+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Baş örtüsü kapanmak Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Baş örtüsü kapanmak


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Baş örtüsü kapanmak


  Reklam  Cevap: Tesettür, örtünmek demektir. Arapça setr 'örtünmek' kökünden gelir. İslam dünyasında kadınların kıyafetleri ile ilgili hususları belirlemede kullanılan bir kavramdır. Zaman zaman türban kavramı ile karıştırılır oysa ki tesettür kavramı daha geniş bir kavramdır ve türban konusunu da kapsamaktadır.

  Hadislerde örtünme

  Hadislerde ise peygamberin, yanına şeffaf bir kıyafetle gelen kadını, ergenlik çağına ulaşmış bir kadının bedenini göstermemesi gerektiği şeklinde uyarması kaynak kabul edilmektedir.

  Burka

  Her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaf. Taliban yönetimi zamanında Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale getirilmişti. Yeni yönetimle serbest bırakılmasına rağmen, halk bazında büyük bir değişim görülmemiştir. Bunun dinî, geleneksel ve sosyal sebepleri olduğuna dair yorumlar yapılmıştır. Şu anda yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde rağbet görmekle beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır.


  Tesettürün (şer' i örtünmenin ) şartları nelerdir :

  1- Örtü bedeni baştan ayağa kadar , her tarafı örtmelidir. çünkü; setr-i zinet manto ve başörtüsüdür... setr-i avret manto ve başörtüsünün üstünü örtülen örtüdür 2-Tesettürün ince, şeffaf olmaması, kalın olması lazımdır... çünkü; örtünmekten gaye , vücüdün azalarının belli olmamasıdır ..."Hz. Aişe (r.a) dan şöyle varid olmuştur; "Hz. Ebubekir (r.a) ın kızı esma (r.a) ın Resullullah (s.av) huzuruna üzerine ince bir örtü olduğu halde girdi. Resullullah (sav) onun bu halini hoş görmeyerek yüz çevirdi " demek ince olan örtü şer 'i hicap sayılmaz 3- Tesettürün hem sade olması, nazarı celp edecek şekilde cazip renkler olmaması lazımdır 4- Dar olmayıp geniş ve bol olması lazımdır , yani bedeni göstermemesidir , vücüt hatlarını tamamen örtüp bilhassa vücutta fitneyi uyandıaracak azaları göstermemesi gerekir ..... 5- Kadın dışarı çıktığında koku sürmemelidir 6-Kadın örtüsüyle erkeklere benzememesidir .... (polto gibi ) 3. Muhasibi
  Editör
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Kadının [yüz ve iki elinden başka] bütün bedeni avrettir.) [Mecmaul-enhür, El-mugni]
  Bu hadis-i şerifte kadının tesettürü açıkça bildiriliyor. Kur'an-ı kerimin 17 yerinde Resulullaha (De ki, bana tâbi olun) buyuruluyor. Allahü teâlânın Resulüne tâbi olup Onun bildirdiği şekilde tesettüre riayet etmelidir!
  Hz. Esma, ince elbise ile gelince, Resulullah efendimiz baldızına bakmadı. Mübarek yüzünü çevirip
  (Ya Esma, bir kız, namaz kılacak yaşa gelince, yüz ve elleri hariç, vücudunu erkeklere gösteremez) buyurdu. (Ebu Davud)

  Hz. Âişe validemiz buyurdu ki:
  (İlk muhacir kadınlara Allah rahmet etsin! Tesettür âyeti inince, hemen futalarını yırtıp başlarını örttüler) buyurdu. (Buhari, Nesai)

  Kadın avrettir, tesettürü farzdır. Âyet-i kerimeyi kendi görüşüne göre tefsir edip bu farzı inkâr etmek küfürdür.
  Bir kadın açık gezse kâfir olmaz. Fakat kapanmanın lüzumsuz olduğunu söylerse kâfir olur. Günah ile küfür farklıdır.+ Yorum Gönder