+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Gösteriş ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Gösteriş ile ilgili hadisler

  Sual: Gösteriş ile ilgili hadisler nelerdir Gösteriş hakkında hadisi şerifler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Gösteriş ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap:
  Gösteriş (dış görünüme önem verme)

  "Ümmetimin sonunda bir takım kavimler olur ki camilerini süsler kalplerini viran ederler. Onlardan birisi dinine vermediği ehemmiyetten fazlasını elbisesine verir. Bunlar dünyaları selâmet oldu mu ahiret işini kaale almazlar."

  Ramuz el-Hadis'den

  Örtünme ve tabiî süslenme gibi iki temel amaca hizmet etmeyen, gösterişe kaçan ve kibre sebep olan elbise de yasaklanmıştır. Bu hususla alâkalı hadislerden bazıları şöyledir:

  “Kim dünyada şöhret elbisesi giyerse, Allâh Teâlâ ona kıyâmet gününde mezellet elbisesi giydirir.” (İbn-i Mâce, Libâs, 24)

  "Allâh, büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürüyen kimsenin kıyâmet gününde yüzüne bakmaz. ” (Buhârî, Libâs, 1, 5)

  Hadislerde zikredilen “şöhret elbisesi” tabiri iki açıdan yorumlanmaktadır: Kişinin insanlar arasında giyimi ile şöhret ve ün kazanması, gösterişli ve lüks elbiseler giymek şeklinde olabileceği gibi, eski ve yıpranmış elbise giyerek, zühd ve takva gösterişi sûretinde de tezâhür edebilir.

  Büyüklük taslamak ve gösteriş yapmak gibi menfî tavırların yanısıra, giyim kuşamda israftan da kaçınılmalıdır. Nitekim Resûl-i Ekrem Efendimiz:

  “İsraf etmemek ve kibre kapılmamak şartıyla yiyiniz, içiniz, tasadduk ediniz ve giyininiz. ” buyurmaktadır. (Buhari,Libas,1)

  Büyük sahâbi İbn-i Abbâs da; “Kibir ve israf hatasına düşmediğin müddetçe dilediğini ye, dilediğini giy!” demiştir. (Buhârî, Libâs, 1)

  Özellikle günümüzde giyim kuşamdaki aşırılıklardan biri de giyim eşyası olarak kullanılan deri mamulleri sanayinde görülmektedir. Kürk elde edebilmek için birçok hayvan nesli telef edilmektedir.

  Ehlullâh, giyim kuşamdaki israfı; şeriat bakımından giyinmede haddi aşmak, tarîkat cihetinden kifâyet miktarından fazlasını giymek ve hakîkat yönünden de giyilen elbiseye aşırı muhabbet göstermek şeklinde üç merhalede îzâh etmişlerdir.

  Diğer taraftan gücü ve imkânları elverdiği hâlde, sırf tevâzudan dolayı lüks giyimi terkeden kişiye, Allâh Teâlâ'nın herkesten önce hitab edeceği ve cennet elbiselerinin en iyilerinden giydireceği müjdesi verilmiştir. (Tirmizî, Kıyâmet, 39) Bununla birlikte, kişinin imkânları nisbetinde kibre kapılmadan, düzgün bir kılık kıyafeti tercih etmesi de gâyet tabiîdir. İbn-i Mesûd diyor ki; “Peygamber Efendimiz:

  «– Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete giremeyecektir.» buyurdu. Kendisine:

  – İnsan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister, denilince Fahr-i Kâinât Efendimiz:

  «– Allâh güzeldir, güzel olanı sever. Kibir ise hakkı beğenmemek, şımarmak ve insanları küçümsemektir.» buyurdu.” (Müslim, İmân, 147)


+ Yorum Gönder
gösterişle ilgili hadisler,  gösteriş ile ilgili hadisler,  gösteriş ile ilgili hadis,  gösteriş ile ilgili sözler,  gösteriş ile ilgili ayetler,  gösterişle ilgili ayetler,  gösteriş hakkında hadisler