan.2011, 14:58
  1
  Misafir

  Mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir?

 2. 07.Nisan.2011, 14:58
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir?

 3. 08.Nisan.2011, 09:54
  2
  hande82
  Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Mayıs.2009
  Üye No: 48544
  Mesaj Sayısı: 1,598
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: İsTaNbUl

  Cevap: Mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir?
  Hz. Mehdi nin Çıkış Alametleri
  Hz. Mehdi’nin çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz (sav)’in pek çok hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere nakledilmiştir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan bağlantıları incelenecektir. Bu hadislerin, içinde bulunduğumuz dönemin ortam ve şartlarını açıkça tarif ettiklerini ve çok yakın geçmişte arka arkaya gerçekleşen bazı kritik olayları mucizevi bir biçimde haber verdiklerini göreceğiz.
  Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi gerek Hz. Mehdi’nin çıkışı, gerekse kıyamet alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleşmeleri belirli bir döneme işaret etmektedir. Ve tüm alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi’nin yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. (En doğrusunu Allah bilir)
  Şimdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerini ana maddeler halinde inceleyelim.
  1) HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNİN ARKA ARKAYA MEYDANA GELMESİ
  2) FİTNELERİN ÇOĞALMASI
  3) HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞINDAN ÖNCE YAYGIN KATLİAMLAR MEYDANA GELMESİ
  4) DÜNYANIN HER YERİNİ KARIŞIKLIK VE KARGAŞANIN KAPLAMASI
  5) KADINLAR VE ÇOCUKLARIN DAHİ KATLEDİLDİĞİ FİTNELERİN YAŞANMASI
  6) HZ. MEHDİ YOLLARIN KESİLDİĞİ BİR DÖNEMDE ÇIKACAKTIR
  7) MÜSLÜMANLARA BASKININ ARTMASI
  8) MESCİD VE CAMİLERİN YIKILMASI
  9) HARAMLARIN HELAL SAYILMASI
  10) ALLAH’IN AÇIKÇA İNKAR EDİLMESİ (Allah’ı tenzih ederiz.)
  11) İRAN-IRAK SAVAŞI
  12) AFGANİSTAN’IN İŞGALİ
  13) ÇÖLDE BATAN ORDU HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR
  14) FIRAT’IN SUYUNUN KESİLMESİ
  15) RAMAZAN’DA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI
  16) KUYRUKLU YILDIZIN DOĞMASI
  17) KABE BASKINI VE KABE’DE KAN AKITILMASI
  18) DOĞU TARAFINDAN BİR ATEŞİN GÖRÜLMESİ
  19) SAHTE PEYGAMBERLERİN ÇOĞAL MASI
  20) DİNİN ŞAHSİ ÇIKARLAR İÇİN KULLANILMASI
  21) BÜYÜK VE HAYRET VERİCİ ŞEYLERİN MEYDANA GELMESİ
  22) GÜNEŞTEN BİR ALAMETİN BELİRMESİ
  23) BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLMASI
  24) DEPREMLERİN ÇOĞALMASI
  1) Hz. Mehdi’nin Çıkış Alametlerinin
  Arka Arkaya Meydana Gelmesi
  Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinin bildirildiği hadislerde, bu alametlerin arka arkaya, “bir tesbih taneleri” gibi meydana geleceği ifade edilmektedir. Gerçekten de bu alametler, birbiri ardınca ve Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği şekilde meydana gelmektedir. Hadislerde belirtildiği gibi, dünyanın dört bir yanında kargaşa ve anarşi artmakta, arka arkaya fitneler meydana gelmekte, katliamlar ve büyük felaketler yaşanmakta, yokluk ve açlık artmakta, insanlar büyük sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu alametlerin arka arkaya belirli bir dönem içinde gerçekleşiyor olması, Müslümanların asırlardır gelişini bekledikleri mübarek şahsın ortaya çıkışının çok yaklaştığını göstermektedir. (Allahualem)
  Ben Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali’ye dedim ki, “Bu işin önünde alametler var mıdır?” – ki Mehdi’nin zuhurunu kast ediyor- Dedi ki, “Evet.” Dedim, “Nedir onlar?” Dedi ki, “Beni Abbas’ın helakı, Süfyani’nin ortaya çıkması, Beyda’da batma.” Ben yine, “Bu işin uzamasından korkuyorum” dedim. Dedi ki, “Bu iş tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana gelir.”
  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 34)

  Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların artarda kopması gibi.
  (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)
  Çok acıklı durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder…
  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 36)
  Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder…


  2) Fitnelerin Çoğalması
  Fitne kelimesi, insanların din konusundaki imtihanlarının şiddetlendiği olayları, ortam ve şartları tarif eder. İnsanların yaşam şartlarının güçleştiği, Allah’ın ve dinin çeşitli şekillerde yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilmeye çalışıldığı şiddetli imtihan ortamları İslami kaynaklarda fitne ortamı olarak tanımlanır.
  Aşağıdaki hadis de Hz. Mehdi’nin çıkışından önce müminlerin imanlarının zayıflayacağını ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir:
  Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bid’atlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği öğütleyip kötülükten men etme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir.
  (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)
  Eğer kısaca özetleyecek olursak, Hz. Mehdi öncesi şu olaylar belirecektir:
  1- Ölüm: Anarşi ve yaygın katliamlar neticesinde halkın can güvenliğinin kalmaması ve bunun meydana getirdiği tedirginlik ortamı.
  2- Açlık: Hayat pahalılığı sebebiyle meydana gelen geçim sıkıntısı. Felaketler ve doğal afetler sonucunda kıtlıkların, açlığın artması.
  3- Fitneler: Haramların küçük-büyük herkesin arasında, alabildiğince yaygınlaşması ve teşvik görmesi. Her türlü ahlaksızlığın herkesin gözleri önünde yapılması.
  4- Bid’atlerin ortaya çıkması: Dinin aslında olmadığı halde, sonradan ortaya çıkarılan adetlerin dinin esaslarıymış gibi kabul edilmesi.
  5- Dini anlatma imkanlarının kaybolması: İyiliğin emredilmesi ve kötülüğün engellenmesi, kısacası tebliğ imkanının kaybolması ile meydana gelen boşluk.
  Fitne ortamları sağlam imana sahip müminler için imanlarının, sabırlarının ve ahiretteki derecelerinin artmasına vesile olurken, zayıf ve yüzeysel imana sahip kimselerin ise imanlarını kaybetmelerine ya da daha da zayıflamalarına yol açar. İşte Hz. Mehdi bu tür bir fitne ortamının en yoğun ve şiddetli olarak yaşandığı bir dönemde ortaya çıkacaktır:
  Diğer bir hadiste de ahir zamanda “batı” tarafında karışıklık, fitne ve korku olacağı haber verilmektedir:
  Mağrib’de (batıda) karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Fitneler çoğalacak.
  (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri,
  İmam Şarani, s. 440)
  Bir başka hadiste de Hz. Mehdi’nin her yere erişmiş çok yaygın bir fitne varken ortaya çıkacağı bildirilmektedir:
  Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: “Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi’dir” demesine kadar devam edecektir.
  (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
  Hadiste herkese ulaşacak, hızla yayılacak bir fitneden bahsedilmektedir. Yani herkesin haberdar olacağı, dine ve Allah’a karşı ortaya sürülen bir fitne insanların imanlarını hedef alacaktır. Günümüzde, Allah’ın varlığına ve yaratmasına karşı öne sürülen en büyük ve geniş çaplı akım materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak aldığı sözde bilimsel temel ise “evrim teorisi”dir. Hiçbir bilimsel ve mantıksal delile dayanmadığı, tamamen akıl ve bilim dışı olduğu halde, güçlü propaganda, aldatmaca ve göz boyama yöntemleriyle bu safsata dünya çapında belirli materyalist odaklar tarafından kitlelere empoze edilmeye çalışılmaktadır.
  Bugün evrim teorisinin gerek basın gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmediği hiçbir ev, bu teoriyi duymayan hiç kimse yok gibidir. Bu durum, bütün Batı dünyası için geçerli olduğu gibi bazı Müslüman ülkeler için de geçerlidir. Öyle ki ders kitaplarına bile sokulmuş olan bu teori, öne sürdüğü sayısız yalan ve göz boyamalarla daha çocuk yaşlardan itibaren telkin edilmekte, tesadüfler sonucunda meydana geldikleri, maymundan türedikleri gibi gülünç safsatalarla insanlar yanıltılmaktadır. İlkokullardan, üniversitelere kadar gençlerin evrimci yalanlarla beyinleri yıkanmaktadır.
  Dahası, Peygamberimiz (sav)’in hadisinde belirttiği gibi her yere nüfuz edecek ve hızla yayılacak böyle bir fitne ancak günümüzün teknolojik imkanlarıyla (basın, yayın, internet, uydu iletişimi, vs…) gerçekleşebilir. Gerçekten de bugüne kadar Allah’ın varlığına, yaratılışa ve dine karşı savaş açmış, dünya çapında yaygın bir başka fitne daha geçmişte görülmemiştir. Tüm bunlar Hz. Mehdi’nin çıkış zamanının içinde yaşadığımız döneme rastladığına dair önemli işaretlerdir.
  Hadiste ayrıca Hz. Mehdi’nin gelmesiyle bu fitnenin sona ereceği de belirtilmektedir.


 4. 08.Nisan.2011, 09:54
  2
  Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ  Hz. Mehdi nin Çıkış Alametleri
  Hz. Mehdi’nin çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz (sav)’in pek çok hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere nakledilmiştir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan bağlantıları incelenecektir. Bu hadislerin, içinde bulunduğumuz dönemin ortam ve şartlarını açıkça tarif ettiklerini ve çok yakın geçmişte arka arkaya gerçekleşen bazı kritik olayları mucizevi bir biçimde haber verdiklerini göreceğiz.
  Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi gerek Hz. Mehdi’nin çıkışı, gerekse kıyamet alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleşmeleri belirli bir döneme işaret etmektedir. Ve tüm alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi’nin yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. (En doğrusunu Allah bilir)
  Şimdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerini ana maddeler halinde inceleyelim.
  1) HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNİN ARKA ARKAYA MEYDANA GELMESİ
  2) FİTNELERİN ÇOĞALMASI
  3) HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞINDAN ÖNCE YAYGIN KATLİAMLAR MEYDANA GELMESİ
  4) DÜNYANIN HER YERİNİ KARIŞIKLIK VE KARGAŞANIN KAPLAMASI
  5) KADINLAR VE ÇOCUKLARIN DAHİ KATLEDİLDİĞİ FİTNELERİN YAŞANMASI
  6) HZ. MEHDİ YOLLARIN KESİLDİĞİ BİR DÖNEMDE ÇIKACAKTIR
  7) MÜSLÜMANLARA BASKININ ARTMASI
  8) MESCİD VE CAMİLERİN YIKILMASI
  9) HARAMLARIN HELAL SAYILMASI
  10) ALLAH’IN AÇIKÇA İNKAR EDİLMESİ (Allah’ı tenzih ederiz.)
  11) İRAN-IRAK SAVAŞI
  12) AFGANİSTAN’IN İŞGALİ
  13) ÇÖLDE BATAN ORDU HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR
  14) FIRAT’IN SUYUNUN KESİLMESİ
  15) RAMAZAN’DA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI
  16) KUYRUKLU YILDIZIN DOĞMASI
  17) KABE BASKINI VE KABE’DE KAN AKITILMASI
  18) DOĞU TARAFINDAN BİR ATEŞİN GÖRÜLMESİ
  19) SAHTE PEYGAMBERLERİN ÇOĞAL MASI
  20) DİNİN ŞAHSİ ÇIKARLAR İÇİN KULLANILMASI
  21) BÜYÜK VE HAYRET VERİCİ ŞEYLERİN MEYDANA GELMESİ
  22) GÜNEŞTEN BİR ALAMETİN BELİRMESİ
  23) BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLMASI
  24) DEPREMLERİN ÇOĞALMASI
  1) Hz. Mehdi’nin Çıkış Alametlerinin
  Arka Arkaya Meydana Gelmesi
  Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinin bildirildiği hadislerde, bu alametlerin arka arkaya, “bir tesbih taneleri” gibi meydana geleceği ifade edilmektedir. Gerçekten de bu alametler, birbiri ardınca ve Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği şekilde meydana gelmektedir. Hadislerde belirtildiği gibi, dünyanın dört bir yanında kargaşa ve anarşi artmakta, arka arkaya fitneler meydana gelmekte, katliamlar ve büyük felaketler yaşanmakta, yokluk ve açlık artmakta, insanlar büyük sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu alametlerin arka arkaya belirli bir dönem içinde gerçekleşiyor olması, Müslümanların asırlardır gelişini bekledikleri mübarek şahsın ortaya çıkışının çok yaklaştığını göstermektedir. (Allahualem)
  Ben Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali’ye dedim ki, “Bu işin önünde alametler var mıdır?” – ki Mehdi’nin zuhurunu kast ediyor- Dedi ki, “Evet.” Dedim, “Nedir onlar?” Dedi ki, “Beni Abbas’ın helakı, Süfyani’nin ortaya çıkması, Beyda’da batma.” Ben yine, “Bu işin uzamasından korkuyorum” dedim. Dedi ki, “Bu iş tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana gelir.”
  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 34)

  Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların artarda kopması gibi.
  (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)
  Çok acıklı durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder…
  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 36)
  Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder…


  2) Fitnelerin Çoğalması
  Fitne kelimesi, insanların din konusundaki imtihanlarının şiddetlendiği olayları, ortam ve şartları tarif eder. İnsanların yaşam şartlarının güçleştiği, Allah’ın ve dinin çeşitli şekillerde yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilmeye çalışıldığı şiddetli imtihan ortamları İslami kaynaklarda fitne ortamı olarak tanımlanır.
  Aşağıdaki hadis de Hz. Mehdi’nin çıkışından önce müminlerin imanlarının zayıflayacağını ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir:
  Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bid’atlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği öğütleyip kötülükten men etme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir.
  (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)
  Eğer kısaca özetleyecek olursak, Hz. Mehdi öncesi şu olaylar belirecektir:
  1- Ölüm: Anarşi ve yaygın katliamlar neticesinde halkın can güvenliğinin kalmaması ve bunun meydana getirdiği tedirginlik ortamı.
  2- Açlık: Hayat pahalılığı sebebiyle meydana gelen geçim sıkıntısı. Felaketler ve doğal afetler sonucunda kıtlıkların, açlığın artması.
  3- Fitneler: Haramların küçük-büyük herkesin arasında, alabildiğince yaygınlaşması ve teşvik görmesi. Her türlü ahlaksızlığın herkesin gözleri önünde yapılması.
  4- Bid’atlerin ortaya çıkması: Dinin aslında olmadığı halde, sonradan ortaya çıkarılan adetlerin dinin esaslarıymış gibi kabul edilmesi.
  5- Dini anlatma imkanlarının kaybolması: İyiliğin emredilmesi ve kötülüğün engellenmesi, kısacası tebliğ imkanının kaybolması ile meydana gelen boşluk.
  Fitne ortamları sağlam imana sahip müminler için imanlarının, sabırlarının ve ahiretteki derecelerinin artmasına vesile olurken, zayıf ve yüzeysel imana sahip kimselerin ise imanlarını kaybetmelerine ya da daha da zayıflamalarına yol açar. İşte Hz. Mehdi bu tür bir fitne ortamının en yoğun ve şiddetli olarak yaşandığı bir dönemde ortaya çıkacaktır:
  Diğer bir hadiste de ahir zamanda “batı” tarafında karışıklık, fitne ve korku olacağı haber verilmektedir:
  Mağrib’de (batıda) karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Fitneler çoğalacak.
  (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri,
  İmam Şarani, s. 440)
  Bir başka hadiste de Hz. Mehdi’nin her yere erişmiş çok yaygın bir fitne varken ortaya çıkacağı bildirilmektedir:
  Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: “Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi’dir” demesine kadar devam edecektir.
  (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
  Hadiste herkese ulaşacak, hızla yayılacak bir fitneden bahsedilmektedir. Yani herkesin haberdar olacağı, dine ve Allah’a karşı ortaya sürülen bir fitne insanların imanlarını hedef alacaktır. Günümüzde, Allah’ın varlığına ve yaratmasına karşı öne sürülen en büyük ve geniş çaplı akım materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak aldığı sözde bilimsel temel ise “evrim teorisi”dir. Hiçbir bilimsel ve mantıksal delile dayanmadığı, tamamen akıl ve bilim dışı olduğu halde, güçlü propaganda, aldatmaca ve göz boyama yöntemleriyle bu safsata dünya çapında belirli materyalist odaklar tarafından kitlelere empoze edilmeye çalışılmaktadır.
  Bugün evrim teorisinin gerek basın gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmediği hiçbir ev, bu teoriyi duymayan hiç kimse yok gibidir. Bu durum, bütün Batı dünyası için geçerli olduğu gibi bazı Müslüman ülkeler için de geçerlidir. Öyle ki ders kitaplarına bile sokulmuş olan bu teori, öne sürdüğü sayısız yalan ve göz boyamalarla daha çocuk yaşlardan itibaren telkin edilmekte, tesadüfler sonucunda meydana geldikleri, maymundan türedikleri gibi gülünç safsatalarla insanlar yanıltılmaktadır. İlkokullardan, üniversitelere kadar gençlerin evrimci yalanlarla beyinleri yıkanmaktadır.
  Dahası, Peygamberimiz (sav)’in hadisinde belirttiği gibi her yere nüfuz edecek ve hızla yayılacak böyle bir fitne ancak günümüzün teknolojik imkanlarıyla (basın, yayın, internet, uydu iletişimi, vs…) gerçekleşebilir. Gerçekten de bugüne kadar Allah’ın varlığına, yaratılışa ve dine karşı savaş açmış, dünya çapında yaygın bir başka fitne daha geçmişte görülmemiştir. Tüm bunlar Hz. Mehdi’nin çıkış zamanının içinde yaşadığımız döneme rastladığına dair önemli işaretlerdir.
  Hadiste ayrıca Hz. Mehdi’nin gelmesiyle bu fitnenin sona ereceği de belirtilmektedir.

 5. 09.Şubat.2017, 16:27
  3
  Misafir

  Yorum: Mehdi zamanında olacak önemli hadiseler nelerdir?

  mehdi mehdi mehdi,
  birdenbire aniden çıkar vaktinden önce çıkarsa derhal öldürülür. kendisi denizler kadar ilim sahibi denizler kadar keramet sahibidir. dünya üzrinde olup biteni derhal anlar bilir.310 kişilik davudi ordusu gibi veya ,ehli bedir ordusu kadar miktarda keramet ve mucizeye dayalı vuruş gücüyle savaşır. hiç kimse önünde duramaz.atom bonbası atılır fakat bir şey olmaz aynı anda İbrahim aleyhisselam ateş mucisesi gibi dünyadaki tüm ateşler söner. hiçbir ateşli silah patlamaz. herkes zengin olur zenginlerin malları paylaşılır kimse karşı koyamaz.1000 dairesi olan olmayan kimselere bağışlar.sosyal adalet kurulur. herkes memnun olur bilhassa fakirler. en çok memnun olurlar.fıkıh alimleri ve din adamları profesörler mehdiye karşı çıkar kabul etmezler mehdide bunları keser atar. tabi suçu miktarınca adalet terazisince. günümüzün din alimleri Show ve dünyalık karşısında dinlerini satmış kişilerdir. Mehmet hamdi yazır gibi vesaire. bunların cezası idamdır. dinlerini yahudiye satmışlar abulhamiti tahtan indirmeye cevaz vermişlerdir.abdulhamitin eşek olduğunu kafir olduğunu dinen beyan etmiş fetva vermiştir. mehdi adamlarıyla birlikte vatikana gidip kutsal emanetleri alırlar altın kilise adı verilen sultan süleymanın mescidini taş taş söküp kuduse getirip diker hz musanın asasını, kipa,kippa denilen kutsal sandığı,birçok kutsal emanetleri çıkarır. İstanbul işgal altındadır istanbulu alır islam şehiri yapar. gelmeden önce bir dünya savaşı ve karmaşasından felaketlerden cinayetler
  işgaller.hercü merc ten bahsediliyor.dünyayı sararcak çok bir fitnenin arefesinde ortaya çıkar. bu. tesla deprem osilatoru olabilir yıldızlar savaşı osilatoru olabilir. dünyayı saran internet virüs tehdidi olabilir.
  haarp adı verilen yıldızlar savaşından bahsediliyor. işte böyle bir durumda kıyamete beş kala dünyayı ve herşeyi kurtaracaktır onun için mehdi denilmiştir.
  günümüzün alimleri son derece yalancı tahminkar,iftiracı çıkarcı dünyalıkçı peşin yargılı uluslarası Yahudi eğitim sisteminin bir parçasıdır. sermayeleri yalan dolan dır. fettullak gülen gibi, Mehmet hamdi yazır ,gibi gibi en tehlikelisi de suıriyedeki daeş,ışıd,ypg, süfyan gibi musluman görünen musluman düşmanlarıdır. hepsi amerikadaki ingilteredeki fransadaki selanikteki almanya rusya ve irandaki musluman düşmanı küresel güçler atrafından konuşlandırılır. hadisi şeriflerde anlatılan mehdinin özelliklerine benzer isimler özellikler kuşanarak
  Müslümanları kandırıp millet mehdi geldi zanneder. daşe katılmak için 74 000 kişi türkiyeden ihraç edilmiştir.daeş bunlardan biridir. mehdinin özelliklerini kuşanmıştır.
  Amerikalı trump ta ha işte islam terörü diyerek yaygına körükle gitmektedir.durum son derece gergindir.
  maksat bozgunculuk nefret terör açmaktır. terör bu batılı ülkelerde hazırlanıp musluman fakir ülkelere yedirilmektedir. kendini modern çağdaş hümanist zanneden eşek kafalı profesörler aydınlar akademisyenler
  bu terörü yıllarca millete yedirmişlerdir. 1200 adet akademisyen pkk terörünü sahip çıkmış resmen imza atmışlardır.mehdi gelince bu profesörlerin aydınların vay haline. terörü sokanlar sadece bir tek kazık şeklinde değil birbirine düşman gruplar halinde futbol maçı gibi biribirne zıt kavga eden kavgacılar gibi konuşlandırılır
  tıpkı Ergenekon ve feto gibi ,husilerle mutsi ler gibi kemalistören ler ve fettullakçılar gibi biribirine zıt gruplar halinde yuvalanırlar yani pkk ya karşı pyd ye sahip çıkarlar, rusyay karşı el ladin gibi, ışıd a karşı daeş gibi
  beşar esede karşı muhalefet gücü gibi hepsi terörün bir parçasıdır. zavallı ahmak ve cahil kişiler esada karşı
  muhalif güçlere desdek verirler asıl terör onlarındır. bir bilseler. işte karmakarışık bir feleket senaryosu.
  işte böyle bir durumda kimse neyin ne olduğunu bilemez.hak batıl karışmış batıda küresel güçlere ait binlerce
  basın ve medyası bu haberleri islamafobi olarak döşer döşer. artık batıda döndürülemez bir islamafobi vardır
  öyle planlar yapılmıştır. ki günümüz 1000 profesör bir araya gelse çözer bütün islami değerler icatlar makinalar keşifler 8 tane haçlı seferleriyle yağmalanıp allanıp püslenip isim değiştirerek ve kendilerine mal ederek sanki kendileri yapmış icad etmiş gibi islamıyeti yok etmişlerdir. bunu anlayacak bir beyin yoktur.
  onun için turkiyede milyonlarca profesör olsa kafaları akılları beyinleri çalışmaz. neden batı kültürü ile kandırıla kandırıla papağan gibi öküz gibi eğitim görmüştür.cahil köpekler gibidirler.bir tek canan karatay hariçtir. canan karatay
  dişli bir kadını olup dirayetlidir. ailesi şeker hastası olduğu için kendisi iki branşta doktor olduğundn ailesini
  şeker hastalağından kurtarmak için her geleni yapmıştır.ama nafile. bakmış ki ekmeğin içinde 17 çeşit zehir
  var devamlı bir şekilde ekmeği yasaklamıştır.peygamberimiz aleyhisselam arpa ek ekmeği ve ayran içerde
  en makbulü budur.işte bu sünneti yıkmak ne oyunlar fırıldaklar döndürülmüş en tehlikeli malzeme olan nişastadan lokum helva türkiyeye yedirilmiştir yani lokum bir dinamit lokumudur helva bir terror helvasıdır.
  yani neler neler neler yapılmıştrı.turk toplumu geri zekalı şişman obez.yuksek tansiyon kanser koah,
  islamiyetin en önemlikurumu olan tarikatı aliyye horlanmış küresel güçlerin Selanik Yahudilerince yasaklanmıştır. Mevlana celaleddin rumi adeta haşa dansöz karı gibi dan eden rakkas durumuna sokulmuştur.
  kimki mevlananın dans eden rakkas olduğu izin verdiğini tarikatının iştigalinin bu olduğunu söylerce kendisini ebedi cehennemde bulur. işte günümüzün cahil köpeklerinden oluşan ilim domuzlarıı böyle tanıtmışlardır.
  Mevlana asla raks etmemiş müritleri de etmez. küresel güçlerine Selanik Yahudilerinin blok yemesidir. katı cehennemliktir.çünkü iftiradır. kabul edilemez geri döndürülemez çaresi olmayan kötü bir iftira ve küüfrdir. günümüz eşek kafalı insanları bir türlü anlıyamoyor anlamayor.işte bu yüzden küfr butun dünyayı sarmıştır.butun arap ülkelerinde genellikle selefiye mezhebi propaganda yapılmış artık arap dünyası meshepsiz kabesiz selefiye mensubudur. en çok ümit edilen türkiye bile 10 000 000 son derece fakir insan var ken bunları es geçip 3 milyon Suriyeliyi beslemesi çok buyuk bir hak gaspıdır. ahirette ne cevap verecekler
  bir de hayır işlemiş gibi onlar muhacir biz ensarız diyorlar işte mesela bu asla siz ensar olamassınız iddia etmek küfürdür. (Allah onlardan razı olmuş onlarda Allahtan razı olmuş topu topu 200 kadar kişidir. muhacir.)
  200 kişiyi siz altından sarayda beslersiniz. bir şey olmaaz 3 milyon kişye beslemek ve de bunu fakir fukaranın
  hakkını çiğneyerek yapmak daha kötüsü içinde en az 100 000 terörist bulan insanları türkiyeye sokmak misafirlerimiz demek felaketi görüyormusunuz işte ahir zaman böyle bir şey insanlar cahil bir durumdadır.anlama yeteneği olmayan bunun sonucu bir yılda 20 patlama olmuş 500 kişi ölmüş 2000 yaralı
  50000 kişi zarar görmüş turizm yüzde 29 gerilemiştir. turizm de 10 milyar zarar edilmiştir. anlatacak çok şey vardır. küfr addedilecek 400 çeşit küfür vardır işleyenler bu küfürle ölenler ebedi cehennemde kalır çıkmazlar
  bir tanesi. nevruz kutlayan kesinlikle kafir olur. domuz alimler para karşılığında cevaz veriyorlar. buyuk ve haram günahları açıktan işlemek kesin küfür olur.bunu normal karşılamk zaman böyle demek küfürdür. üniversiteli kızların erkeklerin bir evde oturmaları bunu normal görmeleri küfrdür. kuranı müzikle okumak küfürdür. çalgı çengi camiye sokmak Mevlana müsesine sokmak küfürdür.kısaca Kur anda hadiste icmai ümmete muhalif ağır günahları helal saymak normal karşılamak küfr dür en kötüsü faizdir faiz yemeyen kalmamıştır helal saymak küfdür faizden zevk almak küfdür. hatta öyleki ayetel kürsiyi genelevine bile asmışlardır. müşteri çoğaltmak için. neler neler neler olmuştur. kısaca inanç ve itikatlar el eşarı ve maturidi
  kapsamında olmalıdır.
  işte böyle küfrün her tarafı kapladığı bir zamanda aniden çıkar. o da hac mevsiminde olabilir. öyle saatinde olabilir. daha fazla açıklamak mehdinin çıkmasına engel olmak, deşifre etmektir. onun için vaktinden önce çıkarsa öldürülür. emir beklemektedir. vakit beklemektedir. kendisine bağlı 313 kişi kerameten dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bir anda mekkede olurlar.etrafında olurlar teamüller gereği mehdi hilafeti kabul etmez kaçar onlarda peşine düşer sıkıştırılar zorla hilafeti kabul ettirirler. mehdi bir gecede denizler kadar ilim hikmet feyz keramet sahibi olur her istediğini yapabilir. çünkü kur anda belirtilen, Allahın eli olmuştur,dili olmuştur,gözü olmuştur. ve gökte bir el belirir bu alamettir. Alametin manası şeriat eli geldi demektir çok güçlü kuvvetli bir eldir. eğer kabul etmeyen derhal ölür. şu anda teleskopta görülmektedir. güneşte bir akamet belirir güneş sanki ağlar gibi güler gibi haldedir. bir münadi seslenir butun herkes duyar Allahın halifesine tabi olun denilier butun dünya duyar.kerameten bir olaydır. böylebir hac esnasında minada kan dökülür kan oluk oluk akar. tıpkı geçen sene olduğu gibi buda mehdi çıktı zannedilerek organize edilmiştir.


 6. 09.Şubat.2017, 16:27
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  mehdi mehdi mehdi,
  birdenbire aniden çıkar vaktinden önce çıkarsa derhal öldürülür. kendisi denizler kadar ilim sahibi denizler kadar keramet sahibidir. dünya üzrinde olup biteni derhal anlar bilir.310 kişilik davudi ordusu gibi veya ,ehli bedir ordusu kadar miktarda keramet ve mucizeye dayalı vuruş gücüyle savaşır. hiç kimse önünde duramaz.atom bonbası atılır fakat bir şey olmaz aynı anda İbrahim aleyhisselam ateş mucisesi gibi dünyadaki tüm ateşler söner. hiçbir ateşli silah patlamaz. herkes zengin olur zenginlerin malları paylaşılır kimse karşı koyamaz.1000 dairesi olan olmayan kimselere bağışlar.sosyal adalet kurulur. herkes memnun olur bilhassa fakirler. en çok memnun olurlar.fıkıh alimleri ve din adamları profesörler mehdiye karşı çıkar kabul etmezler mehdide bunları keser atar. tabi suçu miktarınca adalet terazisince. günümüzün din alimleri Show ve dünyalık karşısında dinlerini satmış kişilerdir. Mehmet hamdi yazır gibi vesaire. bunların cezası idamdır. dinlerini yahudiye satmışlar abulhamiti tahtan indirmeye cevaz vermişlerdir.abdulhamitin eşek olduğunu kafir olduğunu dinen beyan etmiş fetva vermiştir. mehdi adamlarıyla birlikte vatikana gidip kutsal emanetleri alırlar altın kilise adı verilen sultan süleymanın mescidini taş taş söküp kuduse getirip diker hz musanın asasını, kipa,kippa denilen kutsal sandığı,birçok kutsal emanetleri çıkarır. İstanbul işgal altındadır istanbulu alır islam şehiri yapar. gelmeden önce bir dünya savaşı ve karmaşasından felaketlerden cinayetler
  işgaller.hercü merc ten bahsediliyor.dünyayı sararcak çok bir fitnenin arefesinde ortaya çıkar. bu. tesla deprem osilatoru olabilir yıldızlar savaşı osilatoru olabilir. dünyayı saran internet virüs tehdidi olabilir.
  haarp adı verilen yıldızlar savaşından bahsediliyor. işte böyle bir durumda kıyamete beş kala dünyayı ve herşeyi kurtaracaktır onun için mehdi denilmiştir.
  günümüzün alimleri son derece yalancı tahminkar,iftiracı çıkarcı dünyalıkçı peşin yargılı uluslarası Yahudi eğitim sisteminin bir parçasıdır. sermayeleri yalan dolan dır. fettullak gülen gibi, Mehmet hamdi yazır ,gibi gibi en tehlikelisi de suıriyedeki daeş,ışıd,ypg, süfyan gibi musluman görünen musluman düşmanlarıdır. hepsi amerikadaki ingilteredeki fransadaki selanikteki almanya rusya ve irandaki musluman düşmanı küresel güçler atrafından konuşlandırılır. hadisi şeriflerde anlatılan mehdinin özelliklerine benzer isimler özellikler kuşanarak
  Müslümanları kandırıp millet mehdi geldi zanneder. daşe katılmak için 74 000 kişi türkiyeden ihraç edilmiştir.daeş bunlardan biridir. mehdinin özelliklerini kuşanmıştır.
  Amerikalı trump ta ha işte islam terörü diyerek yaygına körükle gitmektedir.durum son derece gergindir.
  maksat bozgunculuk nefret terör açmaktır. terör bu batılı ülkelerde hazırlanıp musluman fakir ülkelere yedirilmektedir. kendini modern çağdaş hümanist zanneden eşek kafalı profesörler aydınlar akademisyenler
  bu terörü yıllarca millete yedirmişlerdir. 1200 adet akademisyen pkk terörünü sahip çıkmış resmen imza atmışlardır.mehdi gelince bu profesörlerin aydınların vay haline. terörü sokanlar sadece bir tek kazık şeklinde değil birbirine düşman gruplar halinde futbol maçı gibi biribirne zıt kavga eden kavgacılar gibi konuşlandırılır
  tıpkı Ergenekon ve feto gibi ,husilerle mutsi ler gibi kemalistören ler ve fettullakçılar gibi biribirine zıt gruplar halinde yuvalanırlar yani pkk ya karşı pyd ye sahip çıkarlar, rusyay karşı el ladin gibi, ışıd a karşı daeş gibi
  beşar esede karşı muhalefet gücü gibi hepsi terörün bir parçasıdır. zavallı ahmak ve cahil kişiler esada karşı
  muhalif güçlere desdek verirler asıl terör onlarındır. bir bilseler. işte karmakarışık bir feleket senaryosu.
  işte böyle bir durumda kimse neyin ne olduğunu bilemez.hak batıl karışmış batıda küresel güçlere ait binlerce
  basın ve medyası bu haberleri islamafobi olarak döşer döşer. artık batıda döndürülemez bir islamafobi vardır
  öyle planlar yapılmıştır. ki günümüz 1000 profesör bir araya gelse çözer bütün islami değerler icatlar makinalar keşifler 8 tane haçlı seferleriyle yağmalanıp allanıp püslenip isim değiştirerek ve kendilerine mal ederek sanki kendileri yapmış icad etmiş gibi islamıyeti yok etmişlerdir. bunu anlayacak bir beyin yoktur.
  onun için turkiyede milyonlarca profesör olsa kafaları akılları beyinleri çalışmaz. neden batı kültürü ile kandırıla kandırıla papağan gibi öküz gibi eğitim görmüştür.cahil köpekler gibidirler.bir tek canan karatay hariçtir. canan karatay
  dişli bir kadını olup dirayetlidir. ailesi şeker hastası olduğu için kendisi iki branşta doktor olduğundn ailesini
  şeker hastalağından kurtarmak için her geleni yapmıştır.ama nafile. bakmış ki ekmeğin içinde 17 çeşit zehir
  var devamlı bir şekilde ekmeği yasaklamıştır.peygamberimiz aleyhisselam arpa ek ekmeği ve ayran içerde
  en makbulü budur.işte bu sünneti yıkmak ne oyunlar fırıldaklar döndürülmüş en tehlikeli malzeme olan nişastadan lokum helva türkiyeye yedirilmiştir yani lokum bir dinamit lokumudur helva bir terror helvasıdır.
  yani neler neler neler yapılmıştrı.turk toplumu geri zekalı şişman obez.yuksek tansiyon kanser koah,
  islamiyetin en önemlikurumu olan tarikatı aliyye horlanmış küresel güçlerin Selanik Yahudilerince yasaklanmıştır. Mevlana celaleddin rumi adeta haşa dansöz karı gibi dan eden rakkas durumuna sokulmuştur.
  kimki mevlananın dans eden rakkas olduğu izin verdiğini tarikatının iştigalinin bu olduğunu söylerce kendisini ebedi cehennemde bulur. işte günümüzün cahil köpeklerinden oluşan ilim domuzlarıı böyle tanıtmışlardır.
  Mevlana asla raks etmemiş müritleri de etmez. küresel güçlerine Selanik Yahudilerinin blok yemesidir. katı cehennemliktir.çünkü iftiradır. kabul edilemez geri döndürülemez çaresi olmayan kötü bir iftira ve küüfrdir. günümüz eşek kafalı insanları bir türlü anlıyamoyor anlamayor.işte bu yüzden küfr butun dünyayı sarmıştır.butun arap ülkelerinde genellikle selefiye mezhebi propaganda yapılmış artık arap dünyası meshepsiz kabesiz selefiye mensubudur. en çok ümit edilen türkiye bile 10 000 000 son derece fakir insan var ken bunları es geçip 3 milyon Suriyeliyi beslemesi çok buyuk bir hak gaspıdır. ahirette ne cevap verecekler
  bir de hayır işlemiş gibi onlar muhacir biz ensarız diyorlar işte mesela bu asla siz ensar olamassınız iddia etmek küfürdür. (Allah onlardan razı olmuş onlarda Allahtan razı olmuş topu topu 200 kadar kişidir. muhacir.)
  200 kişiyi siz altından sarayda beslersiniz. bir şey olmaaz 3 milyon kişye beslemek ve de bunu fakir fukaranın
  hakkını çiğneyerek yapmak daha kötüsü içinde en az 100 000 terörist bulan insanları türkiyeye sokmak misafirlerimiz demek felaketi görüyormusunuz işte ahir zaman böyle bir şey insanlar cahil bir durumdadır.anlama yeteneği olmayan bunun sonucu bir yılda 20 patlama olmuş 500 kişi ölmüş 2000 yaralı
  50000 kişi zarar görmüş turizm yüzde 29 gerilemiştir. turizm de 10 milyar zarar edilmiştir. anlatacak çok şey vardır. küfr addedilecek 400 çeşit küfür vardır işleyenler bu küfürle ölenler ebedi cehennemde kalır çıkmazlar
  bir tanesi. nevruz kutlayan kesinlikle kafir olur. domuz alimler para karşılığında cevaz veriyorlar. buyuk ve haram günahları açıktan işlemek kesin küfür olur.bunu normal karşılamk zaman böyle demek küfürdür. üniversiteli kızların erkeklerin bir evde oturmaları bunu normal görmeleri küfrdür. kuranı müzikle okumak küfürdür. çalgı çengi camiye sokmak Mevlana müsesine sokmak küfürdür.kısaca Kur anda hadiste icmai ümmete muhalif ağır günahları helal saymak normal karşılamak küfr dür en kötüsü faizdir faiz yemeyen kalmamıştır helal saymak küfdür faizden zevk almak küfdür. hatta öyleki ayetel kürsiyi genelevine bile asmışlardır. müşteri çoğaltmak için. neler neler neler olmuştur. kısaca inanç ve itikatlar el eşarı ve maturidi
  kapsamında olmalıdır.
  işte böyle küfrün her tarafı kapladığı bir zamanda aniden çıkar. o da hac mevsiminde olabilir. öyle saatinde olabilir. daha fazla açıklamak mehdinin çıkmasına engel olmak, deşifre etmektir. onun için vaktinden önce çıkarsa öldürülür. emir beklemektedir. vakit beklemektedir. kendisine bağlı 313 kişi kerameten dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bir anda mekkede olurlar.etrafında olurlar teamüller gereği mehdi hilafeti kabul etmez kaçar onlarda peşine düşer sıkıştırılar zorla hilafeti kabul ettirirler. mehdi bir gecede denizler kadar ilim hikmet feyz keramet sahibi olur her istediğini yapabilir. çünkü kur anda belirtilen, Allahın eli olmuştur,dili olmuştur,gözü olmuştur. ve gökte bir el belirir bu alamettir. Alametin manası şeriat eli geldi demektir çok güçlü kuvvetli bir eldir. eğer kabul etmeyen derhal ölür. şu anda teleskopta görülmektedir. güneşte bir akamet belirir güneş sanki ağlar gibi güler gibi haldedir. bir münadi seslenir butun herkes duyar Allahın halifesine tabi olun denilier butun dünya duyar.kerameten bir olaydır. böylebir hac esnasında minada kan dökülür kan oluk oluk akar. tıpkı geçen sene olduğu gibi buda mehdi çıktı zannedilerek organize edilmiştir.
+ Yorum Gönder