+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kul huvellahu ahed Allahus-samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehu kufuven ehed Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kul huvellahu ahed Allahus-samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehu kufuven ehed

  Sual: 3 kulhu 1 elam dualarının oknuşunu yazarsanız sevinirim. 3 kulhu 1 elam dualarına ihtiyacım var ? 2. Galus
  Özel Üye

  Cevap: Kul huvellahu ahed Allahus-samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehu kufuven ehed


  Reklam  Cevap: ihlas suresi
  Türkçe Okunuşu:
  Bismillahirrahmanirrahim
  1.Kul hüvellâahü ehad
  2.Ellâahüs samed
  3.Lem yelid ve lem yüüled
  4.Velem yeküllehüü küfüven ehad  Meali:
  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
  1.De ki: O, Allah birdir.
  2.Allah sameddir.
  3.O, doğurmamış ve doğmamıştır.
  4.Onun hiçbir dengi yoktur

  felak suresi
  Türkçe Okunuşu:
  Bismillahirrahmanirrahim
  1.Kul euuzü birabbil felak
  2.Min şerri maa halak
  3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab
  4.Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad
  5.Ve min şerri haasidin izâa hased

  Meali:
  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
  1.De ki: “Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
  2.Yarattığı şeylerin şerrinden,
  3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,
  5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım

  nas suresi
  Türkçe Okunuşu:
  bismillahirrahmanirrahim
  1.Kul euuzü birabbinâas
  2.Melikinnâas
  3.İlâahinnâas
  4.Min şerril vesvâasil hannâas
  5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas*
  6.Minel cinneti vennâas  Meali:
  RAhman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
  1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
  2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
  3.İnsanların İlâhına.
  4.O sinsi vesvesenin şerrinden,
  5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
  6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

  fatiha
  Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

  Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.


 3. Misafir
  çok güzel olmuş teşekkürler

 4. Misafir
  Cok. Guzel.bir,dua.

+ Yorum Gönder
lem yelid velem yuled,  allahus samed,  allahus samed ne demektir,  lem yelid ve lem yuled,  allahüs samed ne demek,  samed ne demek,  lem yelid ne demek