+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Nadir Yahudilerinin ihaneti ve Medine'den çıkartılmaları İhaneti içselleştiren bir toplum olarak Medine Yahudilerini Ba Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nadir Yahudilerinin ihaneti ve Medine'den çıkartılmaları İhaneti içselleştiren bir toplum olarak Medine Yahudilerini Ba

  Sual: Nadir Yahudilerinin ihaneti ve Medine'den çıkartılmaları
  İhaneti içselleştiren bir toplum olarak Medine Yahudilerini Bakara Süresinin ayetleri çerçevesinde tanımak... ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Nadir Yahudilerinin ihaneti ve Medine'den çıkartılmaları İhaneti içselleştiren bir toplum olarak Medine Yahudile


  Reklam  Cevap: Beni Nadir yahudilerinin Medine’den çıkartılması nasıl ve neden olmuştur? (h4/m625)

  Hz. Peygamber hicretten sonra Medine yahudileriyle yaptığı anlaşma gereğince Uhud’da kendisine yardım etmeyen Beni Nadir mahallesine Medine Anlaşması gereğince birlikte ödemeleri gereken bir diyetten onların payına düşeni istemeye gittiğinde Yahudiler Hz. Peygamber’e pusu kurarak öldürmek isterler. Cebrail’in (as) haber vermesiyle durumu öğrenen Hz. Peygamber hemen oradan uzaklaşır. Yapılan anlaşmayı bu şekilde bozan yahudilere Medine’yi terk etmeleri için 13 gün süre tanınır. Böylece ikinci yahudi kabilesi de Medine’yi terk eder. Kur’an-ı Kerim durumu; ‘Ehl-i kitap’tan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkartan O’dur. Sen onların çıkacaklarını sanmamıştın. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı…’ (Haşr 59/2-4) diye haber verir.

+ Yorum Gönder
yahudilerin medineden çıkarılması