+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Çalıntı malı satın almak caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Çalıntı malı satın almak caiz mi?


 2. kanarya
  Devamlı Üye

  Cevap: Çalıntı malı satın almak caiz mi?


  Reklam  Cevap: Sattığı malın haram ve gayr-i meşru yoldan elde edilmiş bir mal olduğu bilinen birisinin bu malını satın almak caiz değildir. Çünkü bu gasbetme, çalma, haksız kazanç elde etme fiillerini teşvik ve bunları yapana yardım anlamı taşır. Rasulüllah Efendimiz (sav): "Çalıntı bir malı, çalıntı olduğunu bilerek satın alan onun günahına ve ayıbına ortak olmuş olur" (Beyhakî, es-Sünenü`1-Kübra, V/336; Suyutî, el-Câmius-Sağîr (Feyzu`1-Kadir ile), VI/64; Kenzu`1-Umâl, IV/13 (9258)) buyurmuşlardır.

  Satılan şeyin çalıntı olduğuna kesin olarak kanaat getirilirse veya kuvvetli bir ihtimal ile satan kimsenin kendi malı olmadığı herhangi bir vesileyle anlaşılırsa, tabiîdir ki, almamak lâzımdır. Fakat bu durum bilinmiyor, tahmin de edilmiyorsa, satıcının beyanına itimat edilerek parası verilir, satın alınır. Böyle bir malın çalıntı olduğu açığa çıkar, sahibi de belli olursa, esas mal sahibi ödenen meblâğı verdiği takdirde ona iade edilir.

  Şayet sahibi de bulunmamışsa ve satıcıda tekrar bulunamamış ise, bu durumda aldığı mal meşruiyyet kazanır.

  Bununla beraber, şüpheli yerlerden uzak durmak, takvaya uygun olanıdır.

  sorularla islamiyet

+ Yorum Gönder
çalıntı malı satın almak caiz mi,  çalıntı mal almak günah mı,  çalıntı mal almak caiz mi