Konusunu Oylayın.: Müezzin kayyım hac görevlisi sınavı test soru ve cevapları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi
Müezzin kayyım hac görevlisi sınavı test soru ve cevapları
 1. 13.Mart.2011, 19:51
  1
  Misafir

  Müezzin kayyım hac görevlisi sınavı test soru ve cevapları


  Müezzin kayyım hac görevlisi sınavı test soru ve cevapları Mumsema Müezzin kayyım hac görevlisi sınavı test soru ve cevapları


 2. 13.Mart.2011, 19:51
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Müezzin kayyım hac görevlisi sınavı test soru ve cevapları

 3. 15.Mart.2011, 20:34
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Müezzin kayyım hac görevlisi sınavı test soru ve cevapları
  YETERLİLİK SINAVI (MÜEZZİN KAYYIM)Bu Test 100 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 110 dakikadır başarılar.
  1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'anın isimlerinden değildir. ?
  Kitap
  Furkan
  Kelamullah
  Kelam-ı Kebir
  Bilmiyorum
  2. Kur'an da ilk inen ayetler hangi surededir?
  Alak
  İnşirah
  Kadir
  Yasin
  Bilmiyorum
  3. Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne denir ?
  Nüzul tarihi
  Nüzul sebebi
  Arz
  Sema
  Bilmiyorum
  4. Sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
  Basr-i Şami
  Medeni - Şami
  Mekki- Basri
  Mekki - Medeni
  Bilmiyorum
  5. Kur'an-ı Kerim'i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir ?
  Murakebe
  Müdahale
  Mukabele
  Münazara
  Bilmiyorum
  6. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır ?
  Ebubekir
  Ömer
  Osman
  Ali
  Bilmiyorum
  7. Kur'an-ı Kerim'in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdir ?
  Zeyd bin Sabit
  Abdullah ibn Mesut
  Ubey bin Kab
  Muaviye
  Bilmiyorum
  8. Mushaf haline getirilen Kur'an-ın nüshaları ilk kez çoğaltıldığında, aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir ?
  Mekke
  Basra
  Şam
  Bağdat
  Bilmiyorum
  9. Kur'an-ı Kerim'i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir ?
  Hz. Ömer dönemi
  Emeviler Dönemi
  Abbasiler Dönemi
  Hz. Osman dönemi
  Bilmiyorum
  10. İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir ?
  İbn-i Kesir
  İbn-i Amir
  Asım
  Ebu Amr
  Bilmiyorum
  11. Ayete'l Kürsi diye bilinen meşur ayet hangi surededir ?
  Bakara
  Al-i İmran
  İsra
  Necm
  Bilmiyorum
  12. Kur'an-ı Kerimde yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir ?
  Tahmis
  Ta'şir
  Rubu
  Hizb
  Bilmiyorum
  13. Kur'an'da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir ?
  Uzatarak okumayı
  Uzatmadan okumayı
  Kalın okumayı
  İnce okumayı
  Bilmiyorum
  14. Kur'an okumaya başlarken "Euzubillahimineşşeytanirracim" denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
  İstiaze
  Besmele
  İstihaze
  Hamdele
  Bilmiyorum
  15. Kur'anı Kerimi tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir ?
  Tahkik
  Hadr
  Tertil
  Tedvir
  Bilmiyorum
  16. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir ?
  Vasıl
  Vakıf
  Kitabet
  İmale
  Bilmiyorum
  17. Kıraat imamlarını berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir ?
  Besmele
  İstiaze
  İstiğfar
  Tevbe
  Bilmiyorum
  18. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir ?
  Tefsir ilmi
  Fıkıh ilmi
  Hadis ilmi
  Tecvit ilmi
  Bilmiyorum
  19. Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık , sertlik, incelik, kalınlık , zayıflık kuvvetlilik gibi özelliklere ne ad verilir ?
  Mahreç
  Lahn
  Gunne
  Sıfat
  Bilmiyorum
  20. Med harflerinin adedi kaçtır ?
  2
  3
  4
  5
  Bilmiyorum
  21. Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir ?
  Hems
  Safir
  Kalkale
  Med
  Bilmiyorum
  22. Sebeb-i Med kaç tanedir ?
  1
  2
  3
  4
  Bilmiyorum
  23. Hem yazıda hem okunuşta bulunan kelimenin gerek vaslı ve gerkse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir ?
  Vasıl hemzesi
  Harf-i Med
  Kat'ı hemzesi
  Asli Med
  Bilmiyorum
  24. Aşağıdakilerden hangisi fer'i Med çeşidi değildir ?
  Medd-i Muttasıl
  Medd-i Munfasıl
  Medd-i tabi
  Medd-i lin
  Bilmiyorum
  25. Medd-i muttasılda asli medd üzerine ilave edilen medd'in hükmü nedir?
  Vacip
  Sünnet
  Cahiz
  Mendup
  Bilmiyorum
  26. Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir ?
  İşmam
  Revm
  İmale
  Teshil
  Bilmiyorum
  27. Kıraat-ı Asım'a göre Fussilet suresi 44. ayette (...........) kelimesinin ikinci hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
  işmam
  İmale
  Teshil
  İbdal
  Bilmiyorum
  28. Hud suresi 44. ayette (.............) da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır ?
  İdğam
  İzhar
  İklab
  İhfa
  Bilmiyorum
  29. Kıraat imamlarının ekserisine göre Hadr usulü ile okuyuşta Medd-i Munfasıl kaç elif miktarı uzatılır ?
  4
  3
  2
  1
  Bilmiyorum
  30. (.....................) kelimelerinde Ra (.) harfi nasıl okunur ?
  İnce okunur
  Kalın okunur
  İmale yapılarak okunur
  Hem ince hem kalın okumak caizdir
  Bilmiyorum
  31. Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u İsti'la"dan değildir ?
  (.) harfi
  (.) harfi
  (.) harfi
  (.) harfi
  Bilmiyorum
  32. Kuran'ı Kerim'in yazıldığı arap alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir ?
  2
  3
  4
  6
  Bilmiyorum
  33. İzhar harfleri kaç tanedir ?
  6
  4
  3
  2
  Bilmiyorum
  34. Mü'min suresinin bir diğer adı nedir ?
  İnsan
  Nur
  Nun
  Ğafir
  Bilmiyorum
  35. Boğazın göğse bitişdiği yerden hangi harf çıkar ?
  Hemze
  Ğayn
  Sin
  Ra
  Bilmiyorum
  36. İdğamı bilağunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir ?
  Cim - şin
  Kaf- kaf
  Mim - nun
  Lam - ra
  Bilmiyorum
  37. Aşağıdaki surelerin hangisinin başındaki hemze katı hemzesidir ?
  Fatiha
  Tekasür
  Karia
  Rahman
  Bilmiyorum
  38. Aşağıdalki surelerden hangisinde sekte yoktur ?
  Meryem
  Yasin
  Mutaffifin
  Kehf
  Bilmiyorum
  39. İzhar ne demektir ?
  Harfi ince okumak
  Harfi uzatmadana okumak
  Harfi gizleyerek okumak
  Harfi tüm özellikleriyle okumak
  Bilmiyorum
  40. Tul ne demektir ?
  Medleri en uzun ölçü ile okumak
  Medleri en kısa ölçüde okumak
  Medleri orta uzunlukta okumak
  Medleri kişinin istediği gibi okuması
  Bilmiyorum
  41. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala'nın varlığının sonunun olmaması anlamına gelemktedir ?
  Muhalefetün li'l-havadis
  Kıyam- bi-nefsihi
  Kıdem
  Beka
  Bilmiyorum
  42. Sura üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir ?
  Mikail
  Cebrail
  İsrafil
  Azrail
  Bilmiyorum
  43. Yüce Allah'ın peygamberlik iddiasında bulunana kimseleri doğrulamak ve desteklemek için yarattığı insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağan üstü olaylara ne ad verilir ?
  İstidrac
  İrhas
  Mucize
  İhanet
  Bilmiyorum
  44. Yüce Allah'ın hoşnut olmadığı sevmediği meşru olmayan yapılması dırımunda kişinin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir
  Şer
  Mücazat
  Kader
  İkab
  Bilmiyorum
  45. Allah'a ortak koşan kimseye ne ad verilir ?
  Fasık
  Münafık
  Kafir
  Müşrik
  Bilmiyorum
  46. Aşağıdakilerden hangisinde KUr'an-ı Kerim'de ismi geçtiği halde peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır ?
  Ya'kup
  Harun
  Zülkarneyn
  Yusuf
  Bilmiyorum
  47. İnkarcı ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir ?
  İstidrac
  İrhas
  Mucize
  İhanet
  Bilmiyorum
  48. Aşağıdaki sıfatlardan hangi Allah Tealanın sonradan olan şeylere benzememesi anlamına gelemktedir ?
  Muhalefetün li'l-havadis
  Kıyam- bi-nefsihi
  Kıdem
  Beka
  Bilmiyorum
  49. Aşağıdakilerden hangisi Allah Teala'nın zati sıfatlarından biri değildir ?
  Vahdaniyet
  Beka
  İlim
  Kıyam bi-nefsihi
  Bilmiyorum
  50. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. İsa'ya indirilmişrit ?
  Tevrat
  İncil
  Kur'an-ı Kerim
  Zebur
  Bilmiyorum
  51. Rü'yetullah ne demektir ?
  Rüyaları tabir etmektir ?
  Resullullahı rüyada görmektir
  Ayın çıplak göz ile görülmesidir
  Müm'in-lerin ahirette allahı görmeleridir
  Bilmiyorum
  52. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarında değildir ?
  Akıl
  Görme
  Haber-i Sahih
  İtikat
  Bilmiyorum
  53. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir ?
  Fetanet
  Sıdk
  Tebliğ
  Emanet
  Bilmiyorum
  54. Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman,yer ve niteliklerini ezeli ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir ?
  Kader
  Ömür
  Ecel
  Hayat
  Bilmiyorum
  55. Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplanmasına ne ad verilir ?
  Arasat
  Mizan
  Haşr
  A'raf
  Bilmiyorum
  56. "Mugayyebat-ı hamse" ne demektir ?
  Allah'ın beş nimeti
  Beş bilinmeyen şey
  İlahi beş emir
  Gayba inanmak
  Bilmiyorum
  57. "Allah'ın eli" (yedullah) ifadesi Maturidi ve Eş'ari alimlere göre hangi anlama gelir ?
  Allah'ın mükafatı
  Allah'ın cömertliği
  Allah'ın ikramı
  Allah'ın kudreti
  Bilmiyorum
  58. "Büyük günah işleyenlere" ne denir ?
  Kebire
  Mürtekib-i Kebire
  Kebair
  Müşrik
  Bilmiyorum
  59. Haramları helal,Helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür ?
  Küfür
  Yakın
  Dalalet
  Fısk
  Bilmiyorum
  60. "Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmeler"e nedenir ?
  Sağire
  Zelle
  Kebire
  Suğayre
  Bilmiyorum
  61. Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir ?
  Rüya
  Maunet
  İrhas
  İstidrac
  Bilmiyorum
  62. Ömrün bittiğini,belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir ?
  Ömür
  Hayat
  Kaza
  Ecel
  Bilmiyorum
  63. Aşağıdakilerden hangisi "Hz.Peygamber'in en büyük mucizesidir ?
  Ayın ikiye ayrılması
  Kur'an-ı Kerim
  Mirac
  Nübüvvet
  Bilmiyorum
  64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler" anlamındadır ?
  Elfaz-ı küfür
  Ahkam-ı küfür
  Ahlak-ı kafir
  Redd-i el faz
  Bilmiyorum
  65. "Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen iman'a ne ad verilir ?
  Takvimi iman
  Tahkiki iman
  Taklidi iman
  Tafsili iman
  Bilmiyorum
  66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar için kullanılmaktadır ?
  Tatavvu
  Fevaid
  Revatib
  Regaib
  Bilmiyorum
  67. Buluğ çağından itibaren kazaua kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye ne ad verilir ?
  Sahib-i özür
  Sahib-i tertib
  Sahib-i kaza
  Sahib-i eda
  Bilmiyorum
  68. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz ?
  Güneşin doğmasından yükselmesine kadar
  Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar
  Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünnetini kılıncaya kadar
  ikindi namazının farzını kıldıktan sonra güneşin batışına 40-45 dk. kalıncaya kadar
  Bilmiyorum
  69. Aşağıdakilerden hangisi namazda mekruh sayılan hususlardan degildir?
  Namazda esnemek
  Namazda gözleri yummak
  Sıkışık abdestle namaz kılmak
  Namazda öksürüğü bastırmak
  Bilmiyorum
  70. İzar ve lifafe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenazenin sarıldığı tek parça beze ne ad verilir ?
  Kefen-i sünnet
  Kefen-i kıyafet
  Kefen-i zaruret
  Kefen-i kerahet
  Bilmiyorum
  71. Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir.Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramı aşağıdakilerden hangisidir ?
  Teşyi
  Techiz
  Tedfin
  Teşrik
  Bilmiyorum
  72. Aşağıdaki durumlardan hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirmez ?
  Namazın farzlarından birinin geciktirilmesi durumunda
  Namazın vaciplerinden birinin geciktirilmesi durumunda
  Namazın vaciplerinde birinin terk edilmesi durumunda
  Namazın sünnetlerinden birinin veya bir kaçının terk edilmesi durumunda
  Bilmiyorum
  73. Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlarından degildir ?
  Şevval orucu
  Davud orucu
  Adak orucu
  Pazartesi-perşembe orucu
  Bilmiyorum
  74. Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir ?
  İntizal
  İtikaf
  İctinab
  İttisal
  Bilmiyorum
  75. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutmadıkları her bir gün için ödemeleri gereken meblağa ne ad verilir ?
  Fitre
  Sadaka
  Fidye
  Cizye
  Bilmiyorum
  76. Bir oruç fidyesinin miktarı aşagıdakilerden hangisidir ?
  Bir fakiri bir gün doyurmak
  Bir fakiri on gün doyurmak
  On fakiri bir gün doyurmak
  On fakiri on gün doyurmak
  Bilmiyorum
  77. Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir ?
  Savm-ı Visal
  Savm-ı Ebrar
  Savm-ı Davud
  Savm-ıahyar
  Bilmiyorum
  78. Aşağıdakilerden hangisi zekatlık malda aranan şartlardan degildir ?
  Nema
  Nisab
  Temlik
  Yıllanma
  Bilmiyorum
  79. Aşağıdakilerden hangisine fakir olması halinde zekat verebilir ?
  Torun
  Kardeş
  Baba
  Dede
  Bilmiyorum
  80. Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir ?
  Menasikü'l-hac
  Mesaniü'l-hac
  Mekasidü'l-hac
  Meşairü'l-hac
  Bilmiyorum
  81. Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan biri olan "istitaat"ne anlama gelmektedir ?
  Hac için ihrama girmek
  Yakınlarla helalleşmek
  Bir kafile dahilinde yolculuk etmek
  Saglık ve mali imkanların yeterli olması
  Bilmiyorum
  82. Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne ad verilir ?
  Yemin-i gamus
  Yemin-i lağv
  Yemin-i mün'akit
  Yemin-i ıtk
  Bilmiyorum
  83. Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefaret gerekir ?
  Yemin-i gamus
  Yemin-i lağv
  Yemin-i mün'akit
  Yemin-i hata
  Bilmiyorum
  84. Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıdakilerden hangisi yiyebilir ?
  Adakta bulunan kimsenin dedesi
  Adakta bulunan kimsenin hanımı
  Adakta bulunan kimsenin kardeşi
  Adakta bulunan kimsenin oğlu
  Bilmiyorum
  85. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan degildir ?
  Bayılmak
  Ağız dolusu kusmak
  Yaradan cerahat akması
  Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek
  Bilmiyorum
  86. Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır ?
  Hicretin ikinci yılı ramazan ayında
  Hicretin bir yıl sonra recep ayının onunda
  Hicretten bir yıl önce şaban ayının yirmisinde
  Hicretten bir buçuk yıl sonra şaban ayının onunda
  Bilmiyorum
  87. Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmanın hükmü aşagıdaki şıklardan hangisinde dogru olarak verilmiştir ?
  Mendub
  Müstehab
  Tenzihen mekruh
  Haram
  Bilmiyorum
  88. Aşağıda verilen nisab nisab ölçülerinden yanlış olan hangisidir ?
  Altında 20 miksal
  Gümüşte 200 dirhem
  Büyük baş hayvanlarda 20 adet sığır
  Küçük baş hayvanlarda 40 adet koyun
  Bilmiyorum
  89. Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne ad verilmektedir ?
  Melufe
  Saime
  Raiye
  Sariye
  Bilmiyorum
  90. Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile,kasten ve yalan yere yapılan yemine ne ad verilir ?
  Yemin-i gamus
  Yemin-i lağv
  Yemin-i mün'akit
  Yemin-i şart
  Bilmiyorum
  91. Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekruh olduğu vakte nedenir ?
  Gurub
  İstiva vakti
  fecr-i sadık
  İmsak
  Bilmiyorum
  92. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldigi var sayılan hükmi kirliliğe ne denir ?
  Hades
  Necaset
  Murdar
  Nefaset
  Bilmiyorum
  93. Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ve rüyasını anlatan ilk sahabe kimdir ?
  Hz.Ali
  Hz.Osman
  Bilal-i Habeşi
  Abdullah b. Zeyd el Ensari
  Bilmiyorum
  94. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ezanın anlamlarından biri degildir ?
  Bildirmek
  Duyurmak
  İnzar etmek
  İlan etmek
  Bilmiyorum
  95. Ezanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır ?
  Ezan için vaktin girmesi şarttır
  Kaza namazları için ezan okunur
  Vakit girmeden okunan ezan iade edilir
  Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişi her biri için ezan okur
  Bilmiyorum
  96. Kamet getirmenin hükmü nedir ?
  Vacip
  Farz
  Sünnet
  Mübah
  Bilmiyorum
  97. imamın tekbirlerini geri saflardaki camaate duyuran kimseye ne ad verilir ?
  Münadi
  Fatih
  Mübelliğ
  Müezzin
  Bilmiyorum
  98. Es-Salatu Hayrun Mine'n Nevm ibaresi sabah ezanında hangi lafızdan sonra okunur ?
  Son tekbirden sonra okunur
  Son tekbirlerden önce okunur
  İstediği anda okumak serbesttir
  Hayye ale'l-Felah ibaresinden önce okunur
  Bilmiyorum
  99. Aşağıdakilerden hangisi müezzinlerin minarede ezan okuduğu yerin adıdır ?
  Alem
  Şerefe
  Cumba
  Mahfil
  Bilmiyorum
  100. Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak hangi makamda okunmaktadır ?
  Hicaz
  Segah
  Saba
  Sabahi
  Bilmiyorum 4. 15.Mart.2011, 20:34
  2
  Silent and lonely rains  YETERLİLİK SINAVI (MÜEZZİN KAYYIM)Bu Test 100 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 110 dakikadır başarılar.
  1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'anın isimlerinden değildir. ?
  Kitap
  Furkan
  Kelamullah
  Kelam-ı Kebir
  Bilmiyorum
  2. Kur'an da ilk inen ayetler hangi surededir?
  Alak
  İnşirah
  Kadir
  Yasin
  Bilmiyorum
  3. Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne denir ?
  Nüzul tarihi
  Nüzul sebebi
  Arz
  Sema
  Bilmiyorum
  4. Sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
  Basr-i Şami
  Medeni - Şami
  Mekki- Basri
  Mekki - Medeni
  Bilmiyorum
  5. Kur'an-ı Kerim'i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir ?
  Murakebe
  Müdahale
  Mukabele
  Münazara
  Bilmiyorum
  6. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır ?
  Ebubekir
  Ömer
  Osman
  Ali
  Bilmiyorum
  7. Kur'an-ı Kerim'in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdir ?
  Zeyd bin Sabit
  Abdullah ibn Mesut
  Ubey bin Kab
  Muaviye
  Bilmiyorum
  8. Mushaf haline getirilen Kur'an-ın nüshaları ilk kez çoğaltıldığında, aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir ?
  Mekke
  Basra
  Şam
  Bağdat
  Bilmiyorum
  9. Kur'an-ı Kerim'i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir ?
  Hz. Ömer dönemi
  Emeviler Dönemi
  Abbasiler Dönemi
  Hz. Osman dönemi
  Bilmiyorum
  10. İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir ?
  İbn-i Kesir
  İbn-i Amir
  Asım
  Ebu Amr
  Bilmiyorum
  11. Ayete'l Kürsi diye bilinen meşur ayet hangi surededir ?
  Bakara
  Al-i İmran
  İsra
  Necm
  Bilmiyorum
  12. Kur'an-ı Kerimde yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir ?
  Tahmis
  Ta'şir
  Rubu
  Hizb
  Bilmiyorum
  13. Kur'an'da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir ?
  Uzatarak okumayı
  Uzatmadan okumayı
  Kalın okumayı
  İnce okumayı
  Bilmiyorum
  14. Kur'an okumaya başlarken "Euzubillahimineşşeytanirracim" denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
  İstiaze
  Besmele
  İstihaze
  Hamdele
  Bilmiyorum
  15. Kur'anı Kerimi tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir ?
  Tahkik
  Hadr
  Tertil
  Tedvir
  Bilmiyorum
  16. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir ?
  Vasıl
  Vakıf
  Kitabet
  İmale
  Bilmiyorum
  17. Kıraat imamlarını berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir ?
  Besmele
  İstiaze
  İstiğfar
  Tevbe
  Bilmiyorum
  18. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir ?
  Tefsir ilmi
  Fıkıh ilmi
  Hadis ilmi
  Tecvit ilmi
  Bilmiyorum
  19. Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık , sertlik, incelik, kalınlık , zayıflık kuvvetlilik gibi özelliklere ne ad verilir ?
  Mahreç
  Lahn
  Gunne
  Sıfat
  Bilmiyorum
  20. Med harflerinin adedi kaçtır ?
  2
  3
  4
  5
  Bilmiyorum
  21. Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir ?
  Hems
  Safir
  Kalkale
  Med
  Bilmiyorum
  22. Sebeb-i Med kaç tanedir ?
  1
  2
  3
  4
  Bilmiyorum
  23. Hem yazıda hem okunuşta bulunan kelimenin gerek vaslı ve gerkse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir ?
  Vasıl hemzesi
  Harf-i Med
  Kat'ı hemzesi
  Asli Med
  Bilmiyorum
  24. Aşağıdakilerden hangisi fer'i Med çeşidi değildir ?
  Medd-i Muttasıl
  Medd-i Munfasıl
  Medd-i tabi
  Medd-i lin
  Bilmiyorum
  25. Medd-i muttasılda asli medd üzerine ilave edilen medd'in hükmü nedir?
  Vacip
  Sünnet
  Cahiz
  Mendup
  Bilmiyorum
  26. Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir ?
  İşmam
  Revm
  İmale
  Teshil
  Bilmiyorum
  27. Kıraat-ı Asım'a göre Fussilet suresi 44. ayette (...........) kelimesinin ikinci hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
  işmam
  İmale
  Teshil
  İbdal
  Bilmiyorum
  28. Hud suresi 44. ayette (.............) da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır ?
  İdğam
  İzhar
  İklab
  İhfa
  Bilmiyorum
  29. Kıraat imamlarının ekserisine göre Hadr usulü ile okuyuşta Medd-i Munfasıl kaç elif miktarı uzatılır ?
  4
  3
  2
  1
  Bilmiyorum
  30. (.....................) kelimelerinde Ra (.) harfi nasıl okunur ?
  İnce okunur
  Kalın okunur
  İmale yapılarak okunur
  Hem ince hem kalın okumak caizdir
  Bilmiyorum
  31. Aşağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u İsti'la"dan değildir ?
  (.) harfi
  (.) harfi
  (.) harfi
  (.) harfi
  Bilmiyorum
  32. Kuran'ı Kerim'in yazıldığı arap alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir ?
  2
  3
  4
  6
  Bilmiyorum
  33. İzhar harfleri kaç tanedir ?
  6
  4
  3
  2
  Bilmiyorum
  34. Mü'min suresinin bir diğer adı nedir ?
  İnsan
  Nur
  Nun
  Ğafir
  Bilmiyorum
  35. Boğazın göğse bitişdiği yerden hangi harf çıkar ?
  Hemze
  Ğayn
  Sin
  Ra
  Bilmiyorum
  36. İdğamı bilağunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir ?
  Cim - şin
  Kaf- kaf
  Mim - nun
  Lam - ra
  Bilmiyorum
  37. Aşağıdaki surelerin hangisinin başındaki hemze katı hemzesidir ?
  Fatiha
  Tekasür
  Karia
  Rahman
  Bilmiyorum
  38. Aşağıdalki surelerden hangisinde sekte yoktur ?
  Meryem
  Yasin
  Mutaffifin
  Kehf
  Bilmiyorum
  39. İzhar ne demektir ?
  Harfi ince okumak
  Harfi uzatmadana okumak
  Harfi gizleyerek okumak
  Harfi tüm özellikleriyle okumak
  Bilmiyorum
  40. Tul ne demektir ?
  Medleri en uzun ölçü ile okumak
  Medleri en kısa ölçüde okumak
  Medleri orta uzunlukta okumak
  Medleri kişinin istediği gibi okuması
  Bilmiyorum
  41. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teala'nın varlığının sonunun olmaması anlamına gelemktedir ?
  Muhalefetün li'l-havadis
  Kıyam- bi-nefsihi
  Kıdem
  Beka
  Bilmiyorum
  42. Sura üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir ?
  Mikail
  Cebrail
  İsrafil
  Azrail
  Bilmiyorum
  43. Yüce Allah'ın peygamberlik iddiasında bulunana kimseleri doğrulamak ve desteklemek için yarattığı insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağan üstü olaylara ne ad verilir ?
  İstidrac
  İrhas
  Mucize
  İhanet
  Bilmiyorum
  44. Yüce Allah'ın hoşnut olmadığı sevmediği meşru olmayan yapılması dırımunda kişinin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir
  Şer
  Mücazat
  Kader
  İkab
  Bilmiyorum
  45. Allah'a ortak koşan kimseye ne ad verilir ?
  Fasık
  Münafık
  Kafir
  Müşrik
  Bilmiyorum
  46. Aşağıdakilerden hangisinde KUr'an-ı Kerim'de ismi geçtiği halde peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf bulunmaktadır ?
  Ya'kup
  Harun
  Zülkarneyn
  Yusuf
  Bilmiyorum
  47. İnkarcı ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir ?
  İstidrac
  İrhas
  Mucize
  İhanet
  Bilmiyorum
  48. Aşağıdaki sıfatlardan hangi Allah Tealanın sonradan olan şeylere benzememesi anlamına gelemktedir ?
  Muhalefetün li'l-havadis
  Kıyam- bi-nefsihi
  Kıdem
  Beka
  Bilmiyorum
  49. Aşağıdakilerden hangisi Allah Teala'nın zati sıfatlarından biri değildir ?
  Vahdaniyet
  Beka
  İlim
  Kıyam bi-nefsihi
  Bilmiyorum
  50. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. İsa'ya indirilmişrit ?
  Tevrat
  İncil
  Kur'an-ı Kerim
  Zebur
  Bilmiyorum
  51. Rü'yetullah ne demektir ?
  Rüyaları tabir etmektir ?
  Resullullahı rüyada görmektir
  Ayın çıplak göz ile görülmesidir
  Müm'in-lerin ahirette allahı görmeleridir
  Bilmiyorum
  52. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarında değildir ?
  Akıl
  Görme
  Haber-i Sahih
  İtikat
  Bilmiyorum
  53. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir ?
  Fetanet
  Sıdk
  Tebliğ
  Emanet
  Bilmiyorum
  54. Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman,yer ve niteliklerini ezeli ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir ?
  Kader
  Ömür
  Ecel
  Hayat
  Bilmiyorum
  55. Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplanmasına ne ad verilir ?
  Arasat
  Mizan
  Haşr
  A'raf
  Bilmiyorum
  56. "Mugayyebat-ı hamse" ne demektir ?
  Allah'ın beş nimeti
  Beş bilinmeyen şey
  İlahi beş emir
  Gayba inanmak
  Bilmiyorum
  57. "Allah'ın eli" (yedullah) ifadesi Maturidi ve Eş'ari alimlere göre hangi anlama gelir ?
  Allah'ın mükafatı
  Allah'ın cömertliği
  Allah'ın ikramı
  Allah'ın kudreti
  Bilmiyorum
  58. "Büyük günah işleyenlere" ne denir ?
  Kebire
  Mürtekib-i Kebire
  Kebair
  Müşrik
  Bilmiyorum
  59. Haramları helal,Helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür ?
  Küfür
  Yakın
  Dalalet
  Fısk
  Bilmiyorum
  60. "Peygamberlerden sadır olan küçük hata ve sürçmeler"e nedenir ?
  Sağire
  Zelle
  Kebire
  Suğayre
  Bilmiyorum
  61. Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir ?
  Rüya
  Maunet
  İrhas
  İstidrac
  Bilmiyorum
  62. Ömrün bittiğini,belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir ?
  Ömür
  Hayat
  Kaza
  Ecel
  Bilmiyorum
  63. Aşağıdakilerden hangisi "Hz.Peygamber'in en büyük mucizesidir ?
  Ayın ikiye ayrılması
  Kur'an-ı Kerim
  Mirac
  Nübüvvet
  Bilmiyorum
  64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözler" anlamındadır ?
  Elfaz-ı küfür
  Ahkam-ı küfür
  Ahlak-ı kafir
  Redd-i el faz
  Bilmiyorum
  65. "Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen iman'a ne ad verilir ?
  Takvimi iman
  Tahkiki iman
  Taklidi iman
  Tafsili iman
  Bilmiyorum
  66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar için kullanılmaktadır ?
  Tatavvu
  Fevaid
  Revatib
  Regaib
  Bilmiyorum
  67. Buluğ çağından itibaren kazaua kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye ne ad verilir ?
  Sahib-i özür
  Sahib-i tertib
  Sahib-i kaza
  Sahib-i eda
  Bilmiyorum
  68. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz ?
  Güneşin doğmasından yükselmesine kadar
  Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar
  Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünnetini kılıncaya kadar
  ikindi namazının farzını kıldıktan sonra güneşin batışına 40-45 dk. kalıncaya kadar
  Bilmiyorum
  69. Aşağıdakilerden hangisi namazda mekruh sayılan hususlardan degildir?
  Namazda esnemek
  Namazda gözleri yummak
  Sıkışık abdestle namaz kılmak
  Namazda öksürüğü bastırmak
  Bilmiyorum
  70. İzar ve lifafe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenazenin sarıldığı tek parça beze ne ad verilir ?
  Kefen-i sünnet
  Kefen-i kıyafet
  Kefen-i zaruret
  Kefen-i kerahet
  Bilmiyorum
  71. Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir.Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramı aşağıdakilerden hangisidir ?
  Teşyi
  Techiz
  Tedfin
  Teşrik
  Bilmiyorum
  72. Aşağıdaki durumlardan hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirmez ?
  Namazın farzlarından birinin geciktirilmesi durumunda
  Namazın vaciplerinden birinin geciktirilmesi durumunda
  Namazın vaciplerinde birinin terk edilmesi durumunda
  Namazın sünnetlerinden birinin veya bir kaçının terk edilmesi durumunda
  Bilmiyorum
  73. Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlarından degildir ?
  Şevval orucu
  Davud orucu
  Adak orucu
  Pazartesi-perşembe orucu
  Bilmiyorum
  74. Bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmeye ne ad verilir ?
  İntizal
  İtikaf
  İctinab
  İttisal
  Bilmiyorum
  75. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutmadıkları her bir gün için ödemeleri gereken meblağa ne ad verilir ?
  Fitre
  Sadaka
  Fidye
  Cizye
  Bilmiyorum
  76. Bir oruç fidyesinin miktarı aşagıdakilerden hangisidir ?
  Bir fakiri bir gün doyurmak
  Bir fakiri on gün doyurmak
  On fakiri bir gün doyurmak
  On fakiri on gün doyurmak
  Bilmiyorum
  77. Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir ?
  Savm-ı Visal
  Savm-ı Ebrar
  Savm-ı Davud
  Savm-ıahyar
  Bilmiyorum
  78. Aşağıdakilerden hangisi zekatlık malda aranan şartlardan degildir ?
  Nema
  Nisab
  Temlik
  Yıllanma
  Bilmiyorum
  79. Aşağıdakilerden hangisine fakir olması halinde zekat verebilir ?
  Torun
  Kardeş
  Baba
  Dede
  Bilmiyorum
  80. Hacda yapılması gereken ibadetlerin hepsine birden ne ad verilir ?
  Menasikü'l-hac
  Mesaniü'l-hac
  Mekasidü'l-hac
  Meşairü'l-hac
  Bilmiyorum
  81. Hac ibadetiyle yükümlü olabilmek için aranan şartlardan biri olan "istitaat"ne anlama gelmektedir ?
  Hac için ihrama girmek
  Yakınlarla helalleşmek
  Bir kafile dahilinde yolculuk etmek
  Saglık ve mali imkanların yeterli olması
  Bilmiyorum
  82. Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne ad verilir ?
  Yemin-i gamus
  Yemin-i lağv
  Yemin-i mün'akit
  Yemin-i ıtk
  Bilmiyorum
  83. Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefaret gerekir ?
  Yemin-i gamus
  Yemin-i lağv
  Yemin-i mün'akit
  Yemin-i hata
  Bilmiyorum
  84. Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıdakilerden hangisi yiyebilir ?
  Adakta bulunan kimsenin dedesi
  Adakta bulunan kimsenin hanımı
  Adakta bulunan kimsenin kardeşi
  Adakta bulunan kimsenin oğlu
  Bilmiyorum
  85. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan degildir ?
  Bayılmak
  Ağız dolusu kusmak
  Yaradan cerahat akması
  Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek
  Bilmiyorum
  86. Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır ?
  Hicretin ikinci yılı ramazan ayında
  Hicretin bir yıl sonra recep ayının onunda
  Hicretten bir yıl önce şaban ayının yirmisinde
  Hicretten bir buçuk yıl sonra şaban ayının onunda
  Bilmiyorum
  87. Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmanın hükmü aşagıdaki şıklardan hangisinde dogru olarak verilmiştir ?
  Mendub
  Müstehab
  Tenzihen mekruh
  Haram
  Bilmiyorum
  88. Aşağıda verilen nisab nisab ölçülerinden yanlış olan hangisidir ?
  Altında 20 miksal
  Gümüşte 200 dirhem
  Büyük baş hayvanlarda 20 adet sığır
  Küçük baş hayvanlarda 40 adet koyun
  Bilmiyorum
  89. Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne ad verilmektedir ?
  Melufe
  Saime
  Raiye
  Sariye
  Bilmiyorum
  90. Geçmiş zamanda yapılmış veya yapılmamış bir iş hakkında bile bile,kasten ve yalan yere yapılan yemine ne ad verilir ?
  Yemin-i gamus
  Yemin-i lağv
  Yemin-i mün'akit
  Yemin-i şart
  Bilmiyorum
  91. Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekruh olduğu vakte nedenir ?
  Gurub
  İstiva vakti
  fecr-i sadık
  İmsak
  Bilmiyorum
  92. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldigi var sayılan hükmi kirliliğe ne denir ?
  Hades
  Necaset
  Murdar
  Nefaset
  Bilmiyorum
  93. Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ve rüyasını anlatan ilk sahabe kimdir ?
  Hz.Ali
  Hz.Osman
  Bilal-i Habeşi
  Abdullah b. Zeyd el Ensari
  Bilmiyorum
  94. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ezanın anlamlarından biri degildir ?
  Bildirmek
  Duyurmak
  İnzar etmek
  İlan etmek
  Bilmiyorum
  95. Ezanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır ?
  Ezan için vaktin girmesi şarttır
  Kaza namazları için ezan okunur
  Vakit girmeden okunan ezan iade edilir
  Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişi her biri için ezan okur
  Bilmiyorum
  96. Kamet getirmenin hükmü nedir ?
  Vacip
  Farz
  Sünnet
  Mübah
  Bilmiyorum
  97. imamın tekbirlerini geri saflardaki camaate duyuran kimseye ne ad verilir ?
  Münadi
  Fatih
  Mübelliğ
  Müezzin
  Bilmiyorum
  98. Es-Salatu Hayrun Mine'n Nevm ibaresi sabah ezanında hangi lafızdan sonra okunur ?
  Son tekbirden sonra okunur
  Son tekbirlerden önce okunur
  İstediği anda okumak serbesttir
  Hayye ale'l-Felah ibaresinden önce okunur
  Bilmiyorum
  99. Aşağıdakilerden hangisi müezzinlerin minarede ezan okuduğu yerin adıdır ?
  Alem
  Şerefe
  Cumba
  Mahfil
  Bilmiyorum
  100. Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak hangi makamda okunmaktadır ?
  Hicaz
  Segah
  Saba
  Sabahi
  Bilmiyorum

+ Yorum Gönder