+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Batıni Mana-Zahiri Mana Ne Demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Batıni Mana-Zahiri Mana Ne Demektir?


 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Cevap: Batıni Mana-Zahiri Mana Ne Demektir?


  Reklam  Cevap:
  BÂTINÎ MANÂ-ZÂHİRÎ MANÂ NEDİR?
  Gizli anlam demek olan bâtınî manâ; Kur'ân'ın ilk bakışta anlaşılan anlamının dışında ancak inceleme, araştırma ve düşünme ile elde edilen, âyetin işaretinden kalbe doğan mana; açık anlam demek olan zâhirî manâ ise, Kur'ân lafızlarının zâhirinden anlaşılan manaya denir. Zahîrî manâ "ne diyor", bâtınî manâ ise, "ne demek istiyor" sorularının karşılığıdır. Kur'ân yorumcuları, Kur'ân'ın zâhirî anlamının dışında bâtınî anlamının da bulunduğunu kabul ederler. Bâtınî manaya tasavvufta "işârî ma'na" fıkıhta "dâl bi'l-işâre" (işaretle delalet) denir. İşâri/bâtınî mana; fıkıhta filolojik yapıya, kıyas ve mantığa, tasavvufta ise ilham ve işâretlere dayanır. Bâtınî manânın geçerli olabilmesi için; zâhirî manaya aykırı olmaması, bâtınî manayı doğrulayacak bir delilin bulunması, şer'î ve aklî bir muarızın bulunmaması, batınî mananın tek mana olduğunun ileri sürülmemesi gerekir. (İ.K.)

+ Yorum Gönder
batıni ne demek,  zahiri ne demek,  batıni nedir,  batini ne demek,  zahiri mana,  zahiri mana ne demek,  batıni ne demektir