+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yehova şahitlerinin amacı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yehova şahitlerinin amacı nedir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Yehova şahitlerinin amacı nedir?


  Reklam  Cevap: yahova şahitleri

  kimlerdir

  amaçları nedir

  ne zaman kuruldu

  karşı oldukları şeyler

  Hepimiz görmüşüzdür mutlaka onları.Ellerinde tuttukları Der Wachtturm -Erwachet KULE -UYANIN adlı dergiyle kalabalık yerlerde ,mesela tren istasyonlannda veya sistematik olarak dolaştıkları evlerde tartışmaya girip, dini konularda pek bilgisi bulunmayan kişilerin akıllarını bulandınp kendilerine çekmeye çalıştıklarını görmüşüzdür,duymuşuzdur.

  Kimdir bunlar ? Amaçları nedir ? 1882 yılında ABD'de kurulan bu hrıstıyan kökenli mezhebin tüm dünyada 5 milyona yakın üyesi vardır.Amaçlan ; bir din devleti olan Tanrı Krallığını kurmaktır.. Hz. İsa'nın yakın zamanda dünyaya geri döneceğini iddia ederler. Aynca 1914, 1918 ve 1925 yıllarında kıyametin kopacağım tahmin etmişlerdi. Üyelerine çok sıkı bir disiplin uygular.Üyelerini yukarıda yazıldığı gibi az para karşılığı çeşitli yerlerde çalıştırır.

  Ticaret de yapıyorlar çeşitli dallarda-Tüm dünyada 4 milyar mark ciro yaptıklan sanılmaktadır.Söyledikleri gibi sadece bağışlardan değll,yaptıkları ticaretten kazandıkları tahmin YAHOVA şahitleri 1882 yılında ABD'de kuruldu ediliyor. Uzun zamandır 190 bin üyeleri olan Almanya'da resmi bir kilise olarak tanınmanının savaşını veriyorlar.Bu sayede vergiden muaf olmayı diğer kolaylıklardan yararlanmanın peşindeler. Haziran 1997 tarihinde Alman Anayasa Mahke mesi alınan karar gereği bu planları şimdilik askıda kaldı. Karara göreevletin kendisine karşı olmamalanna rağmen .üyelerine koydukları seçime katılma yasağı demokrasinin prensip lerine ters düştüğü için resmi bir kilise olarak tanınmamıştır.


  KARŞI OLDUKLARI ŞEYLER

  • Kan nakline karşıdırlar.Hasta ölecek dahi olsa kan verilmesi yasaktır

  • Askerlik reddedilir

  • Devlet kurumlanna karşıdırlar

  • Diğer dinleride,şeytanın hükmettiğine inandıkları dünyanın bir parçası sayarlar

  • Politikaya katılımları yoktur. Seçimlere katılmak yasaktır


+ Yorum Gönder
yehova şahitlerinin amacı