+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Meleklerin kıyamet koptuktan sonra görevleri sona eriyor onların akibeti ne olacak ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Meleklerin kıyamet koptuktan sonra görevleri sona eriyor onların akibeti ne olacak ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Meleklerin kıyamet koptuktan sonra görevleri sona eriyor onların akibeti ne olacak ?


  Reklam  Cevap: Bu dünyada yaratılan insanlar ve diğer mahlukat, ahirette yeniden yaratılacağı gibi melekler de ahirette yeniden yaratılacaktır.

  Meleklerin özel görevleri olduğu gibi, her zaman yaptıkları zikir ve tesbihleri vardır. Bu nedenle Hz. Cebrail aleyhisselam her zaman azametli haliyle Allah'ı zikrediyor, tesbih ediyor.

  Hem meleklerin tek bir görevi yoktur. Cebrail Aleyhisselamın peygamberlere vahiy getirmesi, onun görevlerinden yalnızca biridir. Melekler aynı anda birden çok iş yapabilirler.

  Bu konuyu Bediüzzaman hazretleri şöyle açıklıyor:
  "Hem nasılki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada güneşin pek çok âyinelerde bir anda aynen bulunması gibi, öyle de: Nurani bir zât, bir anda çok yerlerde aynen bulunması meselâ, Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm bin yıldızda bir anda hem Arş'ta, hem huzur-u Nebevîde, hem huzur-u İlahîde bir vakitte bulunması; hem Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haşirde bir anda ekser etkıya-ı ümmetiyle görüşmesi ve dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi ve evliyanın bir nevi garibi olan ebdalların bir vakitte çok yerlerde görünmesi ve avamın rü'yada bazan bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi ve herkesin kalb, ruh, hayal cihetiyle bir anda pekçok yerlerle temas edip alâkadarane bulunması, malûm ve meşhud olduğundan.. elbette nuranî, kayıdsız, geniş ve ebedî olan Cennet'te, cisimleri ruh kuvvetinde ve hıffetinde ve hayal sür'atinde olan ehl-i Cennet, bir vakitte yüzbin yerlerde bulunup yüzbin hurilerle sohbet ederek yüzbin tarzda zevk almak; o ebedî Cennet'e, o nihayetsiz rahmete lâyıktır ve Muhbir-i Sadık'ın (A.S.M.) haber verdiği gibi hak ve hakikattır. Bununla beraber, bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatlar tartılmaz." (1)
  Ahirette de yaratılan meleklerin bazı görevleri bitse de diğerleri devam etmektedir. Mesela Cebrail (as)'ın vahiy getirme görevi ve Azrail (as)'ın insanların ruhunu alma görevi ahirette bitmiş olsa bile Allah'a ibadet etme, ebedi alemde ebedi olarak yaratılan Allah'ın mahluklarını temaşa edip onları tefekkür etme ve Allah'ın azametini mütalaa etme vazifeleri devam edecektir.

  (1) bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz.

+ Yorum Gönder
kıyamet koptuktan sonra neler olacak,  kıyamet koptuktan sonra ne olacak,  kıyamet koptuktan sonra dünya ne olacak,  KIYAMET KOPTUKTAN SONRA MELEKLERİN