+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin Terbiye ile ilgili hadisleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin Terbiye ile ilgili hadisleri

  Sual: Peygamberimizin Terbiye ile ilgili hadisleri lütfen çabuk olun performans ödevide yani yarın götürülecek 10 dk. da bulun lütfen ben bulamadım ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peygamberimizin Terbiye ile ilgili hadisleri


  Reklam  Cevap: “Çocuklarınız yedi yaşına girince namaz ile emredin. On yaşına girince (kılmadıkları takdirde) bu sebeple (ölçülü şekilde) dövün ve yataklarını ayırın.” (Ebû Davud)  “Adam, evindeki kişilerin koruyup gözeticisidir ve koruyup gözettiği kimselerden sorumludur.” (Buhari-Müslim)  “Adam bir koruyucu çobandır, kendi evinde ve koruyup güttüğü şeylerden sorumludur. Kadın da kocanın evinde bir ko­ruyucu çobandır ve koruyup güttüğü şeylerden sorumludur.” (Buharî-Müslim)  “Çocuklarınıza edep ve terbiye verin, onların edep ve ter­biyesini güzelleştirin.”(İbn Mâce)


  “Çocuklarınıza ve ev halkınıza hayır ve iyilik öğretin; onla­ra edep ve terbiye verin.”(Abdurrezzak)


  “Çocuklarınıza, ilahi emirlere uyup amel etmelerini, ilahi yasaklardan kaçınmalarını emredin. Çünkü böyle emredip (onları ilahi buyruklara saygılı kılmanız) onları ateşten korur.”(İbn Cerîr)


  “Çocuklarınızı üç iyi hal üzere edeplendirip onlara terbiye verin: Peygamberinizi sevmek, O'nun hanedan ve yakınlarını sevmek, bir de Kur'an okumak. Çünkü gerçekten Kur'an okuyup (Onu göğsünde taşıyanlar), Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmadığı günde Allah'ın Arş'ının gölgesinde olurlar.” (Taberânî)


  “Çocuklarınıza ve aile halkına hayır ve iyilik öğretin, onları edepli yetiştirin.”(Abdurezzak)


  “Çocuklarınızı şu üç şey üzerine (saygılı yetiştirip) edeplendirin: Peygamberinizi sevmek, O'nun aile halkını, dost ve yakın arkadaşlarını sevmek, Kur'an okumak.”(Taberâni)


  “Çocuklarınıza ilk söz olarak lâ ilahe illAllah = Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur, kelimesiyle başlayın (ilk söz olarak bunu öğretin.)” (el-Hakim)


  “Allah'a taat üzere amel ediniz, O'na karşı isyanı gerektiren şeylerden sakınınız. Çocuklarınıza ilahi buyruklara uymalarını, yasaklarından kaçınmayı emrediniz. Bu hem onları, hem sizi Cehennem ateşinden korumaya yöneliktir.” (İbn Cerîr-İbn Münzir)


  “Çocuklarınızı şu üç güzel haslet üzerinde eğitip edeplendirin: Peygamberimizi sevmesi, O'nun ev halkını ve samimi dost ve arkadaşlarını sevmesi, Kur'an okuması. Çünkü gerçekten Kur'ân okuyup O'nu kalbinde ve hafızasında taşıyanlar, Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın Arş'ının gölgesindedirler.”(Taberânî)


  “Her çocuk, fıtrat (Allah'a iman ve dini duygu mayası) üzerine doğar. Sonra ana-babası ya onu yahudileştirir ya hıristiyanlaştırır ya da mecusileştirir.” (Buharî)


  “Kim bir çocuğa gel de şunu vereyim der, sonra da vermez­se, bu bir yalan sayılır.” (Ahmed b. Hanbel)


  “Allah'ı anmanın dışında kalan her şey, boş ve anlamsız veya yanılmadır; ancak dört iyi davranış müstesna: Kişinin iki hedef rasında yürümesi, atını eğitip yetiştirmesi, çoluk-çocuğuyla tatlı eğlenmesi, yüzücülük öğrenmesi.” (Taberanî-el- Hakim)


+ Yorum Gönder
terbiye ile ilgili hadisler,  edeple ilgili hadisler,  terbiye ile ilgili sözler,  terbiye ile ilgili hadis,  peygamber efendimizin edeple ilgili sözleri,  terbiye hadisleri,  aile terbiyesi ile ilgili hadisler