+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Fücur Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fücur Nedir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Fücur Nedir?


  Reklam  Cevap:

  FÜCÛR NEDİR?

  Sözlükte "açmak, yarmak, meyletmek, haktan sapmak, yalan söylemek, zina etmek, isyân etmek" demektir. Din ıstılahında; inkâr etmek, Allah'a ortak koşmak, isyan etmek ve günah işlemek anlamlarına gelir. Kur'ân'da; "iman, ibadet, itaat ve takva'nın" (günah olan söz, fiil ve davranışları terk ederek Allah'a karşı gelmekten sakınmanın) (Şems, 91/8) zıddı olarak kullanılmıştır. Fücûr ve takva Allah tarafından nefse ilham edilen iki melekedir. Nefsini fücûr ile kirleten ziyana uğrar, takva ile temizleyen kurtuluşa erer (Şems, 91/8-10). (İ.K.

+ Yorum Gönder