+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bedi' (Bedîu's-Semâvâti ve'l-Ard) Nedir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bedi' (Bedîu's-Semâvâti ve'l-Ard) Nedir ?


 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  Cevap: Bedi' (Bedîu's-Semâvâti ve'l-Ard) Nedir ?


  Reklam  Cevap:
  BEDÎ' (Bedîu's-Semâvâti ve'l-Ard)
  Eşi, numûnesi olmayan bir şeyi yapmak, îcad etmek, işini güzel yapmak, kuyu kazmak ve bid'at işlemek anlamlarındaki "b-d-`a" kökünden türeyen bedî' kelimesi, Allah'ın sıfatı olarak, bir şeyi numûnesi ve örneği yokken yaratan, var eden, îcâd ve inşâ eden demektir. Kur'ân'da iki âyette "bedî'u's-semâvâti ve'l-ard" şeklinde geçmiştir. "(O), göklerin ve yerin yaratıcısı, îcad edicisidir..." (Bakara, 2/117; En'âm, 6/101). (İ.K.)

+ Yorum Gönder