Konusunu Oylayın.: Hz.Mehdi'nin vezirleri ve cemaati kimlerdir ve hangi vasıflara sahiptir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hz.Mehdi'nin vezirleri ve cemaati kimlerdir ve hangi vasıflara sahiptir?
 1. 07.Nisan.2011, 14:32
  1
  Misafir

  Hz.Mehdi'nin vezirleri ve cemaati kimlerdir ve hangi vasıflara sahiptir?


  Hz.Mehdi'nin vezirleri ve cemaati kimlerdir ve hangi vasıflara sahiptir? Mumsema mehdinin vezirleri ve cemaati kimlerdir ve hangi vasıflara sahiptir?


 2. 07.Nisan.2011, 14:32
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
 3. 11.Nisan.2011, 15:52
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,482
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Hz.Mehdi'nin vezirleri ve cemaati kimlerdir ve hangi vasıflara sahiptir?
  HZ. MEHDİ VE YARDIMCILARI

  Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi'nin İslam dininin ve Müslümanların hayrına yönelik pek çok hizmeti olacağını ve çok önemli faaliyetler yürüteceğini bildirmiştir. Güzel ahlakı ile Peygamberimiz (sav)'e benzetilen Hz. Mehdi, hadislerdeki bilgilere göre tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşları için samimi çaba harcayacak, dünyada huzur, barış, bolluk ve bereketin oluşmasına vesile olacaktır. Bu şerefli ve üstün görevinde ise etrafında az sayıda yardımcısının olacağı haber verilmiştir. Hadislerde ve İslam alimlerinin izahlarında Hz. Mehdi'nin yardımcılarıyla ilgili olarak verilen bilgiler aynı zamanda Hz. Mehdi'nin tanınmasına vesile olacak alametlerdendir.
  İçinde bulunduğumuz hicri 1400'lü yıllar, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve İslam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin birbiri ardınca gerçekleştiği müjdeli bir dönemdir. Bu dönemde çok büyük olayların ve tarihi gelişmelerin yaşanacağı bildirilmiştir. Allah, bu gelişmelere vesile olmaları için kullarından mübarek insanlar seçmiştir. Bu şahıslardan biri olan Hz. Mehdi'nin üstün ahlakı ve şerefli mücadelesi hadislerde detaylı olarak haber verilmiştir. Haber verilen bir diğer konu da Hz. Mehdi'nin yardımcıları ve onların taşıdığı çeşitli özelliklerdir. Bu özellikler arasında en dikkat çekici olanı, sayılarının az olmasıdır. Hadislere göre, dünya çapında büyük bir çalışma yapacak olan Hz. Mehdi'nin yardımcılarının, tebliğ yaptıkları süre boyunca sayılarının hiç değişmeden kalması Allah'ın bir hikmet üzerine yarattığı mucizevi bir durumdur. Hz. Mehdi'nin yardımcılarının belli bir sayı civarında olmasının hikmetlerinden biri ise, bu durumun o mübarek şahsın tanınmasına vesile olacak alametler arasında yer almasıdır.
  Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde bildirdiği üzere Hz. Mehdi'yi ilk ortaya çıktığında destekleyenlerin sayısının çok az olacak olması, Allah'ın Kuran'da bildirdiği adetullahının bir gereğidir. Bu durum, tarih boyunca yaşamış olan tüm mümin topluluklarında hep aynı olmuştur. Kuran'da peygamberlerin de çevrelerinde samimi olarak iman eden kişilerin hep çok az olduğuna dair bilgiler verilmiştir.
  Örneğin Hz. Musa'ya yalnızca yaşadığı toplumun gençlerinden oluşan çok az sayıda kimse iman etmiştir:
  "Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı..." (Yunus Suresi, 83)
  Aynı durum Hz. İsa'nın ilk geldiği dönemdeki yardımcıları için de geçerlidir. Rivayetlerden Hz. İsa'ya da az sayıdaki havarilerin iman ettikleri ve bunun dışında halktan ona inanan kimsenin olmadığı anlaşılmaktadır. Kuran'da Hz. İsa'ya inananların durumu şöyle bildirilmektedir:
  "Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa'nın havarilere: "Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: "Allah'ın yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğulları'ndan bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti..." (Saff Suresi, 14)
  Kuran'da, Ashab-ı Kehf adlı topluluğun da sayılarının çok az olduğu bildirilmiştir:
  "(Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: "Üç'tüler, onların dördüncüsü köpekleridir." Ve: "Beştiler, onların altıncısı köpekleridir" diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. "Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir" diyecekler. De ki: "Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez."..." (Kehf Suresi, 22)
  Bir başka ayette ise Hz. Nuh'a uyan kimselerin sayısının da çok az olduğu şöyle haber verilmiştir:
  "... Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti." (Hud Suresi, 40)
  Kuran'da Hz. Lut'a da çok az kişinin iman ettiği bildirilmektedir. Lut kavmine büyük bir felaket isabet ettiğinde, Allah oradan sadece Hz. Lut'un iman eden aile mensuplarını -iman etmeyen hanımı dışında- kurtarmıştır:
  "… Kendi karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O (karısı) arkada kalacak olanlardandır." Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki: "Korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında, seni ve aileni muhakkak kurtaracağız. O ise, arkada kalacaktır." (Ankebut Suresi, 32-33)
  Hz. Mehdi'nin Yardımcılarının Sayısı 300 Civarında Olacaktır
  Hadislerde Hz. Mehdi'ye tabi olacak kişilerin sayısına dair açık olarak belirli bir sayı verilmiştir:
  Muhammed b. Hanefi (ra)'dan rivayet edildi ki: Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır.
  (Meriy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si; "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
  Bu 313 kişi gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar.
  (Kıyamet Alametleri, s. 169)(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Ennel Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez.
  (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  Hz. Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir.
  (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  İnsanları Allah'a iman etmeye davet eden, din ahlakına çok büyük hizmetler veren böyle değerli bir insana inananların sayısının bu kadar az olması çok dikkat çekicidir. Kuşkusuz bu çok mucizevi bir durumdur. Günümüzde en küçük bir dini topluluk bile binlerce kişiden oluşurken, İslam ahlakının hakimiyetine vesile olacak olan Hz. Mehdi'nin yardımcılarının sayısının yalnızca 313-314 kişi olması, Hz. Mehdi'nin ve cemaatinin başlıca ayırt edici özelliklerinden biridir.
  Bediüzzaman da sözlerinde bu gerçeği hatırlatmış, ancak sayıları ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi'nin cemaatindeki her bir kimsenin manen çok güçlü olacağını belirtmiştir:
  Bu vazifenin istinad ettiği (dayandığı) kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüd (dayanışma) sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir (talebelerdir). Ne kadar az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.
  (Emirdağ Lahikası, sf. 259)
  Hz. Mehdi'ye Melekler de Yardım Edecektir
  Allah onu üç bin melekle destekleyecektir.
  (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)
  ...Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
  Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi'nin yardımcıları arasında Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ın da oldukları haber verilmektedir. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi'ye, Allah'ın izniyle, melekler de yardımcı olacaktır.
  Meleklerin salih müminlere yardımcı oldukları, Kuran'ın çeşitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeyi de meleklerle desteklemiştir. Konuyla ilgili bazı ayetler şu şekildedir:
  "Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın..." (Enfal Suresi, 12)
  "Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun." (Al-i İmran Suresi, 124)
  ...


 4. 11.Nisan.2011, 15:52
  2
  Moderatör  HZ. MEHDİ VE YARDIMCILARI

  Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi'nin İslam dininin ve Müslümanların hayrına yönelik pek çok hizmeti olacağını ve çok önemli faaliyetler yürüteceğini bildirmiştir. Güzel ahlakı ile Peygamberimiz (sav)'e benzetilen Hz. Mehdi, hadislerdeki bilgilere göre tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşları için samimi çaba harcayacak, dünyada huzur, barış, bolluk ve bereketin oluşmasına vesile olacaktır. Bu şerefli ve üstün görevinde ise etrafında az sayıda yardımcısının olacağı haber verilmiştir. Hadislerde ve İslam alimlerinin izahlarında Hz. Mehdi'nin yardımcılarıyla ilgili olarak verilen bilgiler aynı zamanda Hz. Mehdi'nin tanınmasına vesile olacak alametlerdendir.
  İçinde bulunduğumuz hicri 1400'lü yıllar, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve İslam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin birbiri ardınca gerçekleştiği müjdeli bir dönemdir. Bu dönemde çok büyük olayların ve tarihi gelişmelerin yaşanacağı bildirilmiştir. Allah, bu gelişmelere vesile olmaları için kullarından mübarek insanlar seçmiştir. Bu şahıslardan biri olan Hz. Mehdi'nin üstün ahlakı ve şerefli mücadelesi hadislerde detaylı olarak haber verilmiştir. Haber verilen bir diğer konu da Hz. Mehdi'nin yardımcıları ve onların taşıdığı çeşitli özelliklerdir. Bu özellikler arasında en dikkat çekici olanı, sayılarının az olmasıdır. Hadislere göre, dünya çapında büyük bir çalışma yapacak olan Hz. Mehdi'nin yardımcılarının, tebliğ yaptıkları süre boyunca sayılarının hiç değişmeden kalması Allah'ın bir hikmet üzerine yarattığı mucizevi bir durumdur. Hz. Mehdi'nin yardımcılarının belli bir sayı civarında olmasının hikmetlerinden biri ise, bu durumun o mübarek şahsın tanınmasına vesile olacak alametler arasında yer almasıdır.
  Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde bildirdiği üzere Hz. Mehdi'yi ilk ortaya çıktığında destekleyenlerin sayısının çok az olacak olması, Allah'ın Kuran'da bildirdiği adetullahının bir gereğidir. Bu durum, tarih boyunca yaşamış olan tüm mümin topluluklarında hep aynı olmuştur. Kuran'da peygamberlerin de çevrelerinde samimi olarak iman eden kişilerin hep çok az olduğuna dair bilgiler verilmiştir.
  Örneğin Hz. Musa'ya yalnızca yaşadığı toplumun gençlerinden oluşan çok az sayıda kimse iman etmiştir:
  "Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı..." (Yunus Suresi, 83)
  Aynı durum Hz. İsa'nın ilk geldiği dönemdeki yardımcıları için de geçerlidir. Rivayetlerden Hz. İsa'ya da az sayıdaki havarilerin iman ettikleri ve bunun dışında halktan ona inanan kimsenin olmadığı anlaşılmaktadır. Kuran'da Hz. İsa'ya inananların durumu şöyle bildirilmektedir:
  "Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa'nın havarilere: "Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: "Allah'ın yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğulları'ndan bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti..." (Saff Suresi, 14)
  Kuran'da, Ashab-ı Kehf adlı topluluğun da sayılarının çok az olduğu bildirilmiştir:
  "(Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: "Üç'tüler, onların dördüncüsü köpekleridir." Ve: "Beştiler, onların altıncısı köpekleridir" diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. "Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir" diyecekler. De ki: "Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez."..." (Kehf Suresi, 22)
  Bir başka ayette ise Hz. Nuh'a uyan kimselerin sayısının da çok az olduğu şöyle haber verilmiştir:
  "... Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti." (Hud Suresi, 40)
  Kuran'da Hz. Lut'a da çok az kişinin iman ettiği bildirilmektedir. Lut kavmine büyük bir felaket isabet ettiğinde, Allah oradan sadece Hz. Lut'un iman eden aile mensuplarını -iman etmeyen hanımı dışında- kurtarmıştır:
  "… Kendi karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O (karısı) arkada kalacak olanlardandır." Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki: "Korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında, seni ve aileni muhakkak kurtaracağız. O ise, arkada kalacaktır." (Ankebut Suresi, 32-33)
  Hz. Mehdi'nin Yardımcılarının Sayısı 300 Civarında Olacaktır
  Hadislerde Hz. Mehdi'ye tabi olacak kişilerin sayısına dair açık olarak belirli bir sayı verilmiştir:
  Muhammed b. Hanefi (ra)'dan rivayet edildi ki: Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır.
  (Meriy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si; "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
  Bu 313 kişi gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar.
  (Kıyamet Alametleri, s. 169)(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Ennel Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez.
  (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  Hz. Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir.
  (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  İnsanları Allah'a iman etmeye davet eden, din ahlakına çok büyük hizmetler veren böyle değerli bir insana inananların sayısının bu kadar az olması çok dikkat çekicidir. Kuşkusuz bu çok mucizevi bir durumdur. Günümüzde en küçük bir dini topluluk bile binlerce kişiden oluşurken, İslam ahlakının hakimiyetine vesile olacak olan Hz. Mehdi'nin yardımcılarının sayısının yalnızca 313-314 kişi olması, Hz. Mehdi'nin ve cemaatinin başlıca ayırt edici özelliklerinden biridir.
  Bediüzzaman da sözlerinde bu gerçeği hatırlatmış, ancak sayıları ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi'nin cemaatindeki her bir kimsenin manen çok güçlü olacağını belirtmiştir:
  Bu vazifenin istinad ettiği (dayandığı) kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüd (dayanışma) sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir (talebelerdir). Ne kadar az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.
  (Emirdağ Lahikası, sf. 259)
  Hz. Mehdi'ye Melekler de Yardım Edecektir
  Allah onu üç bin melekle destekleyecektir.
  (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)
  ...Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
  Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi'nin yardımcıları arasında Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ın da oldukları haber verilmektedir. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi'ye, Allah'ın izniyle, melekler de yardımcı olacaktır.
  Meleklerin salih müminlere yardımcı oldukları, Kuran'ın çeşitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeyi de meleklerle desteklemiştir. Konuyla ilgili bazı ayetler şu şekildedir:
  "Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın..." (Enfal Suresi, 12)
  "Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun." (Al-i İmran Suresi, 124)
  ...

+ Yorum Gönder