Konusunu Oylayın.: MBSTS Çıkan Sorular · MBSTS Hazırlık Soruları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 17 kişi
MBSTS Çıkan Sorular · MBSTS Hazırlık Soruları
 1. 19.Mart.2011, 18:39
  1
  Misafir

  MBSTS Çıkan Sorular · MBSTS Hazırlık Soruları


  MBSTS Çıkan Sorular · MBSTS Hazırlık Soruları Mumsema MBSTS Çıkan Sorular · MBSTS Hazırlık Soruları


 2. 19.Mart.2011, 18:39
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  MBSTS Çıkan Sorular · MBSTS Hazırlık Soruları

 3. 21.Mart.2011, 08:18
  2
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: MBSTS Çıkan Sorular · MBSTS Hazırlık Soruları
  Aşağıda 18 Nisan 2010 Tarihli Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI MEVCUTTUR.

  İndir 18nisan2010Diyanet

  Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı hakkında diyanetin resmi duyurusu için tıkla

  MBSTS Hazırlık Soruları (Diyanet İlmihali I ve II. Cillten Derlenmiştir)
  İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI
  DİN VE MAHİYETİ&İSLAM DİNİ
  1-Tanrı’nın bir bedene girip müşahhas hale geldiğini ileri süren görüş hangisidir?
  a) Reenkarnasyon b) Tenasüh c) Enkarnasyon d) Monoteizm e) Dualizm

  2-Aşağıdaki mezheplerden hangisi Ehl-i Sünnet içinde yer alan ameli mezheplerden değildir?
  a) Hanefi b) Maliki c) Eşari d) Hanbeli e) Şafii
  3-İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?
  a) Cebriye b) Maturidi c) Şia d) Mutezile e) Zeydiye

  4-Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir?
  a) Hz. Peygamber dönemi b) 4 Halife c) Emeviler d) Abbasiler e) Selçuklular

  5-el-Muvatta adlı eser hangi mezhep alimine aittir?
  a) İmam Malik b) İmam Şafii c) İmam Ebu Hanife d) İmam Ahmed Hanbel e) İmam Yusuf

  6-Şia içerisinde Ehli Sünnete en yakın olan mezhep hangisidir?
  a) Caferiyye b) İsna Aşeriyye c) Zeydiyye d) Rafiziyye e) Nusayriye

  7-Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir?
  a) Teflik b) Telfik C) Tevfik d) Tergip e) Tesbih

  8-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?
  a) Şeyh Galip b) Kaşgarlı Mahmud c) Yusuf Has Hacip d) H.Ahmet Yesefi e)Mevlana

  9-Sıffın savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hariciler b) Şia c) Nusayriler d) Yezidiler e) Mutezile

  10-el-Fıkhu Ekber adlı eser kime aittir?
  a) İmam Şafii b) İmam Ebu Hanife c) İmam Malik d) İmam Ebu Yusuf e) İmam A.Hanbel
  AKAİD

  11- İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaya ne ad verilir?
  a) Taklidi İman b) Tahkiki İman c) İcmali İman d) Tafsili İman e) Hidayet

  12-Kişinin inancını araştırarak elde etmesine ne ad verilir?
  a) Taklidi İman b) İcmali İman c) Tafsili İman d) Hidayet e) Tahkiki İman

  13-Müslüman bir kişinin diğer bir Müslüman’ı kâfirlikle suçlaması hangi kavramla ifade edilir?
  a) Tekbir b) Tekfir c) Tekvin d) Tekfin e) Telkin

  14-Alemin sonradan yaratılmış olduğunu bu nedenle yaratıcıya muhtaç olduğunu bildiren delil hangisidir?
  a) Fıtrat delili b) İmkan delili c) Hudus Delili d) Nizam delili e) İspat Delili

  15-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?
  a) Hadi b) Mübdi c) Rezzak d) Kerim e) Basar

  16-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?
  a) Vücud b) Kıdem c) Beka d) Semi e) Vahdaniyyet

  17-Tabiat olaylarını idare noktasında görevlendiren melek hangisidir?
  a) Cebrail b) Mikail c) İsrafil d) Azrail e) Münker-Nekir

  18-Aşağıdaki Peygamberlerin hangisine Suhuf verilmemiştir?
  a) Hz. Adem b) Hz. Şit c) Hz. İdris d) Hz. İbrahim e) Hz. Yakup

  19-“Zebur’un manası nedir?
  a) Yazılı şey ve kitap b) Şeriat c) Müjde d) Talim e) Öğretici

  20-Ahdi Atik diye de bilinen kitap hangisidir?
  a) Kuran-ı Kerim b) İncil c) Zebur d) Tevrat e) Suhuf

  21-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kuran-ı Kerim ile alakalı değildir?
  a) Ayet b) Sure c) Esbab-ı Vürud d) Esbab-ı Nüzul e) Müteşabih

  22-Peygamberin zeki olmasını ifade eden sıfat hangidir?
  a) Sıdk b) Emanet c) İsmet d)Fetanet e) Tebliğ

  23-Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?
  a) Mucize b) İhanet c) Meunet d) İrhas e) Keramet
  24-Aşağıdaki alametlerden hangisi büyük alametlerden değildir?
  a) Duman b) Deccal c) Dünya malının bollaşması d) Dabbetü’l-Arz e)Ateş çıkması

  25-Hesap defteri sağ taraftan verilenlere ne isim verilmektedir?
  a) Ashab-ı Kehf b) Ashab-ı Uhdud c) Ashab-ı Yemin d) Ashab-ı Şimal e) Ashab-ı Kiram

  26-Aşağıdaki isimlerden hangisi cennete aittir?
  a) Nar b) Leza c) Sakar d) Hutame e) Firdevs
  27-Aşağıdakilerden hangisi Kaza ve Kader ile alakalı olan sıfatlardan değildir?
  a) İlim b) Semi c) İrade d) Kudret e) Tekvin

  28-Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa benzeten mezhep hangidir?
  a) Mutezile b) Rafiziye c) Cebriye d) Şia e) Galiye

  29- Allah’ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden mezhep hangidir?
  a) Cebriye b) Maturidiye c) Hanefi d) Mutezile e) Şafi

  30-Evrenin öncesiz olduğunu iddia eden, ahreti inkar eden mezhep hangisidir?
  a) Mutezile b) Cebriye c) Maturidid) Dehriyye e) Eşari

  FIKIH

  31-Aşağıdaki delillerden hangisi “Edile-i Erbea” arasında yer almaz?
  a) Kuran b) Sünnet c) İstihsan d) İcma e) Kıyas

  32- Müslüman müctehidlerin bir mesele hakkında fikir birliği etmesine ne denir?
  a)İstihsan b) İstishlah c) İcma d) Kıyas e) Örf ve Adet

  33-Aşağıdaki delillerden hangisi tali kaynak sayılmaz?
  a) Sünnet b) Örf ve Adet c) İstihsan d) İstishlah e) Sahabe Kavli

  34-Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir?
  a) Örf ve Adet b) İstihsan c) İstishlahd) Sahabe Kavli e) Seddi Zerai

  35-Sevilmeyip, kerih, nahoş görülen şeye ne ad verilir?
  a) Helal b) Mübah c) Mekruh d) Vacip e) Mendub

  36-Açlıktan ölmek üzere olan bir kişinin ölmeyecek kadar domuz eti yemesine verilen müsadeye ne ad verilir?
  a) Mekruh b) Ruhsat c) Azimet d) Tenzihen Mekruh e) Sünnet

  37-İctihad ehliyetine sahip kişiye ne ad verilir?
  a) Müfti b) Kadı c) Fakih d) Müctehid e) Hafız

  38-Aslından haram olmayıp geçici bir duruma binaen haram olan davranışa ne ad verilir?
  a) Lizatihi haram b) Ligayrihi haram c) Mendup d) Müstehap e) Vacip

  39-Helale yakın olan mekruh manasına gelen terim hangisidir?
  a) Vacip b) Sünnet c) Tenzihen Mekruh d) Tahrimen Mekruh e) Farz

  40-Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünlerinden değildir?
  a) Asıl b) Fer c) İllet d) Aslın hükmü e) Seddi Zerai

  TEMİZLİK

  41-İnek, koyun gibi 4 ayaklı hayvanların pisliklerine ne ad verilir?
  a) Necaseti galiza b) Necaseti Hafife c) Taharet d) Hades e) Tahir

  42-Cünüb olama, Nifas ve Hayız gibi kirliliklere ne ad verilir?
  a) Küçük hades b) Büyük hades c) Necaset d)Taharet e) Necis

  43- Büyük abdest bozduktan sonra yapılan dışkı ve idrar temizliğine ne ad verilir?
  a) Necaset b) Necis c) İstinca d) İstibra e) İstisna

  44-Abdestin farz olduğunu gösteren ayet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  a) Bakara 222 b) Nisa 48 c) Maide 6 d) Furkan 25 e) Meryem 56

  45-Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir?
  a) Tertip b) Muvalat c) Adab d) Edep e)Taharet

  46-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
  a) İdrar b) Kan c) Bayılma d) Gözyaşı e) Yellenmek

  47-Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır?
  a) 1 Vakit b) 2 Vakit c) 3 Vakit d) 4 Vakit e) 5 Vakit

  48-Mest üzerine meshin süresi seferi için kaç saattir?
  a) 24 b) 36 c) 48 d) 72 e) 90

  49-Cünüp bir kimse aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?
  a) Namaz kılmak b) Mushafı eline almak c) Dua etmek d) Kabeyi tavaf etmek e) Camiye girmek

  50-Gusül abdesti sırasında burna su çekmeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İnfilak b) İştiyak c) Mazmaza d) İstinşak e) İhtilaf

  51-Hanefiler göre kadının adet olmasının en alt ve en üst sınırı hangisinde doğru verilmiştir?
  a) 2-10 gün b) 3- 10 gün c) 5-10 gün d) 6- 12 gün e) 7-14 gün

  52-Hayızlı bir kadın aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?
  a) Camiye girebilir b) Mezara gidebilir c) Namaz kılabilir d) Kabeyi tavaf edebilir e) Mushafı alabilir

  53-Yapısal bir bozukluk ya da hastalık nedeni ile kadında görülen özür kanına ne denir?
  a) Cenabet b) Nifas c) Hayız d) Loğusa e) İstihaze

  NAMAZ

  54-Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
  a) Miraçta b) Hicret sırasında c) Hicretten 1 yıl sonra d) Bedir savaşında e) Uhud savaşında

  55-Cenaze namazını kılmak hükmen nedir?
  a) Farzı ayın b) Farzı kifaye c) Sünnet d) Müstehap e) Mendup

  56-Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir?
  a) Küsuf b) Hüsuf c) Vitr d) Şükür e) İstihare

  57-Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlara ne ad verilir?
  a) Regaip b) Vitr c) Revatib(Süneni revatib) d) Kuşluk e) Şükür

  58-Aşağıdakilerden hangisi Regaip türü namazlar arasında yer almaz?
  a) Hacet b) Tahiyyetül mescid c) Tövbe namazı d) Öğle namazının ilk sünneti e) Kuşluk namazı

  59-“Müvazebe” sözcüğü ne manaya gelir?
  a) farz olan b) terk edilen c) Düzenli olarak yapılan d) Kötü olan e) Mübah

  60-Aşağıdakilerden hangisi namazın Rükünleri arasında yer almaz?
  a) Kıyam b) Kıraat c) Rükuu d) Vakit e) Secde

  61-Kişinin namaz için gerekiyorsa gusül abdesti ya da namaz abdesti almasına ne ad verilir?
  a) Hadesten taharet b) Necasetten Taharet c) İstikbali kıble d) Vakit e) Niyet

  62-Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz?
  a) 45 b) 60 c) 75 d9 90 e) 120

  63-Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir?
  a) Zelle-i ekber b) Zelle-i Asgar c) Zelletü’l- Kari d) Gabni Fahiş e) Zıhar

  64-Rüku duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar aşağıdakilerden hangiside doğru olarak verilmiştir?
  a) Tuma’nine-Kavme b) Tuma’nine-Secde c) Kıyam- Kavme d) Kıyam-Rukuu e) Secde-Rukuu

  65- 4 Rekatlık bir namazda 2 rekatta oturmayı yapan kişi ne yapmalıdır?
  a) Namazı iade etmeli b) 2 rekat ilave kılmalı c) Sehiv secdesi d) Tilavet secdesi e) Şükür secdesi

  66-Namazda rükunları düzgün biçimde yerine getirmeyi ifade eden kavram hangisidir?
  a) Muvalat b) Adab c) Edeb d) Tadili Erkan e) Kade-i Ahire

  67-Aşağıdakilerden hangisi nazmın vacipleri arasında yer almaz?
  a) Sehiv secdesi(gereken yerde) b) Tilavet secdesi yapmak(Gereken yerde) c) Fatihayı zammı sureden önce okumak d) Sübhaneke okumak e)4 rekatlı namazda ikinci rekatta oturmak

  68-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?
  a) Rükuda üç kere “Sübhane Rabbiye’l-azim demek b) Fatihadan sonra amin demek c) Sübhaneke okumak d)Rükua varırken tekbir almak e) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak

  69-İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram hangisir?
  a) İrsal b) İtimad c) İtikad d) İftitah e) İştiyak

  70-Uzun sure-Orta uzun sure-kısa sure kavramları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Kısarı Mufassal-Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal b) Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal Kısarı- Mufassal c) Tıvalı Mufassal- Kısarı Mufassal- Evsatı-Mufassal d) Tıvalı Mufassal- Evsatı-Mufassal
  Kısarı Mufassal e) Hiçbiri

  71-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
  a) Ameli Kesirde bulunmak b) Konuşmak c)Gülmek d)İnlemek e)Sıkışık abdest ile namaz kılmak

  72-Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine ne ad verilir?
  a)Teressül(İrtisal) b) Celse c) Zelle d) Sekte e) Kade-i ahire

  73-Kadınların cemaatle namazdaki düzeni ve erkeklerle aynı safta ve ya hizada olmasına ne ad verilir?
  a) Muhalefü’n-Nisa b) Muhazatü’n-Nisa c)Muhtelifu’n-Nisa d) Celse e) Zelletü’l-Kari

  74-İmama uyan kişiye ne ad verilir?
  a) Muhtedi b) Mürteci c) Mülteci d) Muktedi e) Münferid

  75- Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir?
  a) İmam-müşteki b) Muhtedi-Muktedi c) Mülteci-Muhtedi d) Mürteci-Müntefi e) Müfteriz-Müteneffi

  76-İmamla birlikte namaza başladığı halde bir nedenle namaza ara veren bu nedenle namazın bir kısmını imam ile kılamayan kişiye ne ad verilir?
  a) Müdrik b) Mesbuk c) Lahik d) Muktedi e) Münferid

  77-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Vücup şartları arasında yer almaz?
  a) Erkek olmak b) Hürriyet c)İkamet d) Mazeretsiz olmak e) Cemaat

  78- Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Sıhhat şartları arasında yer almaz?
  a) Vakit b) Cemaat c)Şehir d) Erkek olmak e)İzin

  79-Cuma namazının kılınabilmesi için mezhepler imam dışında kaç kişiyi şart koşmuşlardır?
  a) Hanefi(3)-Şafii(40)-Hanbeli(40)-Maliki(12) b) Hanefi(6)-Şafii(49)-Hanbeli(50)-Maliki(22)
  c) Hanefi(10)-Şafii(60)-Hanbeli(45)-Maliki(19)d) Hanefi(15)-Şafii(75)-Hanbeli(80)-Maliki(30)

  80-Peygamber efendimizin bazen kıldığı bazen terk ettiği sünnete ne ad verilir?
  a) Müekked Sünnet b) Gayrı Müekked Sünnet c) Hüda sünnet d) Zayıf sünnet e) Mütevatir Sünnet

  81-Aşağıda zikredilen namazlardan hangisi Revatip sünnet içinde yer almaz?
  a) Sabahın Sünneti b) Öğlenin ilk sünneti c) Öğlenin son sünneti d) Kuşluk namazı e) Yatsı Sünneti

  82-Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi nedir?
  a) Vitr b) Kuşluk c) Küsuf d) Hüsuf e) Evvabin

  83-Şaban ayının 15. gecesi hangi isimle bilinir?
  a) Mevlid gecesi b) Regaip gecesi c) Miraç gecesi d) Kadir gecesi e) Berat gecesi

  84-Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayeti Kerime aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bakara 180 b) Nisa 101 c) Maide 3 d) Fetih 5 e) Nur 20.

  85-Öğle namazı ile ikindi namazının öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir?
  a) Cemi takdim b) Cemi Tehir c) Kasr d) Kaza e) Hiçbiri

  86-Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir?
  a) Şükür b) Kuşluk c) Evvabin d) Faite(Fevait) e) Regaib
  87-Tilavet secdesini gerektiren bölüm Kuran-ı Kerim’de kaç yerde mevcuttur?
  a) 10 b) 12 c) 14 d) 16 e) 18

  88-Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir?
  a) Teşyi b) Telkin c) Tekfin d) Muhtazar e) Tedvin

  89-Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir?
  a) Kefeni Sünnet b) Kefeni Zaruret c) Kefeni Has d) Kefeni Tam e) Kefeni Kifayet

  90- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur?
  a) 3-3 b) 3-5 c)4-4 d) 5-5 e) 5-3

  ORUÇ

  91-Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
  a) Hicretten 2 yıl önce b) Hicretten 1,5 yıl önce c) Hicretten 1.5 yıl sonra d) Hicretten 2 yıl sonra e) Hicretten 5 yıl sonra

  92-Oruçlu bir kimsenin gün boyunca yeme-içme ve cinsel ilişkiden uzak durmasına ne ad verilir?
  a) İftar b) İmsak c) Uzlet d) Hürmet e) Edep

  93-Oruç tutmaya sağlık yönünden elverişli olmayan ya da aşırı yaşlılıktan dolayı oruç tutamayacak kimselerin vermesi gereken karşılığa ne ad verilir?
  a) Zekat b) Sadaka c) Fitre d) Fidye e) İnfak

  94-Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren Ayeti Kerime hangisidir?
  a)Bakara 184 b) Ali İmran 144 c) Nisa 48 d) Nur 20 e) Ahzab 69

  95-Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler arasında yer almaz?
  a)Sefer b)Hastalık c) Gebelik d) İleri derece açlık ve susuzluk e) Fakirlik


  96-Kişinin Ramazanın son on gününde ibadet maksadlı inzivaya çekilmesine ne denir?
  a) Uzlet b) Vuslat c) itikaf d) İtilaf e) İtikat

  97-Fidye vermesi gereken kişi bu karşılığı aşağıdakilerden hangisine verebilir?
  a) Annesine b)Evladına c) Büyük annesine d) Kardeşine e) Torununa

  ZEKAT

  98- Zekat ne zaman farz kılınmıştır?
  a)Hicret esnasında b) Hicertin 1.yılı c) Hicretin 2. yılı d) Hicretin 3. yılı e) Hicretin 5.yılı

  99-Zekatın kimlere verileceğini beyan eden Ayeti Kerime hangisidir?
  a) Bakara 180 b) Nisa 23 c) Tevbe 60 d) Meryem 57 e) Ankebut 45

  100-Aşağıdakilerden hangisi Zekat verilebilmesi için Malda aranan şartlar arasında yer almaz?
  a) Tam Mülkiyet b) İhtiyaçtan fazla olma c) Nisab d)Yıllanma e) Nakit para olma

  101-Müslüman kişinin işlemiş olduğu topraktan elde ettiği kazanca tekabül verdiği zekâta ne denir?
  a) Haraç b) Cizye c) Fidye d) Öşür e) İnfak

  102-Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir?
  a)Rikaz b) Öşür c) Haraç d) Cizye e) Fitre

  103-450 koyuna sahip olan bir kişi zekat olarak kaç koyun verir?
  a) 3 b) 4 c) 16 d) 18 e) 20

  104-Aşağıdakilerden hangisi kendilerine zekat verilebilecek kişiler arasında yer almaz?
  a) Fakirler b) Borçlular c) Yolda kalmışlar(İbnü’s-Sebil) d)Anne-babalar e) Miskinler

  HAC VE UMRE

  105-Hac ne zaman farz kılınmıştır?
  a)H. 5.yıl b) H.7.yıl c) H.9.yıl d) H. 10. yıl e) H. 11. yıl

  106-Aşağıdakilerden hangisi Haccın Eda şartları arasında yer almaz?
  a)Sağlık b) Yol güvenliği c) Arizi engelin olmaması d) iddeti tamamlama e) İhram

  107- Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve’de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?
  a) Vakfe b) Tavaf c) Say d) İhram e) Telbiye

  108-Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  a) Vacip-Vacip b) Farz-Farz c) Sünnet-Sünnet d) Farz-Vacip e) Vacip-Farz

  109-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden değildir?
  a) Kudüm Tavafı b) Hac Hutbeleri c) Bayram günlerinde Mina’da kalma d)Ziyaret tavafı e)Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek.

  110-Umresiz yapılan hacca ne ad verilir?
  a) İfrad haccı b) Temettü Haccı c) Kıran Haccı d) Haccı lazım e) Haccı Kifaye

  111-Hac ve Umre ibadeti ile ilgili olarak kesilen kurbana ne ad verilir?
  a)Bedene b) Dem c) Hedy d) İhsar e) İhram

  112-küçük baş kurban ve Büyükbaş kurbana verilen isin hangisidir?
  a) Bedene-Bedene b) Dem-Dem c) Bedene-Dem d) Dem-Bedene e) Hiçbiri

  113-Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir nedenle tavaf ve vakfe yapma imkanının kalmamasına ne ad verilir?
  a) Fevat b) İhsar c) İhtar d) İftar e) İmsak

  114-Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememsine n edenir?
  a) Telbiye b) İhsar c) Fevat d) İhtar e) İhram

  KURBAN&KEFFARETLER& DİĞER KONULAR

  115-Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne denir?
  a) Adak b) Nezir c) Hedy d) Akika e) Nahr

  116-Yemin kefaretinde kişinin sıralamada kişinin ilk yapması gereken şey nedir?
  a) 10 fakiri giydirmek b) Köle azadı c) Üç gün peş peşe oruç tutma d) 10 fakiri yedirme e) 10 gün oruç

  117-Bir erkeğin hanımının sırtını annesinin sırtına benzeterek boşamasına ne denir?
  a) Lian b) İla c) Zıhar d) Lain e) Zuhur

  118-Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır?
  a) Üç gün oruç tutmalı b) 6 gün oruç tutmalı c) 6 fakiri doyurmalı d) Bir koyun kesmeli e) Hiçbiri

  119-Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir?
  a) Yemini Münakide b) Yemini Gamus c) Yemini Lağv d) Ağır Yemin e) Bağlayıcı Yemin

  120-Cenine karşı işlen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir?
  a)Nafaka b) Tazminat c) Haciz d) Gurre e) Cizye

  121-Aşağıdakilerden hangisi Geçici evlenme engelleri arasında yer almaz?
  a) Başkasının eşi olma b) Din Farkı c) Üç kere boşama d)Kan hısımlığı e) İki akraba ile evlenme.

  122-Nikah esnasında belirlenen mehre ne denir?
  a) Mehri müsemma b) Mehri misil c) Mehri lazım d) Cizye e) Haraç

  123-Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir?
  a) Tefrik b) Muhalea c)Rici d) Bain e) Hülle

  124-Kişinin karısının zina ettiğini ve dünyaya gelen çocuğun zina mahsulü olduğu iddia etmesine ne denir?
  a) Lian b) İla c) Zıhar d) Hülle e) Bain talak

  125- Kocanın hanımına 4 ay ve üzeri süreyle yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne isim verilir?
  a) Tefrik b) Muhalea c) Lian d İla e) Hiçbiri

  126.Kocası vefat etmiş kadının beklemesi gereken süre ne kadardır?
  a) 3 temizlik süresi b) Üç ay c) 4 ay 10 gün d) 5 ay e) 6 ay


 4. 21.Mart.2011, 08:18
  2
  الله اكبر  Aşağıda 18 Nisan 2010 Tarihli Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI MEVCUTTUR.

  İndir 18nisan2010Diyanet

  Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı hakkında diyanetin resmi duyurusu için tıkla

  MBSTS Hazırlık Soruları (Diyanet İlmihali I ve II. Cillten Derlenmiştir)
  İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI
  DİN VE MAHİYETİ&İSLAM DİNİ
  1-Tanrı’nın bir bedene girip müşahhas hale geldiğini ileri süren görüş hangisidir?
  a) Reenkarnasyon b) Tenasüh c) Enkarnasyon d) Monoteizm e) Dualizm

  2-Aşağıdaki mezheplerden hangisi Ehl-i Sünnet içinde yer alan ameli mezheplerden değildir?
  a) Hanefi b) Maliki c) Eşari d) Hanbeli e) Şafii
  3-İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?
  a) Cebriye b) Maturidi c) Şia d) Mutezile e) Zeydiye

  4-Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir?
  a) Hz. Peygamber dönemi b) 4 Halife c) Emeviler d) Abbasiler e) Selçuklular

  5-el-Muvatta adlı eser hangi mezhep alimine aittir?
  a) İmam Malik b) İmam Şafii c) İmam Ebu Hanife d) İmam Ahmed Hanbel e) İmam Yusuf

  6-Şia içerisinde Ehli Sünnete en yakın olan mezhep hangisidir?
  a) Caferiyye b) İsna Aşeriyye c) Zeydiyye d) Rafiziyye e) Nusayriye

  7-Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir?
  a) Teflik b) Telfik C) Tevfik d) Tergip e) Tesbih

  8-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?
  a) Şeyh Galip b) Kaşgarlı Mahmud c) Yusuf Has Hacip d) H.Ahmet Yesefi e)Mevlana

  9-Sıffın savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hariciler b) Şia c) Nusayriler d) Yezidiler e) Mutezile

  10-el-Fıkhu Ekber adlı eser kime aittir?
  a) İmam Şafii b) İmam Ebu Hanife c) İmam Malik d) İmam Ebu Yusuf e) İmam A.Hanbel
  AKAİD

  11- İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaya ne ad verilir?
  a) Taklidi İman b) Tahkiki İman c) İcmali İman d) Tafsili İman e) Hidayet

  12-Kişinin inancını araştırarak elde etmesine ne ad verilir?
  a) Taklidi İman b) İcmali İman c) Tafsili İman d) Hidayet e) Tahkiki İman

  13-Müslüman bir kişinin diğer bir Müslüman’ı kâfirlikle suçlaması hangi kavramla ifade edilir?
  a) Tekbir b) Tekfir c) Tekvin d) Tekfin e) Telkin

  14-Alemin sonradan yaratılmış olduğunu bu nedenle yaratıcıya muhtaç olduğunu bildiren delil hangisidir?
  a) Fıtrat delili b) İmkan delili c) Hudus Delili d) Nizam delili e) İspat Delili

  15-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?
  a) Hadi b) Mübdi c) Rezzak d) Kerim e) Basar

  16-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?
  a) Vücud b) Kıdem c) Beka d) Semi e) Vahdaniyyet

  17-Tabiat olaylarını idare noktasında görevlendiren melek hangisidir?
  a) Cebrail b) Mikail c) İsrafil d) Azrail e) Münker-Nekir

  18-Aşağıdaki Peygamberlerin hangisine Suhuf verilmemiştir?
  a) Hz. Adem b) Hz. Şit c) Hz. İdris d) Hz. İbrahim e) Hz. Yakup

  19-“Zebur’un manası nedir?
  a) Yazılı şey ve kitap b) Şeriat c) Müjde d) Talim e) Öğretici

  20-Ahdi Atik diye de bilinen kitap hangisidir?
  a) Kuran-ı Kerim b) İncil c) Zebur d) Tevrat e) Suhuf

  21-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kuran-ı Kerim ile alakalı değildir?
  a) Ayet b) Sure c) Esbab-ı Vürud d) Esbab-ı Nüzul e) Müteşabih

  22-Peygamberin zeki olmasını ifade eden sıfat hangidir?
  a) Sıdk b) Emanet c) İsmet d)Fetanet e) Tebliğ

  23-Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?
  a) Mucize b) İhanet c) Meunet d) İrhas e) Keramet
  24-Aşağıdaki alametlerden hangisi büyük alametlerden değildir?
  a) Duman b) Deccal c) Dünya malının bollaşması d) Dabbetü’l-Arz e)Ateş çıkması

  25-Hesap defteri sağ taraftan verilenlere ne isim verilmektedir?
  a) Ashab-ı Kehf b) Ashab-ı Uhdud c) Ashab-ı Yemin d) Ashab-ı Şimal e) Ashab-ı Kiram

  26-Aşağıdaki isimlerden hangisi cennete aittir?
  a) Nar b) Leza c) Sakar d) Hutame e) Firdevs
  27-Aşağıdakilerden hangisi Kaza ve Kader ile alakalı olan sıfatlardan değildir?
  a) İlim b) Semi c) İrade d) Kudret e) Tekvin

  28-Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa benzeten mezhep hangidir?
  a) Mutezile b) Rafiziye c) Cebriye d) Şia e) Galiye

  29- Allah’ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden mezhep hangidir?
  a) Cebriye b) Maturidiye c) Hanefi d) Mutezile e) Şafi

  30-Evrenin öncesiz olduğunu iddia eden, ahreti inkar eden mezhep hangisidir?
  a) Mutezile b) Cebriye c) Maturidid) Dehriyye e) Eşari

  FIKIH

  31-Aşağıdaki delillerden hangisi “Edile-i Erbea” arasında yer almaz?
  a) Kuran b) Sünnet c) İstihsan d) İcma e) Kıyas

  32- Müslüman müctehidlerin bir mesele hakkında fikir birliği etmesine ne denir?
  a)İstihsan b) İstishlah c) İcma d) Kıyas e) Örf ve Adet

  33-Aşağıdaki delillerden hangisi tali kaynak sayılmaz?
  a) Sünnet b) Örf ve Adet c) İstihsan d) İstishlah e) Sahabe Kavli

  34-Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir?
  a) Örf ve Adet b) İstihsan c) İstishlahd) Sahabe Kavli e) Seddi Zerai

  35-Sevilmeyip, kerih, nahoş görülen şeye ne ad verilir?
  a) Helal b) Mübah c) Mekruh d) Vacip e) Mendub

  36-Açlıktan ölmek üzere olan bir kişinin ölmeyecek kadar domuz eti yemesine verilen müsadeye ne ad verilir?
  a) Mekruh b) Ruhsat c) Azimet d) Tenzihen Mekruh e) Sünnet

  37-İctihad ehliyetine sahip kişiye ne ad verilir?
  a) Müfti b) Kadı c) Fakih d) Müctehid e) Hafız

  38-Aslından haram olmayıp geçici bir duruma binaen haram olan davranışa ne ad verilir?
  a) Lizatihi haram b) Ligayrihi haram c) Mendup d) Müstehap e) Vacip

  39-Helale yakın olan mekruh manasına gelen terim hangisidir?
  a) Vacip b) Sünnet c) Tenzihen Mekruh d) Tahrimen Mekruh e) Farz

  40-Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünlerinden değildir?
  a) Asıl b) Fer c) İllet d) Aslın hükmü e) Seddi Zerai

  TEMİZLİK

  41-İnek, koyun gibi 4 ayaklı hayvanların pisliklerine ne ad verilir?
  a) Necaseti galiza b) Necaseti Hafife c) Taharet d) Hades e) Tahir

  42-Cünüb olama, Nifas ve Hayız gibi kirliliklere ne ad verilir?
  a) Küçük hades b) Büyük hades c) Necaset d)Taharet e) Necis

  43- Büyük abdest bozduktan sonra yapılan dışkı ve idrar temizliğine ne ad verilir?
  a) Necaset b) Necis c) İstinca d) İstibra e) İstisna

  44-Abdestin farz olduğunu gösteren ayet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  a) Bakara 222 b) Nisa 48 c) Maide 6 d) Furkan 25 e) Meryem 56

  45-Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir?
  a) Tertip b) Muvalat c) Adab d) Edep e)Taharet

  46-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
  a) İdrar b) Kan c) Bayılma d) Gözyaşı e) Yellenmek

  47-Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır?
  a) 1 Vakit b) 2 Vakit c) 3 Vakit d) 4 Vakit e) 5 Vakit

  48-Mest üzerine meshin süresi seferi için kaç saattir?
  a) 24 b) 36 c) 48 d) 72 e) 90

  49-Cünüp bir kimse aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?
  a) Namaz kılmak b) Mushafı eline almak c) Dua etmek d) Kabeyi tavaf etmek e) Camiye girmek

  50-Gusül abdesti sırasında burna su çekmeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İnfilak b) İştiyak c) Mazmaza d) İstinşak e) İhtilaf

  51-Hanefiler göre kadının adet olmasının en alt ve en üst sınırı hangisinde doğru verilmiştir?
  a) 2-10 gün b) 3- 10 gün c) 5-10 gün d) 6- 12 gün e) 7-14 gün

  52-Hayızlı bir kadın aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?
  a) Camiye girebilir b) Mezara gidebilir c) Namaz kılabilir d) Kabeyi tavaf edebilir e) Mushafı alabilir

  53-Yapısal bir bozukluk ya da hastalık nedeni ile kadında görülen özür kanına ne denir?
  a) Cenabet b) Nifas c) Hayız d) Loğusa e) İstihaze

  NAMAZ

  54-Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
  a) Miraçta b) Hicret sırasında c) Hicretten 1 yıl sonra d) Bedir savaşında e) Uhud savaşında

  55-Cenaze namazını kılmak hükmen nedir?
  a) Farzı ayın b) Farzı kifaye c) Sünnet d) Müstehap e) Mendup

  56-Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir?
  a) Küsuf b) Hüsuf c) Vitr d) Şükür e) İstihare

  57-Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlara ne ad verilir?
  a) Regaip b) Vitr c) Revatib(Süneni revatib) d) Kuşluk e) Şükür

  58-Aşağıdakilerden hangisi Regaip türü namazlar arasında yer almaz?
  a) Hacet b) Tahiyyetül mescid c) Tövbe namazı d) Öğle namazının ilk sünneti e) Kuşluk namazı

  59-“Müvazebe” sözcüğü ne manaya gelir?
  a) farz olan b) terk edilen c) Düzenli olarak yapılan d) Kötü olan e) Mübah

  60-Aşağıdakilerden hangisi namazın Rükünleri arasında yer almaz?
  a) Kıyam b) Kıraat c) Rükuu d) Vakit e) Secde

  61-Kişinin namaz için gerekiyorsa gusül abdesti ya da namaz abdesti almasına ne ad verilir?
  a) Hadesten taharet b) Necasetten Taharet c) İstikbali kıble d) Vakit e) Niyet

  62-Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz?
  a) 45 b) 60 c) 75 d9 90 e) 120

  63-Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir?
  a) Zelle-i ekber b) Zelle-i Asgar c) Zelletü’l- Kari d) Gabni Fahiş e) Zıhar

  64-Rüku duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar aşağıdakilerden hangiside doğru olarak verilmiştir?
  a) Tuma’nine-Kavme b) Tuma’nine-Secde c) Kıyam- Kavme d) Kıyam-Rukuu e) Secde-Rukuu

  65- 4 Rekatlık bir namazda 2 rekatta oturmayı yapan kişi ne yapmalıdır?
  a) Namazı iade etmeli b) 2 rekat ilave kılmalı c) Sehiv secdesi d) Tilavet secdesi e) Şükür secdesi

  66-Namazda rükunları düzgün biçimde yerine getirmeyi ifade eden kavram hangisidir?
  a) Muvalat b) Adab c) Edeb d) Tadili Erkan e) Kade-i Ahire

  67-Aşağıdakilerden hangisi nazmın vacipleri arasında yer almaz?
  a) Sehiv secdesi(gereken yerde) b) Tilavet secdesi yapmak(Gereken yerde) c) Fatihayı zammı sureden önce okumak d) Sübhaneke okumak e)4 rekatlı namazda ikinci rekatta oturmak

  68-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?
  a) Rükuda üç kere “Sübhane Rabbiye’l-azim demek b) Fatihadan sonra amin demek c) Sübhaneke okumak d)Rükua varırken tekbir almak e) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak

  69-İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram hangisir?
  a) İrsal b) İtimad c) İtikad d) İftitah e) İştiyak

  70-Uzun sure-Orta uzun sure-kısa sure kavramları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Kısarı Mufassal-Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal b) Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal Kısarı- Mufassal c) Tıvalı Mufassal- Kısarı Mufassal- Evsatı-Mufassal d) Tıvalı Mufassal- Evsatı-Mufassal
  Kısarı Mufassal e) Hiçbiri

  71-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
  a) Ameli Kesirde bulunmak b) Konuşmak c)Gülmek d)İnlemek e)Sıkışık abdest ile namaz kılmak

  72-Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine ne ad verilir?
  a)Teressül(İrtisal) b) Celse c) Zelle d) Sekte e) Kade-i ahire

  73-Kadınların cemaatle namazdaki düzeni ve erkeklerle aynı safta ve ya hizada olmasına ne ad verilir?
  a) Muhalefü’n-Nisa b) Muhazatü’n-Nisa c)Muhtelifu’n-Nisa d) Celse e) Zelletü’l-Kari

  74-İmama uyan kişiye ne ad verilir?
  a) Muhtedi b) Mürteci c) Mülteci d) Muktedi e) Münferid

  75- Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir?
  a) İmam-müşteki b) Muhtedi-Muktedi c) Mülteci-Muhtedi d) Mürteci-Müntefi e) Müfteriz-Müteneffi

  76-İmamla birlikte namaza başladığı halde bir nedenle namaza ara veren bu nedenle namazın bir kısmını imam ile kılamayan kişiye ne ad verilir?
  a) Müdrik b) Mesbuk c) Lahik d) Muktedi e) Münferid

  77-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Vücup şartları arasında yer almaz?
  a) Erkek olmak b) Hürriyet c)İkamet d) Mazeretsiz olmak e) Cemaat

  78- Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Sıhhat şartları arasında yer almaz?
  a) Vakit b) Cemaat c)Şehir d) Erkek olmak e)İzin

  79-Cuma namazının kılınabilmesi için mezhepler imam dışında kaç kişiyi şart koşmuşlardır?
  a) Hanefi(3)-Şafii(40)-Hanbeli(40)-Maliki(12) b) Hanefi(6)-Şafii(49)-Hanbeli(50)-Maliki(22)
  c) Hanefi(10)-Şafii(60)-Hanbeli(45)-Maliki(19)d) Hanefi(15)-Şafii(75)-Hanbeli(80)-Maliki(30)

  80-Peygamber efendimizin bazen kıldığı bazen terk ettiği sünnete ne ad verilir?
  a) Müekked Sünnet b) Gayrı Müekked Sünnet c) Hüda sünnet d) Zayıf sünnet e) Mütevatir Sünnet

  81-Aşağıda zikredilen namazlardan hangisi Revatip sünnet içinde yer almaz?
  a) Sabahın Sünneti b) Öğlenin ilk sünneti c) Öğlenin son sünneti d) Kuşluk namazı e) Yatsı Sünneti

  82-Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi nedir?
  a) Vitr b) Kuşluk c) Küsuf d) Hüsuf e) Evvabin

  83-Şaban ayının 15. gecesi hangi isimle bilinir?
  a) Mevlid gecesi b) Regaip gecesi c) Miraç gecesi d) Kadir gecesi e) Berat gecesi

  84-Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayeti Kerime aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bakara 180 b) Nisa 101 c) Maide 3 d) Fetih 5 e) Nur 20.

  85-Öğle namazı ile ikindi namazının öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir?
  a) Cemi takdim b) Cemi Tehir c) Kasr d) Kaza e) Hiçbiri

  86-Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir?
  a) Şükür b) Kuşluk c) Evvabin d) Faite(Fevait) e) Regaib
  87-Tilavet secdesini gerektiren bölüm Kuran-ı Kerim’de kaç yerde mevcuttur?
  a) 10 b) 12 c) 14 d) 16 e) 18

  88-Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir?
  a) Teşyi b) Telkin c) Tekfin d) Muhtazar e) Tedvin

  89-Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir?
  a) Kefeni Sünnet b) Kefeni Zaruret c) Kefeni Has d) Kefeni Tam e) Kefeni Kifayet

  90- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur?
  a) 3-3 b) 3-5 c)4-4 d) 5-5 e) 5-3

  ORUÇ

  91-Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
  a) Hicretten 2 yıl önce b) Hicretten 1,5 yıl önce c) Hicretten 1.5 yıl sonra d) Hicretten 2 yıl sonra e) Hicretten 5 yıl sonra

  92-Oruçlu bir kimsenin gün boyunca yeme-içme ve cinsel ilişkiden uzak durmasına ne ad verilir?
  a) İftar b) İmsak c) Uzlet d) Hürmet e) Edep

  93-Oruç tutmaya sağlık yönünden elverişli olmayan ya da aşırı yaşlılıktan dolayı oruç tutamayacak kimselerin vermesi gereken karşılığa ne ad verilir?
  a) Zekat b) Sadaka c) Fitre d) Fidye e) İnfak

  94-Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren Ayeti Kerime hangisidir?
  a)Bakara 184 b) Ali İmran 144 c) Nisa 48 d) Nur 20 e) Ahzab 69

  95-Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler arasında yer almaz?
  a)Sefer b)Hastalık c) Gebelik d) İleri derece açlık ve susuzluk e) Fakirlik


  96-Kişinin Ramazanın son on gününde ibadet maksadlı inzivaya çekilmesine ne denir?
  a) Uzlet b) Vuslat c) itikaf d) İtilaf e) İtikat

  97-Fidye vermesi gereken kişi bu karşılığı aşağıdakilerden hangisine verebilir?
  a) Annesine b)Evladına c) Büyük annesine d) Kardeşine e) Torununa

  ZEKAT

  98- Zekat ne zaman farz kılınmıştır?
  a)Hicret esnasında b) Hicertin 1.yılı c) Hicretin 2. yılı d) Hicretin 3. yılı e) Hicretin 5.yılı

  99-Zekatın kimlere verileceğini beyan eden Ayeti Kerime hangisidir?
  a) Bakara 180 b) Nisa 23 c) Tevbe 60 d) Meryem 57 e) Ankebut 45

  100-Aşağıdakilerden hangisi Zekat verilebilmesi için Malda aranan şartlar arasında yer almaz?
  a) Tam Mülkiyet b) İhtiyaçtan fazla olma c) Nisab d)Yıllanma e) Nakit para olma

  101-Müslüman kişinin işlemiş olduğu topraktan elde ettiği kazanca tekabül verdiği zekâta ne denir?
  a) Haraç b) Cizye c) Fidye d) Öşür e) İnfak

  102-Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir?
  a)Rikaz b) Öşür c) Haraç d) Cizye e) Fitre

  103-450 koyuna sahip olan bir kişi zekat olarak kaç koyun verir?
  a) 3 b) 4 c) 16 d) 18 e) 20

  104-Aşağıdakilerden hangisi kendilerine zekat verilebilecek kişiler arasında yer almaz?
  a) Fakirler b) Borçlular c) Yolda kalmışlar(İbnü’s-Sebil) d)Anne-babalar e) Miskinler

  HAC VE UMRE

  105-Hac ne zaman farz kılınmıştır?
  a)H. 5.yıl b) H.7.yıl c) H.9.yıl d) H. 10. yıl e) H. 11. yıl

  106-Aşağıdakilerden hangisi Haccın Eda şartları arasında yer almaz?
  a)Sağlık b) Yol güvenliği c) Arizi engelin olmaması d) iddeti tamamlama e) İhram

  107- Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve’de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?
  a) Vakfe b) Tavaf c) Say d) İhram e) Telbiye

  108-Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  a) Vacip-Vacip b) Farz-Farz c) Sünnet-Sünnet d) Farz-Vacip e) Vacip-Farz

  109-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden değildir?
  a) Kudüm Tavafı b) Hac Hutbeleri c) Bayram günlerinde Mina’da kalma d)Ziyaret tavafı e)Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek.

  110-Umresiz yapılan hacca ne ad verilir?
  a) İfrad haccı b) Temettü Haccı c) Kıran Haccı d) Haccı lazım e) Haccı Kifaye

  111-Hac ve Umre ibadeti ile ilgili olarak kesilen kurbana ne ad verilir?
  a)Bedene b) Dem c) Hedy d) İhsar e) İhram

  112-küçük baş kurban ve Büyükbaş kurbana verilen isin hangisidir?
  a) Bedene-Bedene b) Dem-Dem c) Bedene-Dem d) Dem-Bedene e) Hiçbiri

  113-Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir nedenle tavaf ve vakfe yapma imkanının kalmamasına ne ad verilir?
  a) Fevat b) İhsar c) İhtar d) İftar e) İmsak

  114-Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememsine n edenir?
  a) Telbiye b) İhsar c) Fevat d) İhtar e) İhram

  KURBAN&KEFFARETLER& DİĞER KONULAR

  115-Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne denir?
  a) Adak b) Nezir c) Hedy d) Akika e) Nahr

  116-Yemin kefaretinde kişinin sıralamada kişinin ilk yapması gereken şey nedir?
  a) 10 fakiri giydirmek b) Köle azadı c) Üç gün peş peşe oruç tutma d) 10 fakiri yedirme e) 10 gün oruç

  117-Bir erkeğin hanımının sırtını annesinin sırtına benzeterek boşamasına ne denir?
  a) Lian b) İla c) Zıhar d) Lain e) Zuhur

  118-Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır?
  a) Üç gün oruç tutmalı b) 6 gün oruç tutmalı c) 6 fakiri doyurmalı d) Bir koyun kesmeli e) Hiçbiri

  119-Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir?
  a) Yemini Münakide b) Yemini Gamus c) Yemini Lağv d) Ağır Yemin e) Bağlayıcı Yemin

  120-Cenine karşı işlen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir?
  a)Nafaka b) Tazminat c) Haciz d) Gurre e) Cizye

  121-Aşağıdakilerden hangisi Geçici evlenme engelleri arasında yer almaz?
  a) Başkasının eşi olma b) Din Farkı c) Üç kere boşama d)Kan hısımlığı e) İki akraba ile evlenme.

  122-Nikah esnasında belirlenen mehre ne denir?
  a) Mehri müsemma b) Mehri misil c) Mehri lazım d) Cizye e) Haraç

  123-Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir?
  a) Tefrik b) Muhalea c)Rici d) Bain e) Hülle

  124-Kişinin karısının zina ettiğini ve dünyaya gelen çocuğun zina mahsulü olduğu iddia etmesine ne denir?
  a) Lian b) İla c) Zıhar d) Hülle e) Bain talak

  125- Kocanın hanımına 4 ay ve üzeri süreyle yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne isim verilir?
  a) Tefrik b) Muhalea c) Lian d İla e) Hiçbiri

  126.Kocası vefat etmiş kadının beklemesi gereken süre ne kadardır?
  a) 3 temizlik süresi b) Üç ay c) 4 ay 10 gün d) 5 ay e) 6 ay
+ Yorum Gönder