Konusunu Oylayın.: Hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları
 1. 14.Mart.2011, 00:14
  1
  Misafir

  Hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları


  Hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları Mumsema ikibinaltı yılı hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları


 2. 14.Mart.2011, 00:14
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  ikibinaltı yılı hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları

 3. 15.Mart.2011, 13:58
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: 2006 yılı hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları
  2007 soruları?

  1. Hz. Osman’ın zamanında
  Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin
  başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ali b. Ebî Talib
  b) Abdurrahman b. Avf
  c) Zeyd b. Sabit
  d) Abdullah b. Ömer
  2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın
  isimlerinden biri değildir?
  a) Ümmü’l-kitap
  b) Mesânî
  c) Kitap
  d) Ümmü’l-kurrâ
  3. Aşağıdakilerden hangisi vahiy
  kâtiplerinden değildir?
  a) Şurahbil b. Hasene
  b) Cabir b. Abdullah
  c) Abdullah b. Revâha
  d) Muaviye b. Ebî Süfyân
  4. Aşağıdakilerden hangisi en son
  nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
  a) ِۜ ‫( ﻳﺴﺘﻔ ُﻮﻧﻚ ﻗﻞ اﻟّٰﻪ ﻳﻔﺘ۪ﻴﻜﻢ ِﻲ اﻟﻜَﺎَﺔ‬Nisa, 4/176)
  ‫َ ْ َ ْﺘ َ َۜ ُ ِ ﻠ ُ ُ ْ ُ ْ ﻓ ْ َﻠ ﻟ‬
  b) ‫( ﻳﺴـُﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ َاﻟﻤﻴﺴﺮ‬Bakara, 2/219)
  ِۜ ِ ْ َ ْ ‫َ ْٔﻠ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ و‬
  َ
  c) ‫( وﻳﺴـُﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺤ۪ﻴﺾ‬Bakara, 2/222)
  ِۜ
  َ ْ ِ َ َ َ ‫َ َ ْٔﻠ‬
  َ
  d) ‫( ﻳﺴـُﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤ َام ﻗ َﺎل ﻓ۪ﻴﻪ‬Bakara, 2/217)
  ِۜ ٍ ‫َ ْٔﻠ َ َ َ ِ ﱠ ْ ِ ْ َﺮ ِ ِﺘ‬
  َ
  5. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,
  En’âm, Mâide, Enfâl
  b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân,
  En’âm, Mâide, Enfâl
  c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,
  Mâide, Enfâl
  d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide,
  Enfâl, A’râf
  6. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî
  surelerden değildir?
  a) İçinde secde ayeti bulunan sureler
  b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan
  sureler
  c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis
  kıssasını anlatan sureler
  d) Cihad hükümleri içeren sureler
  7. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin
  tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan
  ayetleri demektir.
  b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu
  zannedilen ayetlere denir.
  c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu
  zannedilen ayetlere denir.
  d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir.
  8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi
  “Lafızları aynı, anlamları farklı olan
  kelimelerdir” tanımını ifade eder?
  a) Müteşabih
  b) Vücuh
  c) Nezâir
  d) Müteradif
  9. Kur’ân ve Sünnetin açık
  hükümlerine aykırı olarak yapılan
  tefsirlere ne ad verilir?
  a) İşârî tefsir
  b) Hermonatik
  c) İlhâdî tefsir
  d) Semantik
  10. Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin
  özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân
  Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
  el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,
  Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl
  11. Müessirden esere ya da
  kanunlardan hadiselere götüren delile ne
  ad verilir?
  a) Burhân-ı temanu’
  b) Burhân-ı innî
  c) Burhân-ı limmî
  d) Burhân-ı fıtrî
  12. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın
  adıdır?
  a) Tevrat
  b) İncil
  c) Zebur
  d) Matta
  3
  13. Kur’ân’ın bir bütün olarak
  indirildiği dünya semasında bulunan yerin
  adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Beyt-i ma’mûr
  b) Beytü’l-izze
  c) Levh-ı mahfuz
  d) Beytü’l-kelâm
  14. Ölümden sonra başlayan ve
  mahşerdeki dirilişe kadar devam eden
  hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
  a) Berzah
  b) A’râf
  c) Bezm-i elest
  d) Beyt-i ma’mur
  15. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye
  sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?
  a) Eş’ariyye
  b) Mutezile
  c) Matüridiyye
  d) Cehmiyye
  16. “Husün ve kubuh akıl ile
  bilinebilir” görüşünü savunan mezhep
  hangisidir?
  a) Matüridiyye
  b) Cebriyye
  c) Mutezile
  d) Eş’ariyye
  17. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile
  Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe
  aittir?
  a) Eş’ariyye
  b) Mutezile
  c) Şi’a
  d) Cebriyye
  18. “Peygamber olabilmek için erkek
  olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe
  aittir?
  a) Cebriyye
  b) Matüridiyye
  c) Eş’ariyye
  d) Mutezile
  19. Aşağıdakilerden hangisi Selef
  metodunun esaslarından değildir.
  a) Marifet
  b) Takdis
  c) Tasdik
  d) Sükût
  20. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Beyt-i ma’mur’u devamlı tavaf eden
  meleklerin adıdır.
  b) Arşın etrafında bulunan meleklerin
  adıdır.
  c) Levh-ı mahfuzu korumakla görevli
  meleklerin adıdır.
  d) Bir cin taifesinin adıdır.
  21. Aşağıdakilerden hangisi ay / hayız
  halinin en az müddeti hakkında sırasıyla
  Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini
  birlikte yansıtmaktadır?
  a) 2–3 gün
  b) 3–1 gün
  c) 3–5 gün
  d) 2–2 gün
  22. Aşağıdakilerden hangisi loğusalık
  halinin azami müddeti hakkında sırasıyla
  Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini
  birlikte yansıtmaktadır?
  a) 20–35 gün
  b) 25–60 gün
  c) 40–35 gün
  d) 40–60 gün
  23. Mest üzerine meshin müddeti
  konusunda aşağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  a) Mukim için bir gün bir gece, misafir
  için üç gün iki gece
  b) Mukim için iki gün iki gece, misafir
  için üç gün üç gece
  c) Mukim için bir gün iki gece, misafir
  için iki gün iki gece
  d) Mukim için bir gün bir gece, misafir
  için üç gün üç gece
  4
  24. Aşağıdakilerden hangisi namazla
  ilgili bir terim değildir?
  a) Tergib
  b) İsfâr
  c) Tekbir
  d) Celse
  25. Namazda abdesti bozulan imamın,
  yerine cemaatten birini geçirmesine ne
  denir.
  a) Tevkil
  b) Tebdil
  c) İstihlaf
  d) İstibdal
  26. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla
  İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre
  Cuma namazının sahih olması için
  gerekli asgari cemaat sayısını birlikte
  yansıtmaktadır?
  a) İmam dâhil 4–40
  b) İmam hariç 3–30
  c) İmam dâhil 5–12
  d) İmam hariç 3–40
  27. Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak
  aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve
  Şafii mezheplerinin görüşlerini
  yansıtmaktadır?
  a) Birinci rekâtta 3, 7
  b) İkinci rekâtta 4, 6
  c) Birinci rekâtta 4, 5
  d) İkinci rekâtta 3, 7
  28. Aşağıdakilerden hangisi namazı
  bozan şeylerden değildir?
  a) Yüzü kıbleden çevirmek
  b) Namazda iken verilen selamı almak
  c) Amel-i kesir
  d) Hiç biri
  29) Aşağıdakilerden hangisi “teşrik
  tekbirleri”ndeki “teşrik” kelimesinin
  sözlük anlamıdır?
  a) Ortak kılmak
  b) Şirkten kaçınmak
  c) Et kurutmak
  d) Şirketleşmek
  30. Aşağıdakilerden hangisi güneş
  tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?
  a) İşrâk
  b) İstiska
  c) Küsuf
  d) Husuf
  31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Kadın cenazenin kefeni beş parçadan
  ibarettir.
  b) Hımar ve izar erkek cenazenin
  kefeninin parçalarındandır.
  c) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan
  ibarettir.
  d) Lifâfe, hem erkek hem de kadın
  cenazenin kefeninin parçalarındandır.
  32. Aşağıdaki hükümlerden hangisi
  yanlıştır?
  a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i
  fıtır miktarıdır.
  b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel
  ilişkide bulunmak kefaret gerektirir.
  c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret
  gerektirmez.
  d) Güneş battı zannedilerek iftar etmek
  sadece kaza gerektirir.
  33. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın
  vücup şartlarından değildir?
  a) Hür olmak
  b) Niyet etmek
  c) Nisaba malik olmak
  d) Akıllı olmak
  34. Aşağıdakilerden hangisi zekât ile
  ilgili değildir?
  a) Rikaz
  b) Mevat
  c) Rikab
  d) İnân
  35. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın
  vücup şartlarından değildir?
  a) Nema
  b) Nisap
  c) Hürriyet
  d) Ayniyet
  5
  36. Aşağıdakilerden hangisi haccın
  sıhhat şartlarından değildir?
  a) Belirli zaman
  b) İhram
  c) Belirli mekân
  d) Yol güvenliği
  37. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin
  hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî
  mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
  a) Farz - Farz
  b) Vacip - Vacip
  c) Vacip - Farz
  d) Farz - Sünnet
  38. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife
  vakfesinin hükmünü ifade eder?
  a)
  b)
  c)
  d)
  Farz
  Vacip
  Sünnet
  Müstehap
  39. Aşağıdakilerden hangisi hiçbir
  görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç
  zamanı değildir?
  a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece
  yarısından itibaren
  b) Arefe günü akşamı güneşin batışından
  itibaren
  c) Fecr-i sadıktan itibaren
  d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
  40. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak
  yapmanın hükmü nedir?
  a) Farz
  b) Vacip
  c) Sünnet
  d) Faz değil
  41. Bayramın birinci, ikinci ve
  üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin
  hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden
  hangisi yansıtmaktadır?
  a) Farz- Vacip
  b) Vacip-Farz
  c) Vacip-Sünnet
  d) Sünnet-Vacip
  42. “...haccı yapanların Mekke’ye
  vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk
  tavafa... tavafı denir” cümlesindeki boş
  yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin
  konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu-veda
  b) Temettu-kudûm
  c) İfrad- kudûm
  d) Kıran-ziyaret
  43. “…. hacıların Mekke’den
  ayrılmadan önce yapmaları gereken en son
  tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş
  yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin
  konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
  a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
  b) Afâkî-veda
  c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
  d) Afâkî-Kudûm
  44. Aşağıdakilerden hangisi tavafı
  Hatîm’in dışından yapmanın hükmü
  konusunda doğrudur?
  a) Farz
  b) Sünnet
  c) Müstehap
  d) Hiç biri
  45 Aşağıdakilerden hangisi ihrama
  girerken telbiye getirmenin hükmü
  konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
  a) Sünnet-sünnet
  b) Vacip-Şart
  c) Farz-farz
  d) Farz-sünnet
  46. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem
  ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim
  yerleridir”? cümlesindeki boş yeri
  aşağıdakilerden hangisi uygun olarak
  tamamlar?
  a) Hıll bölgesi
  b) Harem bölgesi
  c) Arafat bölgesi
  d) Afak bölgesi
  6
  47. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden
  önce vücuda güzel koku sürmek …”
  cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden
  hangisi uygun olarak tamamlar?
  a) Haramdır
  b) Müstehaptır
  c) Vaciptir
  d) Mekruhtur
  48. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran
  haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y
  yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını
  umreye çevirerek tıraş olup ihramdan
  çıkabilir? cümlesindeki boş yeri
  aşağıdakilerden hangisi uygun olarak
  tamamlar?
  a) Hanefî
  b) Hanbelî
  c) Şafiî
  d) Malikî
  49. Kaç çeşit tavaf vardır?
  a) Beş
  b) Altı
  c) Sekiz
  d) Yedi
  50. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret
  tavafının başlama vakti konusunda
  doğrudur?
  a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna
  bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
  b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna
  bağlayan gecenin yarısından itibaren
  c) Kurban bayramının ilk günü güneşin
  doğuşundan itibaren
  d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü
  güneşin batmasından itibaren
  51. Hangi mezhebe göre Arafat
  vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren
  yapılabilir
  a) Hanefî
  b) Şafiî
  c) Hanbelî
  d) Malikî
  52. Hanefilerde tercih edilen görüşe
  göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz
  veya cünüp olarak yapmak aşağıdakiler-
  den hangi cezayı gerektirir?
  a) Bedene
  b) Altı sadaka-i fıtır
  c) Üç gün oruç tutmak
  d) Dem
  53. Ziyaret tavafının son üç şavtını
  terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan
  hangisi gerekir?
  a) Bedene
  b) Bir sadaka-i fıtır
  c) Dem
  d) Üç sadaka-i fıtır
  54. Ziyaret tavafının son üç şavtını
  adetli olarak yapmak hangi cezayı
  gerektirir?
  a) Üç sadaka-i fıtır
  b) Dem
  c) Bedene
  d) Tavafı geçerli olmaz.
  55. Sa’yin son üç şavtının adetli
  olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
  a) Dem
  b) Herhangi bir ceza gerekmez
  c) Üç sadaka-i fıtır
  d) Sa’yi geçerli olmaz
  56. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve
  İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile
  yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem
  ederek kılmanın hükmü nedir?
  a) Sünnet-Vacip
  b) Sünnet-sünnet
  c) Vacip-vacip
  d) Vacip-sünnet
  57. Cemerata atılacak taşların
  tamamını Müzdelife’den toplamanın
  hükmü nedir?
  a) Vacip
  b) Sünnet
  c) Müstehap
  d) Hiç biri
  7
  58. Bayramın üçüncü günü Mina’dan
  ayrılmaya ne denir?
  a) Nefr-i evvel
  b) Nefr-i sanî
  c) Tahallül-ü evvel
  d) Tahallül-ü sanî
  59. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre
  küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile
  taş atmanın hükmü nedir?
  a) Sünnet-sünnet
  b) Vacip-sünnet
  c) Sünnet-vacip
  d) Vacip-vacip
  60. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu
  haccı yapan kimselerin hedyi, en geç
  bayramın üçüncü günü güneşin batımına
  kadar kesmemelerinin cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Üç gün oruç tutmak
  d) Her hangi bir cezası yoktur


 4. 15.Mart.2011, 13:58
  2
  Devamlı Üye  2007 soruları?

  1. Hz. Osman’ın zamanında
  Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin
  başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ali b. Ebî Talib
  b) Abdurrahman b. Avf
  c) Zeyd b. Sabit
  d) Abdullah b. Ömer
  2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın
  isimlerinden biri değildir?
  a) Ümmü’l-kitap
  b) Mesânî
  c) Kitap
  d) Ümmü’l-kurrâ
  3. Aşağıdakilerden hangisi vahiy
  kâtiplerinden değildir?
  a) Şurahbil b. Hasene
  b) Cabir b. Abdullah
  c) Abdullah b. Revâha
  d) Muaviye b. Ebî Süfyân
  4. Aşağıdakilerden hangisi en son
  nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
  a) ِۜ ‫( ﻳﺴﺘﻔ ُﻮﻧﻚ ﻗﻞ اﻟّٰﻪ ﻳﻔﺘ۪ﻴﻜﻢ ِﻲ اﻟﻜَﺎَﺔ‬Nisa, 4/176)
  ‫َ ْ َ ْﺘ َ َۜ ُ ِ ﻠ ُ ُ ْ ُ ْ ﻓ ْ َﻠ ﻟ‬
  b) ‫( ﻳﺴـُﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ َاﻟﻤﻴﺴﺮ‬Bakara, 2/219)
  ِۜ ِ ْ َ ْ ‫َ ْٔﻠ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ و‬
  َ
  c) ‫( وﻳﺴـُﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺤ۪ﻴﺾ‬Bakara, 2/222)
  ِۜ
  َ ْ ِ َ َ َ ‫َ َ ْٔﻠ‬
  َ
  d) ‫( ﻳﺴـُﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤ َام ﻗ َﺎل ﻓ۪ﻴﻪ‬Bakara, 2/217)
  ِۜ ٍ ‫َ ْٔﻠ َ َ َ ِ ﱠ ْ ِ ْ َﺮ ِ ِﺘ‬
  َ
  5. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,
  En’âm, Mâide, Enfâl
  b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân,
  En’âm, Mâide, Enfâl
  c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,
  Mâide, Enfâl
  d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide,
  Enfâl, A’râf
  6. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî
  surelerden değildir?
  a) İçinde secde ayeti bulunan sureler
  b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan
  sureler
  c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis
  kıssasını anlatan sureler
  d) Cihad hükümleri içeren sureler
  7. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin
  tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan
  ayetleri demektir.
  b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu
  zannedilen ayetlere denir.
  c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu
  zannedilen ayetlere denir.
  d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir.
  8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi
  “Lafızları aynı, anlamları farklı olan
  kelimelerdir” tanımını ifade eder?
  a) Müteşabih
  b) Vücuh
  c) Nezâir
  d) Müteradif
  9. Kur’ân ve Sünnetin açık
  hükümlerine aykırı olarak yapılan
  tefsirlere ne ad verilir?
  a) İşârî tefsir
  b) Hermonatik
  c) İlhâdî tefsir
  d) Semantik
  10. Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin
  özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân
  Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
  el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,
  Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl
  11. Müessirden esere ya da
  kanunlardan hadiselere götüren delile ne
  ad verilir?
  a) Burhân-ı temanu’
  b) Burhân-ı innî
  c) Burhân-ı limmî
  d) Burhân-ı fıtrî
  12. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın
  adıdır?
  a) Tevrat
  b) İncil
  c) Zebur
  d) Matta
  3
  13. Kur’ân’ın bir bütün olarak
  indirildiği dünya semasında bulunan yerin
  adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Beyt-i ma’mûr
  b) Beytü’l-izze
  c) Levh-ı mahfuz
  d) Beytü’l-kelâm
  14. Ölümden sonra başlayan ve
  mahşerdeki dirilişe kadar devam eden
  hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
  a) Berzah
  b) A’râf
  c) Bezm-i elest
  d) Beyt-i ma’mur
  15. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye
  sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?
  a) Eş’ariyye
  b) Mutezile
  c) Matüridiyye
  d) Cehmiyye
  16. “Husün ve kubuh akıl ile
  bilinebilir” görüşünü savunan mezhep
  hangisidir?
  a) Matüridiyye
  b) Cebriyye
  c) Mutezile
  d) Eş’ariyye
  17. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile
  Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe
  aittir?
  a) Eş’ariyye
  b) Mutezile
  c) Şi’a
  d) Cebriyye
  18. “Peygamber olabilmek için erkek
  olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe
  aittir?
  a) Cebriyye
  b) Matüridiyye
  c) Eş’ariyye
  d) Mutezile
  19. Aşağıdakilerden hangisi Selef
  metodunun esaslarından değildir.
  a) Marifet
  b) Takdis
  c) Tasdik
  d) Sükût
  20. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Beyt-i ma’mur’u devamlı tavaf eden
  meleklerin adıdır.
  b) Arşın etrafında bulunan meleklerin
  adıdır.
  c) Levh-ı mahfuzu korumakla görevli
  meleklerin adıdır.
  d) Bir cin taifesinin adıdır.
  21. Aşağıdakilerden hangisi ay / hayız
  halinin en az müddeti hakkında sırasıyla
  Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini
  birlikte yansıtmaktadır?
  a) 2–3 gün
  b) 3–1 gün
  c) 3–5 gün
  d) 2–2 gün
  22. Aşağıdakilerden hangisi loğusalık
  halinin azami müddeti hakkında sırasıyla
  Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini
  birlikte yansıtmaktadır?
  a) 20–35 gün
  b) 25–60 gün
  c) 40–35 gün
  d) 40–60 gün
  23. Mest üzerine meshin müddeti
  konusunda aşağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  a) Mukim için bir gün bir gece, misafir
  için üç gün iki gece
  b) Mukim için iki gün iki gece, misafir
  için üç gün üç gece
  c) Mukim için bir gün iki gece, misafir
  için iki gün iki gece
  d) Mukim için bir gün bir gece, misafir
  için üç gün üç gece
  4
  24. Aşağıdakilerden hangisi namazla
  ilgili bir terim değildir?
  a) Tergib
  b) İsfâr
  c) Tekbir
  d) Celse
  25. Namazda abdesti bozulan imamın,
  yerine cemaatten birini geçirmesine ne
  denir.
  a) Tevkil
  b) Tebdil
  c) İstihlaf
  d) İstibdal
  26. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla
  İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre
  Cuma namazının sahih olması için
  gerekli asgari cemaat sayısını birlikte
  yansıtmaktadır?
  a) İmam dâhil 4–40
  b) İmam hariç 3–30
  c) İmam dâhil 5–12
  d) İmam hariç 3–40
  27. Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak
  aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve
  Şafii mezheplerinin görüşlerini
  yansıtmaktadır?
  a) Birinci rekâtta 3, 7
  b) İkinci rekâtta 4, 6
  c) Birinci rekâtta 4, 5
  d) İkinci rekâtta 3, 7
  28. Aşağıdakilerden hangisi namazı
  bozan şeylerden değildir?
  a) Yüzü kıbleden çevirmek
  b) Namazda iken verilen selamı almak
  c) Amel-i kesir
  d) Hiç biri
  29) Aşağıdakilerden hangisi “teşrik
  tekbirleri”ndeki “teşrik” kelimesinin
  sözlük anlamıdır?
  a) Ortak kılmak
  b) Şirkten kaçınmak
  c) Et kurutmak
  d) Şirketleşmek
  30. Aşağıdakilerden hangisi güneş
  tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?
  a) İşrâk
  b) İstiska
  c) Küsuf
  d) Husuf
  31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Kadın cenazenin kefeni beş parçadan
  ibarettir.
  b) Hımar ve izar erkek cenazenin
  kefeninin parçalarındandır.
  c) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan
  ibarettir.
  d) Lifâfe, hem erkek hem de kadın
  cenazenin kefeninin parçalarındandır.
  32. Aşağıdaki hükümlerden hangisi
  yanlıştır?
  a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i
  fıtır miktarıdır.
  b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel
  ilişkide bulunmak kefaret gerektirir.
  c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret
  gerektirmez.
  d) Güneş battı zannedilerek iftar etmek
  sadece kaza gerektirir.
  33. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın
  vücup şartlarından değildir?
  a) Hür olmak
  b) Niyet etmek
  c) Nisaba malik olmak
  d) Akıllı olmak
  34. Aşağıdakilerden hangisi zekât ile
  ilgili değildir?
  a) Rikaz
  b) Mevat
  c) Rikab
  d) İnân
  35. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın
  vücup şartlarından değildir?
  a) Nema
  b) Nisap
  c) Hürriyet
  d) Ayniyet
  5
  36. Aşağıdakilerden hangisi haccın
  sıhhat şartlarından değildir?
  a) Belirli zaman
  b) İhram
  c) Belirli mekân
  d) Yol güvenliği
  37. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin
  hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî
  mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
  a) Farz - Farz
  b) Vacip - Vacip
  c) Vacip - Farz
  d) Farz - Sünnet
  38. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife
  vakfesinin hükmünü ifade eder?
  a)
  b)
  c)
  d)
  Farz
  Vacip
  Sünnet
  Müstehap
  39. Aşağıdakilerden hangisi hiçbir
  görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç
  zamanı değildir?
  a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece
  yarısından itibaren
  b) Arefe günü akşamı güneşin batışından
  itibaren
  c) Fecr-i sadıktan itibaren
  d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
  40. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak
  yapmanın hükmü nedir?
  a) Farz
  b) Vacip
  c) Sünnet
  d) Faz değil
  41. Bayramın birinci, ikinci ve
  üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin
  hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden
  hangisi yansıtmaktadır?
  a) Farz- Vacip
  b) Vacip-Farz
  c) Vacip-Sünnet
  d) Sünnet-Vacip
  42. “...haccı yapanların Mekke’ye
  vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk
  tavafa... tavafı denir” cümlesindeki boş
  yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin
  konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu-veda
  b) Temettu-kudûm
  c) İfrad- kudûm
  d) Kıran-ziyaret
  43. “…. hacıların Mekke’den
  ayrılmadan önce yapmaları gereken en son
  tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş
  yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin
  konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
  a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
  b) Afâkî-veda
  c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
  d) Afâkî-Kudûm
  44. Aşağıdakilerden hangisi tavafı
  Hatîm’in dışından yapmanın hükmü
  konusunda doğrudur?
  a) Farz
  b) Sünnet
  c) Müstehap
  d) Hiç biri
  45 Aşağıdakilerden hangisi ihrama
  girerken telbiye getirmenin hükmü
  konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
  a) Sünnet-sünnet
  b) Vacip-Şart
  c) Farz-farz
  d) Farz-sünnet
  46. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem
  ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim
  yerleridir”? cümlesindeki boş yeri
  aşağıdakilerden hangisi uygun olarak
  tamamlar?
  a) Hıll bölgesi
  b) Harem bölgesi
  c) Arafat bölgesi
  d) Afak bölgesi
  6
  47. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden
  önce vücuda güzel koku sürmek …”
  cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden
  hangisi uygun olarak tamamlar?
  a) Haramdır
  b) Müstehaptır
  c) Vaciptir
  d) Mekruhtur
  48. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran
  haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y
  yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını
  umreye çevirerek tıraş olup ihramdan
  çıkabilir? cümlesindeki boş yeri
  aşağıdakilerden hangisi uygun olarak
  tamamlar?
  a) Hanefî
  b) Hanbelî
  c) Şafiî
  d) Malikî
  49. Kaç çeşit tavaf vardır?
  a) Beş
  b) Altı
  c) Sekiz
  d) Yedi
  50. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret
  tavafının başlama vakti konusunda
  doğrudur?
  a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna
  bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
  b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna
  bağlayan gecenin yarısından itibaren
  c) Kurban bayramının ilk günü güneşin
  doğuşundan itibaren
  d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü
  güneşin batmasından itibaren
  51. Hangi mezhebe göre Arafat
  vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren
  yapılabilir
  a) Hanefî
  b) Şafiî
  c) Hanbelî
  d) Malikî
  52. Hanefilerde tercih edilen görüşe
  göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz
  veya cünüp olarak yapmak aşağıdakiler-
  den hangi cezayı gerektirir?
  a) Bedene
  b) Altı sadaka-i fıtır
  c) Üç gün oruç tutmak
  d) Dem
  53. Ziyaret tavafının son üç şavtını
  terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan
  hangisi gerekir?
  a) Bedene
  b) Bir sadaka-i fıtır
  c) Dem
  d) Üç sadaka-i fıtır
  54. Ziyaret tavafının son üç şavtını
  adetli olarak yapmak hangi cezayı
  gerektirir?
  a) Üç sadaka-i fıtır
  b) Dem
  c) Bedene
  d) Tavafı geçerli olmaz.
  55. Sa’yin son üç şavtının adetli
  olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
  a) Dem
  b) Herhangi bir ceza gerekmez
  c) Üç sadaka-i fıtır
  d) Sa’yi geçerli olmaz
  56. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve
  İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile
  yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem
  ederek kılmanın hükmü nedir?
  a) Sünnet-Vacip
  b) Sünnet-sünnet
  c) Vacip-vacip
  d) Vacip-sünnet
  57. Cemerata atılacak taşların
  tamamını Müzdelife’den toplamanın
  hükmü nedir?
  a) Vacip
  b) Sünnet
  c) Müstehap
  d) Hiç biri
  7
  58. Bayramın üçüncü günü Mina’dan
  ayrılmaya ne denir?
  a) Nefr-i evvel
  b) Nefr-i sanî
  c) Tahallül-ü evvel
  d) Tahallül-ü sanî
  59. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre
  küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile
  taş atmanın hükmü nedir?
  a) Sünnet-sünnet
  b) Vacip-sünnet
  c) Sünnet-vacip
  d) Vacip-vacip
  60. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu
  haccı yapan kimselerin hedyi, en geç
  bayramın üçüncü günü güneşin batımına
  kadar kesmemelerinin cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Üç gün oruç tutmak
  d) Her hangi bir cezası yoktur

 5. 15.Mart.2011, 13:59
  3
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: 2006 yılı hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları

  61. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile
  İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için
  bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın
  hükmü nedir?
  a) vacip-vacip
  b) Sünnet-vacip
  c) Sünnet-sünnet
  d) Vacip-sünnet
  62. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile
  İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve
  tıraş olma menasiki arasındaki tertibe
  uymanın hükmü nedir
  a) Vacip-vacip
  b) sünnet-sünnet
  c) Vacip-sünnet
  d) Sünnet-vacip
  63. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezheplerine göre ihsar kurbanının
  Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
  nedir?
  a) Şart-şart değil
  b) Sünnet-vacip
  c) Müstehap-şart
  d) Şart-şart
  64. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezheplerine göre vekil olarak hacca
  gönderilecek kimsenin kendi adına hac
  görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
  a) Şart-şart değil
  b) Şart-şart
  c) Şart değil-şart
  d) Şart-müstehap
  65. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezheplerine göre ticaret amacıyla
  Mekke’ye giden kimsenin mîkat
  mahallinden ihramlı olarak geçmesinin
  hükmü nedir?
  a) Vacip-farz
  b) Sünnet-sünnet
  c) Sünnet-vacip
  d) Vacip-sünnet
  66. Peygamberimizin anneannesinin
  adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Zühre
  b) Berre
  c) Atike
  d) Ümeyme
  67. Habeşistan’a yapılan ilk hicret
  aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
  a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616
  b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616
  c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614
  d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
  68. Müşriklerin Hâşimoğullarına
  uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
  a) Üç yıl
  b) Bir yıl
  c) İki yol
  d) Dört yıl
  69. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve
  Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine
  üzüm ikram eden ve Peygamberimizin
  teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Abbas
  b) Attas
  c) Addas
  d) Vakkas
  8
  70. Peygamberimizin vefatından
  sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e
  biat ettikleri mahallin adı nedir?
  a) Sakîfetü beni Selîme
  b) Sakîfetü beni Sâide
  c) Sakîfetü beni Adiy
  d) Sakîfetü beni Züreyk
  71. Bedir Savaşında Müslümanların
  sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?
  a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
  b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve
  Sa’d b. Muaz
  c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve
  Abdullah b. Ömer
  d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve
  Zeyd b. Sabit
  72. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
  a) Hicrî 3/ miladî 625
  b) Hicrî 4 / miladî 627
  c) Hicrî 3/ miladî 626
  d) Hicrî 3/ miladî 624
  73. Ahlak konusunu işleyen
  “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime
  aittir?
  a) İbnü’l-kayyım el-Cevziyye
  b) Babertî
  c) Maverdî
  d) Gazzalî
  74. Peygamberimizin ahlakının
  sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân
  ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
  a) Hz. Ali
  b) Hz. Aişe
  c) Hz. Hatice
  d) Hz. Ümmü Seleme
  75. “Sizden biri kendisi için sevdiğini
  (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek
  anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi
  aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
  a) Îsâr
  b) Birr
  c) Fütüvvet
  d) İhsan
  76. Aşağıdakilerden hangisi beşerî
  ilişkileri düzenleyen kurallardan değildir?
  a) Ahlak kuralları
  b) Din kuralları
  c) Hukuk kuralları
  d) Örf ve adetler
  77. Aşağıdakilerden hangisi görgü
  kurallarını en kapsamlı bir şekilde
  tanımlar?
  a) “Özel olarak konuşanların arasına
  girmemek.”
  b) “Teşekkür edilmesi gereken hallerde
  teşekkür etmek.”
  c) “Dış görünüşte itinalı olmaya
  çalışmak.”
  d) “Terbiyeli ve nazik davranmak için
  tutulması gereken yollara tevessül etmek.”
  78. Bir başkasının evine girerken
  sergilenmeniz gereken en iyi davranış
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar,
  eve girmeye izin verilince içeri girerim.
  b) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar,
  kim olduğumu söyler, müsaade edilince içeri
  girer ve selam veririm.
  c) Kapıyı çalar, kendimi tanıtır, eve
  girmeye izin verilince içeri girerim.
  d) Ev sahibine seslenir, kendimi tanıtır,
  selam verip içeri girerim.
  79. Aşağıdakilerden hangisi beşerî
  ilişkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili
  değildir?
  a) Kısa ve öz konuşmak
  b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
  c) Konuşmada şahsiyet yapmamak
  d) Muhatabı ikna etmek için gerekli her
  şeyi yapmak
  80. Hacıların yemek sırasında
  tartıştıklarını gördüğünüzde nasıl
  davranmanız gerekir?
  a) Öne geçmek isteyeni uyarır, sırasına
  geçmesini söylerim.
  b) Münakaşanın doğru olmadığını
  söyler, bu davranışın âdaba aykırı olduğunu
  hatırlatırım.
  c) Münakaşanın doğru olmadığını
  söyler, herkesin sıraya uyması gerektiği
  konusunda uyarırım.
  d) Münakaşanın doğru olmadığını
  söyler, mümin kardeşini kendisine tercih
  etmesi gerektiğini telkin ederim.
  9
  81. ‫ﻣﻦ وﻗﻒ ﺑﻌﺮﻓﺎت ﺑﻠﻴﻞ ﻓﻘﺪ ادرك اﻟﺤﺞ و ﻣﻦ‬
  ‫ﻓﺎﺗﻪ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻠﻴﻞ ﻓﻠﻴﺤﻞ ﺑﻌﻤﺮة و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  hadisin doğru çevirisidir?
  a) “Kim (en geç Arefe gününü bayrama
  bağlayan) gece Arafat’ta vakfe yaparsa hacca
  yetişmiş olur. Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
  yapmayı kaçırırsa umre yapıp ihramdan çıksın.
  Bu kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
  b) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
  yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin
  Arafat’ta vakfe yapmazsa umre yapıp
  ihramdan çıkar. Bu kimsenin ertesi yıl
  haccetmesi gerekir.”
  c) “Kim geceleyin Arafat dağında vakfe
  yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin
  Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yapsın. Bu
  kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
  d) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
  yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin
  Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yapsın. Bu
  kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
  82. ‫اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  metnin doğru çevirisidir?
  a) Hasta böbrek ağrısından şikâyet
  ediyor”
  b) “Hasta fakültedeki ilgisizlikten
  şikâyet ediyor.”
  c) “Hasta vücudunun tamamındaki
  ağrılardan şikâyet ediyor.”
  d) Hasta dalak ağrısından şikâyet
  ediyor.”
  83. Aşağıdakilerden hangisi, “Bu
  apartmanın telefon numarasını istiyorum”
  cümlesinin doğru çevirisidir?
  a) ‫ارﻳﺪ رﻗﻢ هﺎﺗﻒ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺖ‬
  b) ‫ارﻳﺪ ارﻗﺎم هﺎﺗﻒ هﺬا اﻟﺒﻴﺖ‬
  c) ‫اﻃﻠﺐ ارﻗﺎم هﺎﺗﻒ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎرة‬
  d) ‫ارﻳﺪ رﻗﻢ هﺎﺗﻒ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎرة‬
  84. Aşağıdakilerden hangisi,
  “Bagajımızı iki numaralı durakta
  indireceksin” cümlesinin doğru çevirisidir?
  a) ‫ﺗﻨﺰﻟﻨﺎ و ﻋﻔﺸﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ رﻗﻢ اﺛﻨﻴﻦ‬
  b) ‫ﺗﻨﺰﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﻔﺸﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ رﻗﻢ اﺛﻨﻴﻦ‬
  c) ‫ﺗﻨﺰل ﻋﻔﺸﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ رﻗﻢ اﺛﻨﻴﻦ‬
  d) ‫ﻧﺰل ﻋﻔﺸﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ رﻗﻢ اﺛﻨﻴﻦ‬
  85. ‫اﻟﻤﺮارة – زاﺋﺪة دودﻳﺔ – ﻓﻠﻔﻞ ﺣﺎر – ﻟﺤﻢ‬
  ‫اوﺻﺎل – ﻣﺦ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?
  a) Safra kesesi – apandisit –acı biber –
  haşlama et - beyin
  b) Safra kesesi – apandisit –acı biber –
  kuşbaşı - beyin
  c) Pankreas – apandisit –acı biber –
  kuşbaşı – beyin
  d) Safra kesesi – ince bağırsak –acı
  biber – kuşbaşı – beyin
  86. Diz – kiraz – salatalık – koltuk -
  otobüs
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?
  a) ‫رآﺒﺔ – آﺮز – ﺧﻴﺎر – ارﻳﻜﺔ – ﺷﺎﺣﻨﺔ‬
  b) ‫رآﺒﺔ – آﺮز – ارﻳﻜﺔ– ﺧﻴﺎر– ﺣﺎﻓﻠﺔ‬
  c) ‫رآﺒﺔ – آﺮز – ﺧﻴﺎر – ارﻳﻜﺔ – ﺣﺎﻓﻠﺔ‬
  d) ‫رآﺒﺔ – آﺮاس – ﻏﻴﺎر – ارﻳﻜﺔ – ﺣﺎﻓﻠﺔ‬
  87. ‫ﻣﻦ اي ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺬهﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  sorunun doğru cevabıdır?
  a)
  b)
  c)
  d)
  ‫ﺗﺬهﺒﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة‬
  ‫ﺗﺬهﺒﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة‬
  ‫ﺗﺬهﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة‬
  ‫ﺗﺬهﺒﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة‬
  88. ‫ﻣﺘﻰ ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  sorunun doğru cevabıdır?
  a) ‫ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ‬
  b) ‫ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ‬
  c) ‫ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ‬
  d) ‫ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ‬
  89. Aşağıdakilerden hangisi “Bu hacı,
  otobüs bileti aldı mı?” sorusunun doğru
  cevabıdır?
  a) ‫هﻞ اﺳﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺤﺎج ﺗﺬآﺮة اﻻرﻳﻜﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ‬
  b) ‫هﻞ اﺳﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺤﺎج ﺗﺬآﺮة اﻻرآﺎب ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺔ‬
  c) ‫هﻞ اﺳﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺤﺎج ﺗﺬآﺮة اﻻرﺗﻜﺎب ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ‬
  d) ‫هﻞ اﺳﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺤﺎج ﺗﺬآﺮة اﻻرآﺎب ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ‬
  10
  90. Anayasamıza göre milletvekili
  seçilme hakkından kimler yararlanamaz?
  a) Türk vatandaşı olan yabancılar
  b) Otuz yaşından küçük olanlar
  c) Hamile kadınlar
  d) Orta öğretim diploması olmayanlar
  91. Aşağıdakilerden hangisi Ege
  Bölgesinde değildir?
  a) Bafa gölü
  b) Marmara gölü
  c) Manyas gölü
  d) Çamici gölü
  92. “Bütün toplum fertlerinin
  birbiriyle kurdukları ilişkileri bir düzen
  içersinde sağlayan, uyacakları kuralları
  koyan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan,
  tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir”
  tanımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?
  a) Hükümet
  b) Meclis
  c) Millet
  d) Devlet
  93. Demokrasiyi diğer siyasal
  rejimlerden ayıran en önemli özellik
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bir meclisin bulunması
  b) Yönetici bir grubun bulunması
  c) Hâkimiyetin kaynağının millet olması
  d) Bağımsız mahkemelerin bulunması
  94. Milletvekilleri öncelikle kime
  karşı sorumludur?
  a) Hükümete
  b) Meclise
  c) Seçim bölgesine
  d) Millete
  95. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşla-
  rın devlete karşı görevlerinden biri değildir?
  a) Eğitim-öğretim görmek
  b) Seçimlere katılmak
  c) Yasalara saygılı olmak
  d) Vergi vermek
  96. Aşağıdakilerden hangisi Suudi
  Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu
  başkanıdır?
  a) Hacdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
  b) Diyanet İşleri Başkanı
  c) Hac Dairesi Başkanı
  d) T.C. Cidde Başkonsolosluğu Din
  Hizmetleri Ataşesi
  97. 2007 yılı hac kayıtları hangi
  tarihler arasında yapılmıştır?
  a) 15–31 Mart 2007
  b) 10–25 Mart 2007
  c) 12–30 Mart 2007
  d) 05–30 Mart 2007
  98. Türkiye’de hac sempozyumu ilk
  defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
  a) 2006 yılında Ankara’da
  b) 2006 yılında İstanbul’da
  c) 2005 yılında İstanbul’da
  d) 2004 yılında Ankara’da
  99. Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç
  müdürlük vardır?
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5
  100. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda
  2006 yılında kurulan yeni birimin adı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Denetim Kurulu
  b) İç Denetim Kurulu Başkanlığı
  c) İç Denetim Birimi Başkanlığı
  d) Denetim Birimi Başkanlığı


 6. 15.Mart.2011, 13:59
  3
  Devamlı Üye
  61. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile
  İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için
  bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın
  hükmü nedir?
  a) vacip-vacip
  b) Sünnet-vacip
  c) Sünnet-sünnet
  d) Vacip-sünnet
  62. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile
  İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve
  tıraş olma menasiki arasındaki tertibe
  uymanın hükmü nedir
  a) Vacip-vacip
  b) sünnet-sünnet
  c) Vacip-sünnet
  d) Sünnet-vacip
  63. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezheplerine göre ihsar kurbanının
  Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
  nedir?
  a) Şart-şart değil
  b) Sünnet-vacip
  c) Müstehap-şart
  d) Şart-şart
  64. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezheplerine göre vekil olarak hacca
  gönderilecek kimsenin kendi adına hac
  görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
  a) Şart-şart değil
  b) Şart-şart
  c) Şart değil-şart
  d) Şart-müstehap
  65. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî
  mezheplerine göre ticaret amacıyla
  Mekke’ye giden kimsenin mîkat
  mahallinden ihramlı olarak geçmesinin
  hükmü nedir?
  a) Vacip-farz
  b) Sünnet-sünnet
  c) Sünnet-vacip
  d) Vacip-sünnet
  66. Peygamberimizin anneannesinin
  adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Zühre
  b) Berre
  c) Atike
  d) Ümeyme
  67. Habeşistan’a yapılan ilk hicret
  aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
  a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616
  b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616
  c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614
  d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
  68. Müşriklerin Hâşimoğullarına
  uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
  a) Üç yıl
  b) Bir yıl
  c) İki yol
  d) Dört yıl
  69. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve
  Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine
  üzüm ikram eden ve Peygamberimizin
  teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Abbas
  b) Attas
  c) Addas
  d) Vakkas
  8
  70. Peygamberimizin vefatından
  sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e
  biat ettikleri mahallin adı nedir?
  a) Sakîfetü beni Selîme
  b) Sakîfetü beni Sâide
  c) Sakîfetü beni Adiy
  d) Sakîfetü beni Züreyk
  71. Bedir Savaşında Müslümanların
  sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?
  a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
  b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve
  Sa’d b. Muaz
  c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve
  Abdullah b. Ömer
  d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve
  Zeyd b. Sabit
  72. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
  a) Hicrî 3/ miladî 625
  b) Hicrî 4 / miladî 627
  c) Hicrî 3/ miladî 626
  d) Hicrî 3/ miladî 624
  73. Ahlak konusunu işleyen
  “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime
  aittir?
  a) İbnü’l-kayyım el-Cevziyye
  b) Babertî
  c) Maverdî
  d) Gazzalî
  74. Peygamberimizin ahlakının
  sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân
  ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
  a) Hz. Ali
  b) Hz. Aişe
  c) Hz. Hatice
  d) Hz. Ümmü Seleme
  75. “Sizden biri kendisi için sevdiğini
  (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek
  anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi
  aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
  a) Îsâr
  b) Birr
  c) Fütüvvet
  d) İhsan
  76. Aşağıdakilerden hangisi beşerî
  ilişkileri düzenleyen kurallardan değildir?
  a) Ahlak kuralları
  b) Din kuralları
  c) Hukuk kuralları
  d) Örf ve adetler
  77. Aşağıdakilerden hangisi görgü
  kurallarını en kapsamlı bir şekilde
  tanımlar?
  a) “Özel olarak konuşanların arasına
  girmemek.”
  b) “Teşekkür edilmesi gereken hallerde
  teşekkür etmek.”
  c) “Dış görünüşte itinalı olmaya
  çalışmak.”
  d) “Terbiyeli ve nazik davranmak için
  tutulması gereken yollara tevessül etmek.”
  78. Bir başkasının evine girerken
  sergilenmeniz gereken en iyi davranış
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar,
  eve girmeye izin verilince içeri girerim.
  b) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar,
  kim olduğumu söyler, müsaade edilince içeri
  girer ve selam veririm.
  c) Kapıyı çalar, kendimi tanıtır, eve
  girmeye izin verilince içeri girerim.
  d) Ev sahibine seslenir, kendimi tanıtır,
  selam verip içeri girerim.
  79. Aşağıdakilerden hangisi beşerî
  ilişkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili
  değildir?
  a) Kısa ve öz konuşmak
  b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
  c) Konuşmada şahsiyet yapmamak
  d) Muhatabı ikna etmek için gerekli her
  şeyi yapmak
  80. Hacıların yemek sırasında
  tartıştıklarını gördüğünüzde nasıl
  davranmanız gerekir?
  a) Öne geçmek isteyeni uyarır, sırasına
  geçmesini söylerim.
  b) Münakaşanın doğru olmadığını
  söyler, bu davranışın âdaba aykırı olduğunu
  hatırlatırım.
  c) Münakaşanın doğru olmadığını
  söyler, herkesin sıraya uyması gerektiği
  konusunda uyarırım.
  d) Münakaşanın doğru olmadığını
  söyler, mümin kardeşini kendisine tercih
  etmesi gerektiğini telkin ederim.
  9
  81. ‫ﻣﻦ وﻗﻒ ﺑﻌﺮﻓﺎت ﺑﻠﻴﻞ ﻓﻘﺪ ادرك اﻟﺤﺞ و ﻣﻦ‬
  ‫ﻓﺎﺗﻪ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻠﻴﻞ ﻓﻠﻴﺤﻞ ﺑﻌﻤﺮة و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  hadisin doğru çevirisidir?
  a) “Kim (en geç Arefe gününü bayrama
  bağlayan) gece Arafat’ta vakfe yaparsa hacca
  yetişmiş olur. Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
  yapmayı kaçırırsa umre yapıp ihramdan çıksın.
  Bu kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
  b) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
  yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin
  Arafat’ta vakfe yapmazsa umre yapıp
  ihramdan çıkar. Bu kimsenin ertesi yıl
  haccetmesi gerekir.”
  c) “Kim geceleyin Arafat dağında vakfe
  yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin
  Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yapsın. Bu
  kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
  d) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
  yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin
  Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yapsın. Bu
  kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”
  82. ‫اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  metnin doğru çevirisidir?
  a) Hasta böbrek ağrısından şikâyet
  ediyor”
  b) “Hasta fakültedeki ilgisizlikten
  şikâyet ediyor.”
  c) “Hasta vücudunun tamamındaki
  ağrılardan şikâyet ediyor.”
  d) Hasta dalak ağrısından şikâyet
  ediyor.”
  83. Aşağıdakilerden hangisi, “Bu
  apartmanın telefon numarasını istiyorum”
  cümlesinin doğru çevirisidir?
  a) ‫ارﻳﺪ رﻗﻢ هﺎﺗﻒ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺖ‬
  b) ‫ارﻳﺪ ارﻗﺎم هﺎﺗﻒ هﺬا اﻟﺒﻴﺖ‬
  c) ‫اﻃﻠﺐ ارﻗﺎم هﺎﺗﻒ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎرة‬
  d) ‫ارﻳﺪ رﻗﻢ هﺎﺗﻒ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎرة‬
  84. Aşağıdakilerden hangisi,
  “Bagajımızı iki numaralı durakta
  indireceksin” cümlesinin doğru çevirisidir?
  a) ‫ﺗﻨﺰﻟﻨﺎ و ﻋﻔﺸﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ رﻗﻢ اﺛﻨﻴﻦ‬
  b) ‫ﺗﻨﺰﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﻔﺸﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ رﻗﻢ اﺛﻨﻴﻦ‬
  c) ‫ﺗﻨﺰل ﻋﻔﺸﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ رﻗﻢ اﺛﻨﻴﻦ‬
  d) ‫ﻧﺰل ﻋﻔﺸﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ رﻗﻢ اﺛﻨﻴﻦ‬
  85. ‫اﻟﻤﺮارة – زاﺋﺪة دودﻳﺔ – ﻓﻠﻔﻞ ﺣﺎر – ﻟﺤﻢ‬
  ‫اوﺻﺎل – ﻣﺦ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?
  a) Safra kesesi – apandisit –acı biber –
  haşlama et - beyin
  b) Safra kesesi – apandisit –acı biber –
  kuşbaşı - beyin
  c) Pankreas – apandisit –acı biber –
  kuşbaşı – beyin
  d) Safra kesesi – ince bağırsak –acı
  biber – kuşbaşı – beyin
  86. Diz – kiraz – salatalık – koltuk -
  otobüs
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?
  a) ‫رآﺒﺔ – آﺮز – ﺧﻴﺎر – ارﻳﻜﺔ – ﺷﺎﺣﻨﺔ‬
  b) ‫رآﺒﺔ – آﺮز – ارﻳﻜﺔ– ﺧﻴﺎر– ﺣﺎﻓﻠﺔ‬
  c) ‫رآﺒﺔ – آﺮز – ﺧﻴﺎر – ارﻳﻜﺔ – ﺣﺎﻓﻠﺔ‬
  d) ‫رآﺒﺔ – آﺮاس – ﻏﻴﺎر – ارﻳﻜﺔ – ﺣﺎﻓﻠﺔ‬
  87. ‫ﻣﻦ اي ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺬهﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  sorunun doğru cevabıdır?
  a)
  b)
  c)
  d)
  ‫ﺗﺬهﺒﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة‬
  ‫ﺗﺬهﺒﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة‬
  ‫ﺗﺬهﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة‬
  ‫ﺗﺬهﺒﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة‬
  88. ‫ﻣﺘﻰ ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ‬
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  sorunun doğru cevabıdır?
  a) ‫ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ‬
  b) ‫ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ‬
  c) ‫ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ‬
  d) ‫ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ‬
  89. Aşağıdakilerden hangisi “Bu hacı,
  otobüs bileti aldı mı?” sorusunun doğru
  cevabıdır?
  a) ‫هﻞ اﺳﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺤﺎج ﺗﺬآﺮة اﻻرﻳﻜﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ‬
  b) ‫هﻞ اﺳﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺤﺎج ﺗﺬآﺮة اﻻرآﺎب ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺔ‬
  c) ‫هﻞ اﺳﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺤﺎج ﺗﺬآﺮة اﻻرﺗﻜﺎب ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ‬
  d) ‫هﻞ اﺳﺘﻠﻢ هﺬا اﻟﺤﺎج ﺗﺬآﺮة اﻻرآﺎب ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ‬
  10
  90. Anayasamıza göre milletvekili
  seçilme hakkından kimler yararlanamaz?
  a) Türk vatandaşı olan yabancılar
  b) Otuz yaşından küçük olanlar
  c) Hamile kadınlar
  d) Orta öğretim diploması olmayanlar
  91. Aşağıdakilerden hangisi Ege
  Bölgesinde değildir?
  a) Bafa gölü
  b) Marmara gölü
  c) Manyas gölü
  d) Çamici gölü
  92. “Bütün toplum fertlerinin
  birbiriyle kurdukları ilişkileri bir düzen
  içersinde sağlayan, uyacakları kuralları
  koyan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan,
  tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir”
  tanımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?
  a) Hükümet
  b) Meclis
  c) Millet
  d) Devlet
  93. Demokrasiyi diğer siyasal
  rejimlerden ayıran en önemli özellik
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bir meclisin bulunması
  b) Yönetici bir grubun bulunması
  c) Hâkimiyetin kaynağının millet olması
  d) Bağımsız mahkemelerin bulunması
  94. Milletvekilleri öncelikle kime
  karşı sorumludur?
  a) Hükümete
  b) Meclise
  c) Seçim bölgesine
  d) Millete
  95. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşla-
  rın devlete karşı görevlerinden biri değildir?
  a) Eğitim-öğretim görmek
  b) Seçimlere katılmak
  c) Yasalara saygılı olmak
  d) Vergi vermek
  96. Aşağıdakilerden hangisi Suudi
  Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu
  başkanıdır?
  a) Hacdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
  b) Diyanet İşleri Başkanı
  c) Hac Dairesi Başkanı
  d) T.C. Cidde Başkonsolosluğu Din
  Hizmetleri Ataşesi
  97. 2007 yılı hac kayıtları hangi
  tarihler arasında yapılmıştır?
  a) 15–31 Mart 2007
  b) 10–25 Mart 2007
  c) 12–30 Mart 2007
  d) 05–30 Mart 2007
  98. Türkiye’de hac sempozyumu ilk
  defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
  a) 2006 yılında Ankara’da
  b) 2006 yılında İstanbul’da
  c) 2005 yılında İstanbul’da
  d) 2004 yılında Ankara’da
  99. Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç
  müdürlük vardır?
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5
  100. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda
  2006 yılında kurulan yeni birimin adı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Denetim Kurulu
  b) İç Denetim Kurulu Başkanlığı
  c) İç Denetim Birimi Başkanlığı
  d) Denetim Birimi Başkanlığı

 7. 16.Mart.2011, 00:35
  4
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: 2006 yılı hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları

  2006 YILI HAC ORGANİZASYONU ERKEK VE BAYAN DİN
  GÖREVLİLERİ SEÇİMİ TEST SINAV SORULARI (A


  I. KUR’ÂN BİLGİLERİ
  1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
  karşılığıdır?
  a) Kur’ân’ın kıssaları b) Kur’ân’ın kısımları
  c) Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
  2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları ara-
  sında yoktur?
  a) Mekke’den bahseden sûreler
  b) Mekke’de inen sûreler
  c) Hicretten önce inen sureler
  d) Mekkelilere hitap eden sûreler
  3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna”
  göre yazılmıştır?
  a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-
  Te’vîl”
  b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
  c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t-
  Te’vîl”
  d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”
  II. İTİKAD
  4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şart-
  larından değildir?
  a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
  b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
  c) Ergenlik çağına ulaşmak
  d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek
  5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?
  a) Evzaî Mezhebî b) Malikî mezhebi
  c) Hanefî Mezhebi d) Selefiyye Mezhebi
  6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip
  haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haber-
  lere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-
  gisi doğru olarak tamamlar?
  a) şeâir-i diniyye b) Zarûrât-ı diniyye
  c) Ahkâm-ı İslamiyye d) Mebâdi-i fıkhıyye
  7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için
  aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
  a) Sübûtî sıfatlar b) Selbî sıfatlar
  c) Tekvîni sıfatlar d) Haberî sıfatlar
  8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?
  a) Kıdem
  b) Kudret
  c) Hayat
  d) Tekvin
  9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlan-
  tısı yoktur?
  a) İman
  b) İtikad
  c) İrtidat
  d) İrtikâp
  10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Cehennem bekçiliği b) Cennet bekçiliği
  c) Arşı taşımak d) Amel defterlerinin tevzii
  11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında va-
  cip olan sıfatlardan değildir?
  a) Emanet b) Fetanet
  c) Adalet
  d) İsmet
  12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
  b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
  c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
  d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.
  13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçların-
  dan biri değildir?
  a) Nefsi koruma b) Nesli koruma
  c) Aklı koruma d) Ahlakı koruma
  III. İBADET
  14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartla-
  rından biri değildir?
  a) İman
  b) Mükellef olmak
  c) Niyet
  d) İhlas
  15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri
  arasında zıtlık ilişkisi vardır?
  a) Sihhat-butlan b) Habis-Necis
  c) İman-İtikad d) İsraf-Tebzir
  16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının
  şartlarından değildir?
  a) Su bulunmaması
  b) Suyu kullanma imkanının olmaması
  c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
  d) Seferî olunması
  17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı
  vakittir?
  a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
  b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
  c) Yatsı vakti
  d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit
  18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılı-
  nabilir?
  a) Nafile namazlar b) Farz namazlar
  c) Vacip namazlar d) Adak namazlar
  19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?
  a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
  b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
  c) Cuma namazı
  d) Bayram namazı
  20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olma-
  sının şartlarından biri değildir?
  a) Mukim olmak b) Sağlıklı olmak
  c) Erkek olmak d) Yeterli cemaatin bulması
  21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının
  şartlarındadır?
  a) Akıllı olmak b) Sağlıklı olmak
  c) Mukim olmak d) Seferî olmamak
  22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şart-
  larından değildir?
  a) Havelan-i havl
  b) Malın nâmi olması
  c) Malın nisap miktarına ulaşması
  d) Zekat vermeye niyet edilmesi
  23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden
  biridir?
  a) Üç fakiri giydirmek b) On gün oruç tutmak
  c) 61 gün oruç tutmak d) On fakiri giydirmek
  IV. HAC
  24. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının
  şartlarından değildir?
  a) Buluğa ermiş olmak
  b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak
  c) Dinen zengin olmak
  d) Akıllı olmak
  25. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşit-
  lerinden biridir?
  a) İfrad hacc b) Vacip olan hac
  c) Kıran haccı d) Temettu haccı
  26. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşit-
  lerindendir?
  a) Farz hac b) Vacip hac
  c) Nafile hac d) Temettu haccı
  27. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden
  biridir?
  a) Telbiye getirmek
  b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
  c) Müzdelife vakfesini yapmak
  d) Tavaf namazı kılmak
  28. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerin-
  den değildir?
  a) Kudüm tavafı
  b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
  c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
  d) İhram namazı kılmak
  29. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartların-
  dandır?
  a) Niyet etmek b) Rida ve izara bürünmek
  c) İhram namazı kılmak d) Mikattan önce ihrama girmek
  30. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek
  ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıda-
  kilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu haccı b) Kıran haccı
  c) İfrad Haccı d) Hacc-ı ekber
  31. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
  a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
  b) Ufku gözlemleyen kimse
  c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
  d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
  32. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değil-
  dir?
  a) Tenim
  b) Yelemlem
  c) Cuhfe
  d) Zât-ü ırk
  33. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat
  mahallidir?
  a) Yemen cihetinden gelenlerin
  b) şam cihetinden gelenlerin
  c) Mısır cihetinden gelenlerin
  d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
  34. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
  a) Niyet etmek
  b) Dil ile niyet etmek
  c) İhram yasaklarına riayet etmek
  d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak
  35. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
  a) Sünnet tavaf b) Nafile tavaf
  c) İhsar tavafı d) Adak tavafı
  36. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının tanı-
  mıdır?
  a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak
  b) Uğurlu ve bereketli saymak
  c) Karşılıklı yemin etmek
  d) Mikata Yemen cihetinden gelmek
  37. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımı-
  dır?
  a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
  b) Umre’de yapılan tavaf
  c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
  d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
  38. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
  a) Kabe’yi sola alarak yapmak
  b) Belirli vakitte yapmak
  c) Yürüyerek yapmak
  d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
  39. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
  a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak b) Müvâlât
  c) Hervele yapmak
  d) Teyamün
  40. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
  a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
  b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  41. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
  a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden
  yapmak
  b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
  c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
  d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
  42. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli ol-
  masının şartlarından biridir?
  a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
  b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
  c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
  d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
  43. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli
  olmasının şartlarından değildir?
  a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
  b) Hac için ihramlı olmak
  c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arafat vakfesini yapmış olmak
  44. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sün-
  netlerinden biridir?
  a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
  b) Arafat vakfesini yapmış olmak
  c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
  45. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
  a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
  b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
  c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
  d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
  46. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
  doğrudur?
  a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer
  taş atılır
  b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam
  21 taş atılır
  d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  47. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik
  şartlarından biri değildir?
  a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
  b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
  c) Taşları sağ el ile atmak
  d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
  48. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruh-
  larından biri değildir?
  a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
  b) Mekke’den toplanan taşları atmak
  c) Temiz olmayan taşları atmak
  d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
  49. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona er-
  mez?
  a) Koku sürünme yasağı b) Dikişli elbise giyme yasağı
  c) Cinsel ilişki yasağı d) Tırnak kesme yasağı
  50. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması


 8. 16.Mart.2011, 00:35
  4
  Moderatör
  2006 YILI HAC ORGANİZASYONU ERKEK VE BAYAN DİN
  GÖREVLİLERİ SEÇİMİ TEST SINAV SORULARI (A


  I. KUR’ÂN BİLGİLERİ
  1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
  karşılığıdır?
  a) Kur’ân’ın kıssaları b) Kur’ân’ın kısımları
  c) Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
  2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları ara-
  sında yoktur?
  a) Mekke’den bahseden sûreler
  b) Mekke’de inen sûreler
  c) Hicretten önce inen sureler
  d) Mekkelilere hitap eden sûreler
  3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna”
  göre yazılmıştır?
  a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-
  Te’vîl”
  b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
  c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t-
  Te’vîl”
  d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”
  II. İTİKAD
  4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şart-
  larından değildir?
  a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
  b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
  c) Ergenlik çağına ulaşmak
  d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek
  5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?
  a) Evzaî Mezhebî b) Malikî mezhebi
  c) Hanefî Mezhebi d) Selefiyye Mezhebi
  6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip
  haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haber-
  lere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-
  gisi doğru olarak tamamlar?
  a) şeâir-i diniyye b) Zarûrât-ı diniyye
  c) Ahkâm-ı İslamiyye d) Mebâdi-i fıkhıyye
  7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için
  aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
  a) Sübûtî sıfatlar b) Selbî sıfatlar
  c) Tekvîni sıfatlar d) Haberî sıfatlar
  8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?
  a) Kıdem
  b) Kudret
  c) Hayat
  d) Tekvin
  9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlan-
  tısı yoktur?
  a) İman
  b) İtikad
  c) İrtidat
  d) İrtikâp
  10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Cehennem bekçiliği b) Cennet bekçiliği
  c) Arşı taşımak d) Amel defterlerinin tevzii
  11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında va-
  cip olan sıfatlardan değildir?
  a) Emanet b) Fetanet
  c) Adalet
  d) İsmet
  12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
  b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
  c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
  d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.
  13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçların-
  dan biri değildir?
  a) Nefsi koruma b) Nesli koruma
  c) Aklı koruma d) Ahlakı koruma
  III. İBADET
  14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartla-
  rından biri değildir?
  a) İman
  b) Mükellef olmak
  c) Niyet
  d) İhlas
  15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri
  arasında zıtlık ilişkisi vardır?
  a) Sihhat-butlan b) Habis-Necis
  c) İman-İtikad d) İsraf-Tebzir
  16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının
  şartlarından değildir?
  a) Su bulunmaması
  b) Suyu kullanma imkanının olmaması
  c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
  d) Seferî olunması
  17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı
  vakittir?
  a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
  b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
  c) Yatsı vakti
  d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit
  18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılı-
  nabilir?
  a) Nafile namazlar b) Farz namazlar
  c) Vacip namazlar d) Adak namazlar
  19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?
  a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
  b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
  c) Cuma namazı
  d) Bayram namazı
  20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olma-
  sının şartlarından biri değildir?
  a) Mukim olmak b) Sağlıklı olmak
  c) Erkek olmak d) Yeterli cemaatin bulması
  21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının
  şartlarındadır?
  a) Akıllı olmak b) Sağlıklı olmak
  c) Mukim olmak d) Seferî olmamak
  22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şart-
  larından değildir?
  a) Havelan-i havl
  b) Malın nâmi olması
  c) Malın nisap miktarına ulaşması
  d) Zekat vermeye niyet edilmesi
  23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden
  biridir?
  a) Üç fakiri giydirmek b) On gün oruç tutmak
  c) 61 gün oruç tutmak d) On fakiri giydirmek
  IV. HAC
  24. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının
  şartlarından değildir?
  a) Buluğa ermiş olmak
  b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak
  c) Dinen zengin olmak
  d) Akıllı olmak
  25. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşit-
  lerinden biridir?
  a) İfrad hacc b) Vacip olan hac
  c) Kıran haccı d) Temettu haccı
  26. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşit-
  lerindendir?
  a) Farz hac b) Vacip hac
  c) Nafile hac d) Temettu haccı
  27. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden
  biridir?
  a) Telbiye getirmek
  b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
  c) Müzdelife vakfesini yapmak
  d) Tavaf namazı kılmak
  28. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerin-
  den değildir?
  a) Kudüm tavafı
  b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
  c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
  d) İhram namazı kılmak
  29. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartların-
  dandır?
  a) Niyet etmek b) Rida ve izara bürünmek
  c) İhram namazı kılmak d) Mikattan önce ihrama girmek
  30. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek
  ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıda-
  kilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu haccı b) Kıran haccı
  c) İfrad Haccı d) Hacc-ı ekber
  31. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
  a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
  b) Ufku gözlemleyen kimse
  c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
  d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
  32. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değil-
  dir?
  a) Tenim
  b) Yelemlem
  c) Cuhfe
  d) Zât-ü ırk
  33. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat
  mahallidir?
  a) Yemen cihetinden gelenlerin
  b) şam cihetinden gelenlerin
  c) Mısır cihetinden gelenlerin
  d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
  34. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
  a) Niyet etmek
  b) Dil ile niyet etmek
  c) İhram yasaklarına riayet etmek
  d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak
  35. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
  a) Sünnet tavaf b) Nafile tavaf
  c) İhsar tavafı d) Adak tavafı
  36. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının tanı-
  mıdır?
  a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak
  b) Uğurlu ve bereketli saymak
  c) Karşılıklı yemin etmek
  d) Mikata Yemen cihetinden gelmek
  37. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımı-
  dır?
  a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
  b) Umre’de yapılan tavaf
  c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
  d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
  38. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
  a) Kabe’yi sola alarak yapmak
  b) Belirli vakitte yapmak
  c) Yürüyerek yapmak
  d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
  39. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
  a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak b) Müvâlât
  c) Hervele yapmak
  d) Teyamün
  40. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
  a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
  b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  41. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
  a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden
  yapmak
  b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
  c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
  d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
  42. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli ol-
  masının şartlarından biridir?
  a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
  b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
  c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
  d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
  43. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli
  olmasının şartlarından değildir?
  a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
  b) Hac için ihramlı olmak
  c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arafat vakfesini yapmış olmak
  44. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sün-
  netlerinden biridir?
  a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
  b) Arafat vakfesini yapmış olmak
  c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
  45. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
  a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
  b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
  c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
  d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
  46. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
  doğrudur?
  a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer
  taş atılır
  b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam
  21 taş atılır
  d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  47. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik
  şartlarından biri değildir?
  a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
  b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
  c) Taşları sağ el ile atmak
  d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
  48. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruh-
  larından biri değildir?
  a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
  b) Mekke’den toplanan taşları atmak
  c) Temiz olmayan taşları atmak
  d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
  49. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona er-
  mez?
  a) Koku sürünme yasağı b) Dikişli elbise giyme yasağı
  c) Cinsel ilişki yasağı d) Tırnak kesme yasağı
  50. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

 9. 16.Mart.2011, 00:36
  5
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: 2006 yılı hac organizasyonu erkek ve bayan din görevlileri seçimi test sınav soruları

  51. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin
  şartlarından biridir?
  a) Vekilin erkek olması
  b) Vekile haccın farz olması
  c) Vekilin zengin olması
  d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
  52. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdaki-
  lerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  53. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Sadaka
  c) Bedene
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  54. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
  a) Dem
  b) Bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Hiç biri
  d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
  55. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın
  cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Sadaka
  d) Ceza gerekmez
  56. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bu-
  lunan kimseye bedene cezası gerekir
  b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene ce-
  zası gerekir
  c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası
  gerekir
  d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bede-
  ne cezası gerekir
  57. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne za-
  man îfa edilir?
  a) Mina günlerinde îfa edilir
  b) Bayram günlerinde îfa edilir
  c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
  d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
  58. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çı-
  kılmaz?
  a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Harem
  c) Mescid-i Hayf d) Mescid-i Nebevî
  59. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kı-
  sımdır
  b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
  60. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir?
  a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
  b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
  c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
  d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
  61. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden
  hangisi doğrudur?
  a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
  c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
  62. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
  a) Mikatı ihramsız geçmek
  b) Bir elin dört tırnağını kesmek
  c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
  d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
  63. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
  a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
  b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
  c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
  d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
  64. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli
  elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
  a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre
  giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
  b) Dem gerekir
  c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
  d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi ge-
  rekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
  65. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının ta-
  nımıdır?
  a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
  b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
  c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
  d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
  66. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden de-
  ğildir?
  a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî
  c) Rükn-ü şâmî d)Rükn-ü İbrahim
  67. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişeme-
  mesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  68. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
  a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
  c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  V. SİYER VE AHLAK
  69. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
  b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Ham-
  za’nın öldüğü yıldır
  c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü
  yıldır
  d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır  70. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cüm-
  lelerden hangisi doğrudur?
  a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  71. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz
  (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden
  değildir?
  a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
  b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
  c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu
  sulhu tanıyacak
  d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
  72. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşması-
  nın maddelerinden değildir?
  a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
  b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayele-
  rine alabilecekler
  c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
  d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa
  geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa ge-
  ri istenmeyecek
  73. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a) Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630
  c) Hicrî 8 / Miladi 627 d) Hicri 8 / Miladi 628
  74. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram
  c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbleteyn
  75. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kıl-
  mıştır?
  a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
  b) Ranuna vadisinde
  c) Mescid-i Nebevî’de
  d) Mescid-i Kuba’da
  76. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamla-
  rından değildir?
  a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek
  b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek
  c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek
  d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül gös-
  termek
  77. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamla-
  mak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son semavî dindir
  b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır
  c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
  d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır
  78. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis”
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Alkollü içkiler b) Faiz
  c) Zina
  d) Namuslu kadınlara zina isnadı
  VI. BEŞERİ İLİŞKİLER
  79. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi
  sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davra-
  nışlardan biri değildir?
  a) Temkinli ve ölçülü olmak b) Güven telkin etmek
  c) Kul haklarına riayet etmek d) Sigara içmemek
  80. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin
  hac görevisırasında duygu ve düşüncelerini
  iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?
  a) Az ve öz konuşmak
  b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
  c) Görevlerini aksatmadan yürütmek
  d) Anlaşılır ve sade konuşmak
  81. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde
  yüklenilen sorumluluklardan değildir?
  a) Mâlî sorumluluk b) Vicdani sorumluluk
  c) Dini sorumluluk d) Hukukî sorumluluk
  82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?
  a) Yakın çevre b) Doğal çevre
  c)Aile çevresi d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri
  83. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen
  kurallar değildir?
  a) Adâb-ı muaşeret b) Gelenek ve görenekler
  c) Din, ahlak ve hukuk d) Bilimsel ve felsefî kurallar
  VII. GENEL KÜLTÜR
  84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerin-
  dendir?
  a) EU
  b) İLO
  c) UN
  d) NL
  85. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci
  hangi tarihte başlayacaktır?
  a) 3 Ekim 2006 b) 3 Ekim 2005
  c) 13 Ekim 2005 d) 13 Ekim 2006
  86. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mekke
  b) Medine
  c) Cidde
  d) Riyad
  87. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
  a) 3 Mart 1925 b) 3 Mart 1924
  c) 3 Nisan 1920 d) 30 Mart 1924
  88. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur
  b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
  c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Baş-
  kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
  d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Baş-
  kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
  89. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?
  a) 450
  b) 550
  c) 500
  d) 400
  90. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?
  a) Sivas kongresi yapıldı b) Erzurum Kongresi yapıldı
  c) Atatürk Samsun’a çıktı d) Mondros mütarekesi yapıldı
  VIII. ARAPÇA
  91. cümlesinin karşılığı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Kafile başkanı kimdir? b) Kafile başkanı nerededir?
  c) Kafile başkanı hanginizdir? d) Kafile başkanı burada mı?
  92.
  cümlesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 2006 tarihli pasaport Salih’e aittir
  b) Pasaport 2006 yılı sonuna kadar geçerlidir
  c) Salih’e ait kimlik, 2006 yılına kadar geçerlidir
  d) Pasaportun süresi, 2006 yılında sona erecektir
  93. “Hastane nerededir” cümlesinin Arapça
  karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  94. “Burada ambulansın gelmesini bekliyorum” cümlesi-
  nin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  95.
  kelimelerinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bina, kapı, otobüs, kat, polis
  b) Bina, kapıcı, kamyon, kat, polis
  c) Bina, kapıcı, otobüs, daire, polis
  d) Bina, kapıcı, otobüs, kat, polis
  96. Bilet, tuvalet, danışma, karşılama ve büro kelimele-
  rinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  97. “Burada biraz bekle” cümlesinin Arapça karşılığı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  98. cümlesinin karşılığı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Bu klima çalışmıyor b) Bu oda meşgul
  c) Bu klima açık değildir d) Burada olumsuz bir durum var
  99. “Bu pasaportun vizesi yoktur” cümlesinin Arapça
  karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  100. cümlesinin karşılığı aşağıdakiler-
  den hangisidir?
  a) Bu yol çok uzundur b) Bu yolu doğru takip et
  c) Bu kalabalık yoldan yürü d) Bu sokaktan doğru git

  CEVAP ANAHTARI (A)

  1. c
  2. a
  3. b
  4. c
  5. d
  6. b
  7. d
  8. a
  9. d
  10. b
  11. c
  12. a
  13. d
  14. b
  15. a
  16. d
  17. b
  18. a
  19. b
  20. d
  21. a
  22. d
  23. d
  24. c
  25. b
  26. d
  27. c
  28. d
  29. a
  30. b
  31. c
  32. a
  33. d
  34. b
  35. c
  36. a
  37. c
  38. c
  39. b
  40. d
  41. c
  42. b
  43. a
  44. d
  45. a
  46. d
  47. c
  48. b
  49. c
  50. b
  51. d
  52. c
  53. b
  54. c
  55. b
  56. a
  57. d
  58. c
  59. b
  60. a
  61. b
  62. a
  63. b
  64. a
  65. c
  66. d
  67. a
  68. b
  69. c
  70. a
  71. d
  72. c
  73. a
  74. c
  75. a
  76. d
  77. c
  78. a
  79. d
  80. c
  81. a
  82. b
  83. d
  84. a
  85. b
  86. d
  87. b
  88. c
  89. b
  90. c
  91. a
  92. b
  93. c
  94. a
  95. d
  96. c
  97. b
  98. a
  99. c
  100.b


 10. 16.Mart.2011, 00:36
  5
  Moderatör
  51. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin
  şartlarından biridir?
  a) Vekilin erkek olması
  b) Vekile haccın farz olması
  c) Vekilin zengin olması
  d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
  52. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdaki-
  lerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  53. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Sadaka
  c) Bedene
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  54. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
  a) Dem
  b) Bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Hiç biri
  d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
  55. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın
  cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Sadaka
  d) Ceza gerekmez
  56. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bu-
  lunan kimseye bedene cezası gerekir
  b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene ce-
  zası gerekir
  c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası
  gerekir
  d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bede-
  ne cezası gerekir
  57. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne za-
  man îfa edilir?
  a) Mina günlerinde îfa edilir
  b) Bayram günlerinde îfa edilir
  c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
  d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
  58. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çı-
  kılmaz?
  a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Harem
  c) Mescid-i Hayf d) Mescid-i Nebevî
  59. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kı-
  sımdır
  b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
  60. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir?
  a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
  b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
  c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
  d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
  61. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden
  hangisi doğrudur?
  a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
  c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
  62. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
  a) Mikatı ihramsız geçmek
  b) Bir elin dört tırnağını kesmek
  c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
  d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
  63. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
  a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
  b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
  c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
  d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
  64. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli
  elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
  a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre
  giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
  b) Dem gerekir
  c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
  d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi ge-
  rekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
  65. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının ta-
  nımıdır?
  a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
  b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
  c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
  d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
  66. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden de-
  ğildir?
  a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî
  c) Rükn-ü şâmî d)Rükn-ü İbrahim
  67. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişeme-
  mesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  68. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
  a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
  c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  V. SİYER VE AHLAK
  69. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
  b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Ham-
  za’nın öldüğü yıldır
  c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü
  yıldır
  d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır  70. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cüm-
  lelerden hangisi doğrudur?
  a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  71. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz
  (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden
  değildir?
  a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
  b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
  c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu
  sulhu tanıyacak
  d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
  72. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşması-
  nın maddelerinden değildir?
  a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
  b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayele-
  rine alabilecekler
  c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
  d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa
  geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa ge-
  ri istenmeyecek
  73. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a) Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630
  c) Hicrî 8 / Miladi 627 d) Hicri 8 / Miladi 628
  74. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram
  c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbleteyn
  75. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kıl-
  mıştır?
  a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
  b) Ranuna vadisinde
  c) Mescid-i Nebevî’de
  d) Mescid-i Kuba’da
  76. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamla-
  rından değildir?
  a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek
  b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek
  c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek
  d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül gös-
  termek
  77. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamla-
  mak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son semavî dindir
  b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır
  c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
  d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır
  78. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis”
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Alkollü içkiler b) Faiz
  c) Zina
  d) Namuslu kadınlara zina isnadı
  VI. BEŞERİ İLİŞKİLER
  79. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi
  sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davra-
  nışlardan biri değildir?
  a) Temkinli ve ölçülü olmak b) Güven telkin etmek
  c) Kul haklarına riayet etmek d) Sigara içmemek
  80. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin
  hac görevisırasında duygu ve düşüncelerini
  iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?
  a) Az ve öz konuşmak
  b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
  c) Görevlerini aksatmadan yürütmek
  d) Anlaşılır ve sade konuşmak
  81. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde
  yüklenilen sorumluluklardan değildir?
  a) Mâlî sorumluluk b) Vicdani sorumluluk
  c) Dini sorumluluk d) Hukukî sorumluluk
  82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?
  a) Yakın çevre b) Doğal çevre
  c)Aile çevresi d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri
  83. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen
  kurallar değildir?
  a) Adâb-ı muaşeret b) Gelenek ve görenekler
  c) Din, ahlak ve hukuk d) Bilimsel ve felsefî kurallar
  VII. GENEL KÜLTÜR
  84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerin-
  dendir?
  a) EU
  b) İLO
  c) UN
  d) NL
  85. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci
  hangi tarihte başlayacaktır?
  a) 3 Ekim 2006 b) 3 Ekim 2005
  c) 13 Ekim 2005 d) 13 Ekim 2006
  86. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mekke
  b) Medine
  c) Cidde
  d) Riyad
  87. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
  a) 3 Mart 1925 b) 3 Mart 1924
  c) 3 Nisan 1920 d) 30 Mart 1924
  88. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur
  b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
  c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Baş-
  kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
  d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Baş-
  kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
  89. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?
  a) 450
  b) 550
  c) 500
  d) 400
  90. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?
  a) Sivas kongresi yapıldı b) Erzurum Kongresi yapıldı
  c) Atatürk Samsun’a çıktı d) Mondros mütarekesi yapıldı
  VIII. ARAPÇA
  91. cümlesinin karşılığı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Kafile başkanı kimdir? b) Kafile başkanı nerededir?
  c) Kafile başkanı hanginizdir? d) Kafile başkanı burada mı?
  92.
  cümlesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 2006 tarihli pasaport Salih’e aittir
  b) Pasaport 2006 yılı sonuna kadar geçerlidir
  c) Salih’e ait kimlik, 2006 yılına kadar geçerlidir
  d) Pasaportun süresi, 2006 yılında sona erecektir
  93. “Hastane nerededir” cümlesinin Arapça
  karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  94. “Burada ambulansın gelmesini bekliyorum” cümlesi-
  nin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  95.
  kelimelerinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bina, kapı, otobüs, kat, polis
  b) Bina, kapıcı, kamyon, kat, polis
  c) Bina, kapıcı, otobüs, daire, polis
  d) Bina, kapıcı, otobüs, kat, polis
  96. Bilet, tuvalet, danışma, karşılama ve büro kelimele-
  rinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  97. “Burada biraz bekle” cümlesinin Arapça karşılığı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  98. cümlesinin karşılığı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Bu klima çalışmıyor b) Bu oda meşgul
  c) Bu klima açık değildir d) Burada olumsuz bir durum var
  99. “Bu pasaportun vizesi yoktur” cümlesinin Arapça
  karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
  b)
  c)
  d)
  100. cümlesinin karşılığı aşağıdakiler-
  den hangisidir?
  a) Bu yol çok uzundur b) Bu yolu doğru takip et
  c) Bu kalabalık yoldan yürü d) Bu sokaktan doğru git

  CEVAP ANAHTARI (A)

  1. c
  2. a
  3. b
  4. c
  5. d
  6. b
  7. d
  8. a
  9. d
  10. b
  11. c
  12. a
  13. d
  14. b
  15. a
  16. d
  17. b
  18. a
  19. b
  20. d
  21. a
  22. d
  23. d
  24. c
  25. b
  26. d
  27. c
  28. d
  29. a
  30. b
  31. c
  32. a
  33. d
  34. b
  35. c
  36. a
  37. c
  38. c
  39. b
  40. d
  41. c
  42. b
  43. a
  44. d
  45. a
  46. d
  47. c
  48. b
  49. c
  50. b
  51. d
  52. c
  53. b
  54. c
  55. b
  56. a
  57. d
  58. c
  59. b
  60. a
  61. b
  62. a
  63. b
  64. a
  65. c
  66. d
  67. a
  68. b
  69. c
  70. a
  71. d
  72. c
  73. a
  74. c
  75. a
  76. d
  77. c
  78. a
  79. d
  80. c
  81. a
  82. b
  83. d
  84. a
  85. b
  86. d
  87. b
  88. c
  89. b
  90. c
  91. a
  92. b
  93. c
  94. a
  95. d
  96. c
  97. b
  98. a
  99. c
  100.b
+ Yorum Gönder