+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Evlenmeyen sahabe var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Evlenmeyen sahabe var mıdır?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Evlenmeyen sahabe var mıdır?


  Reklam  Cevap: Evlenmeyen sahabe var mıdır?

  Hiç evlenmeyen sahabiler olduğu gibi tek eşle yetinen sahabiler de vardır. Ebuzer bir tek eşle yetinmiştir. Hz. Ali de Hz. Fatıma ölünceye dek tek eşle yetinmiştir.
  Hiç evlenmeyip bekâr yaşamış ve ölmüş tanınan/tanınmayan çok insan vardır. Mesela bildiğimiz kadarıyla peygamberlerden Hz. İsa ve Hz. Yahya hiç evlenmemişler, bekâr olarak dünyalarını değiştirmişler.

  Sahabilerin arasında "Suffe Ashabı" olarak bilinen, hayatını ilme, İslamî hizmete vermiş ve hiç evlenmemiş sahabiler vardı. Peygamberimiz bunların evlenmeleri için herhangi bir ısrarda bulunmamıştır.

  Daha sonraki dönemlerde, İslam dünyasında, Batı'da bekâr olarak yaşamış o kadar meşhur insan vardır ki, bunlar insanlığa, ilme, İslam'a hizmetleriyle tanınmışlar, kimse de bunları yadırgamamıştır.

  Meselâ Allah dostlarından Rabia-i Adeviyye, Bayazid-i Bistamî, Bişr-i Hafî, zamanımızın tanınmış bilginlerinden İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Ali Emiri Efendi, Said Nursi ve bazı yakın talebeleri evlenmemişler, hayatlarını bekâr olarak geçirmişlerdir.

  Bazı insanlar evlenir, çoluğa çocuğa karışır, baba olur, dede olur. Bazı insanlar da ya evlenmek için imkân bulamaz veya evlenme ihtiyacı duymaz, ömrünü bekâr olarak geçirir.

  Bu yönüyle evlenmek ne farzdır, ne vaciptir. Evlenmemek de ne haramdır, ne günahtır. Bir tercih meselesidir, ihtiyaç duyar, duymaz kişinin kendi vereceği bir karardır. 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Evlenmeyen sahabe isimleri
  Sahabilerin arasında "Suffe Ashabı" olarak bilinen, hayatını ilme, İslamî hizmete vermiş ve hiç evlenmemiş sahabiler vardı.
  Hangi sahabe hiç evlenmemiş merak ettim yukarda isim verilmemiş

+ Yorum Gönder