+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cuma Hutbesi Türkçe okunur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cuma Hutbesi Türkçe okunur mu?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Cuma Hutbesi Türkçe okunur mu?


  Reklam  Cevap: Soru: Cuma Hutbesinin Türkçe okunmayacağını söyleyenler var, bu doğru mudur?

  Cevap: Alimler hutbenin cumanın şartı olduğu noktasında icma etmişlerdir. Fakat Arapça okunup okunmaması noktasında ihtilaf etmişlerdir. Çoğunluk, cemaat Arapçayı bilmese dahi hutbenin Arapça olmasını şart koşmuştur. Görüşlerini, hutbenin farz bir ibadet olduğu bu yüzden de namazdaki teşehhüt ve iftitah tekbiri gibi Arapça olarak irat edilmesi gerektiği üzerine bina etmişlerdir. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hutbelerini Arapça irat etmiştir.Ebu Hanife’ye göre ise, hatib Arapça bilse dahi, hutbeyi Türkçe ya da başka bir dilde okuyabilir.[1] Ancak bu şekilde, insanlar hutbeden istifade edebilirler. Allah Teala da “Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın.”[2] Bir millete Allah’ın emirleri ancak onların dilleriyle konuşulursa iletilebilir. Buna göre Ebu Hanife’nin görüşü ile amel edip hutbenin vaaz bölümünü Türkçe irat etmek Cuma’nın sıhhatine engel olmadığı gibi, hutbenin gayesine de uygundur.
  [1] Ahmed b. Hacer Âl Bûtamî, el-Cumua ve Mekanetüha fi’d-Din, s. 127; Halit Abdulkadir, Fıkhu’l-Ekalliyyati’l-Müslime, s. 274; el-Mevsuatu’l-Fıkhiyye, “Hutbe”, XIX, 180.
  [2] İbrahim(14): 4.
  Fetvahane

+ Yorum Gönder