+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Altı hadis kitapları hangileridir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Altı hadis kitapları hangileridir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Altı hadis kitapları hangileridir?


  Reklam  Cevap: Altı Hadis Rivayet Edenler


  Asım b. Adiyy. Mihnef b. Süleym. Kurz[69]b. Alkame. Abdullah b. Hanzele.
  Seleme b. Yezîd. EI-Hucac el-Eslemî. El-Hâris el-Eş'arî. Rafi'b. Arabe. Nasr b. Hazn. EI-Feletan[70] b. Âsim. Zu Mı hm ar. Ebû Ayyaş ez-Zurekî. En-Nu'mân b. Mukarrin. Harise b. Vehb el-Huzâ'î. Ebû Vehb el-Cüşemî. [71] Mâlik b. el-Huveyris.
  Süveyd b. Mukarrin -Üç Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredil-miştir[72]
  EI-Muhâcir b. Kunfuz.
  Uveymir b. Eşkar.
  Hişâm b. Hekim b. Hizam.
  Muhammed b. Safvân.
  Kabisa b. el-Muhârık.
  Akıl b. Ebî Tâlib.
  Süleym b. Amr'm[73] annesi Ümmü Cundub.
  Ümmü'1-Ala.
  Bişr b. Süheym.
  Ebû'l-Hamrâ. [74]

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Konu düzeltilmiştir.


  Kütüb-i Sitte’ olarak anılan altı hadis kitabının genel özellikleri nelerdir?

  38- Buhari ve Müslim, dini hayatın hemen her alanıyla ilgili rivayetleri konularına göre bir araya getirdikleri için CAMİ olarak isimlendirilmişlerdir.
  Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace ise, fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş ahkam hadislerinden (Fıkıhla ilgili hadislerden) oluştukları için SÜNEN olarak adlandırılmışlardır.
  Sünenlerde genellikle Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) söz, fiil ve takrirlerinden ibaret olan ve merfu denilen hadislerine yer verildiğinden bu kitaplarda sahabe ve tabiunun mevkuf ve maktu sözlerine raslanmaz.
  Alimlerce en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen bu 6 eser, günümüze kadar İslami ilimlerin Kur’an’dan sonraki temel kaynakları olmuştur.

+ Yorum Gönder
altı hadis kitabı