+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sadaka Veremeyenin Okuyacağı Dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sadaka Veremeyenin Okuyacağı Dua


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Sadaka Veremeyenin Okuyacağı Dua


  Reklam  Cevap:
  Bilindiği üzere sadakanın sevab ve faydaları hakkında bir çok dinî deliller, hadîs ve tavsiyeler vardır. Bir hadîste sadaka belâyı defeder, ömrün de huzur ve saâdetine vesile olur, buyurulmuştur.
  Bu itibarla, hemen her mü’min sadaka vermek ister, yoksul kardeşlerine destek olmayı arzu eder. Ancak bunu yapamayan, elinde sadaka verecek imkânı bulunmayanlar da az değildir. Onlar için Resûl-i Ekrem Efendimiz bir salâvat-ı şerîfe tarif buyurmuştur. Kim bu salavât-ı şerîfeyi okursa, vermeyi arzu ettiği halde gücü yetmediği için veremediği sadaka sevabını alır, aynı sevaba yoksul insan da nâil olur.
  Peygamberimiz’in sadaka vermeye gücü yetmeyenlerin okumalarını istediği duâ makamındaki salâvat-ı şerîfe şudur:  “Allahümme salli alâ Muhammedin, abdike ve Resûlike ve salli ale’l-mü’minîne ve’l-mü’minât. Ve’l-müslimîne ve’l-müslimât.”
  Salâvat-ı şerîfenin her türlüsü, okuyana saâdet ve huzur getirir. Ancak bu salâvat-ı şerîfe, hem huzur ve saâdete vesiledir, hem de veremediği için üzüntü duyduğu sadaka sevabını kazanmaya sebebtir.
  Sadaka vermeye muktedir olanların sadaka vermeyip bunu okumakla geçiştirmeleri sevaba vesile olmaz. Onlar önce sadaka mükellefiyetlerini yerine getirmeli, sonra bunu okumalıdır.
  Ahmet Şahin.

+ Yorum Gönder