+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Farz namazlarda ilk oturuşta tahiyyattan fazla salli barik dualarını okumak namaza zarar verir mi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Farz namazlarda ilk oturuşta tahiyyattan fazla salli barik dualarını okumak namaza zarar verir mi ?

  Sual: arkadaşlar ben ikindi namazımın farzının 2.rekatını kılarken dalgınlıkla ettehıyyatüden sonra allahümme salli ve barik ile rabbenayı da okudum. tam selam vericektim ki henüz 2.rekatta olduğum aklıma geldi ve ayağa kalkıp namazıma devam ettim acaba namazım bozuldu mu ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Farz namazlarda ilk oturuşta tahiyyattan fazla salli barik dualarını okumak namaza zarar verir mi ?


  Reklam  Cevap: Farz namazlarda ilk oturuşta tahiyyattan sonra sehven salli barik ve rabbena duaları okunsa sehiv secdesi gerekir mi?

  Sehiv Secdesini Gerektiren Haller:
  Yazar: Mehmet Dikmen, 00-0-0000

  Sehiv secdesini gerektirici hallerden bâzıları şunlardır:
  1 - Fâtiha`dan sonra zamm-ı sûre okumadan rükû`a gitmek. Rükû`da iken hatırlarsa, doğrulup sûreyi okur, sonra tekrar rükû`a gider. Namazın sonunda da sehiv secdesi yapar.
  2 - Unutarak Fâtiha`yı iki kere okumak.
  3 - Vitir namazlarının tekbir ve kunut duasını unutmak. Rükû`da iken hatırlasa, doğrulup kunut okumaz. Sonunda sehiv secdesini yapmakla yetinir.
  4 - Dört rek`atlı namazlarda, iki rek`at kıldıktan sonra oturmayı unutarak üçüncü rek`ata kalkmak, yani, ilk oturuşu terketmek. Bu durumda bakılır: Eğer namazı kılan kişi tamamen kalkmış veya kalkmaya daha yakın bir durumda ise, oturmaz; namazı bitirip sonunda sehiv secdesi yapar. Eğer oturmaya daha yakın bir halde ise, oturur; sonunda da sehiv secdesi yapmaz. Tam kalktıktan sonra oturmak ise, namazı bozar.
  5 - Birinci oturuşta Tehıyyât`ı okuduktan sonra hemen kalkmayıp salâvatları ve duaları okumak yahut da bir rükün edâ edecek kadar gecikmek. Bu durumda eğer salâvattan okunan kısım bir cümle teşkil eder ise (Allahümme salli alâ Muhammedin demek gibi) namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. Fakat okunan kısım bir cümle teşkil etmemişse, sehiv secdesine gerek yoktur.
  6 - Dört rek`atlı farz namazlarda, son rek`atta oturmaksızın beşinci rek`ata kalkılacak olsa, beşinci rek`atın kıyam, kırâet ve rükû`u tamamlanıp secdeye gidilmedikçe, dönüp tekrar oturulur. Tehıyyâtdan sonra selâm verilip sehiv secdesi yapılır. Çünkü bu durumda farz olan son oturuş te`hire uğramıştır. Fakat beşinci rek`at için secde yapılmış olursa, bu namaz nâfileye döner. Artık buna bir rek`at daha ilâve ederek, 6 rek`atlık bir nâfile namazı kılınmış olur. Dolayısıyla sehiv secdesi de gerekmez.
  7 - Dört rek`atlı bir farz namazın son ka`desinde teşehhüd miktarı oturduktan sonra kalkan kimse, hemen oturup selâm verir. Tekrar Tehıyyat okumasına gerek yoktur. Hâtta oturmadan ayakta bile selâm verebilir. Zira farz olan oturuşu yapmıştır. Yalnız ayakta selâm vermekle sünneti terketmiş olur. Sonunda ayrıca sehiv secdesi de lâzımdır. Çünkü selâm te`hire uğramıştır.
  8 - İmama sonradan yetişen kimse, kendi kıldığı rek`atlar içinde hatâ yaparsa, o hatâsı için sehiv secdesi yapar.
  9 - İmamın, açıktan okuması vâcib olan yerlerde gizli; gizli okuması vâcib olan yerlerde de açık okuması... Meselâ öğle namazında Fâtiha ve zamm-ı sûreyi sesli okuması, akşam namazında da içinden okuması gibi. Namazdaki tesbih ve tekbirlerin cehren okunması, sehiv secdesini icab ettirmez.
  10 - Namaz içinde Fâtiha okunduktan sonra hangi âyet veya sûreyi okuyacağı bir müddet tefekkür edilse, sehiv secdesi icab eder. Çünkü vâcib te`hire uğramıştır.
  11 - Ta`dîl-i erkânın terki, sehiv secdesini gerektirir.
  12 - Namazda sehiv secdesini icab eden birkaç hatâdan dolayı tek sehiv secdesi yeterlidir.
  Sehiv secdesinde, iki secde ile Tehıyyât`ı okumak ve selâm vermek vâcibdir. Tehıyyât`dan sonraki salâvat ve dualar ve secdedeki tekbirler ve tesbihler ise sünnettir.

  * Bir namaz içinde, o namazın rek`atları sayısında şüphe etmek, namaz kılan kimse vesveseli biri değilse, kılınan namazı iptâl eder. Yeniden kılmak gerekir. Nitekim vakit varken, namazı kılıp kılmadığında tereddüd eden de o namazı kılar. Namazı tamamladıktan sonra rek`at sayısında şüpheye itibar yoktur. Ancak noksan kıldığını kesin olarak anlarsa namazı yeniden kılar. * * *
  arşivden...

 3. Misafir
  Saolun faydalı olmuş

 4. Misafir
  çok teşekkür ederim. şüphede olduğum bir konuydu.

 5. Misafir
  Allah razı olsun, insan şüphede kalıp öğrenmek istiyor. kaynak temin ettiğiniz için sağolunuz.

 6. Misafir
  aynı şekilde benim de başıma geldi sehiv secdesi yapmadım. Namazımı tekrar kılmam gerekiyor verilen cevap tam anlamıyla açıklayıcı olmamış

 7. Misafir
  Yanlış yaptığımızı farkedip namazımızı bozup tekrar o kılsak ne olur?
  Namazımızı yarıda bozmak günah olurmu?

 8. Misafir
  imamla beraber kılarken ilk oturuşta yanlışlıkla fazladan salli barik dualarını okumak secde gerektirirmi ??

 9. Misafir
  Tabiki gerektirmez, cemaat imama uyduğu için ayrıca cemaat yaptığı eksiklik veya fazlalıklardan dolayı sehiv secdesi yapmaz, ancak imam bir yanlışlık yaparsa, cemaatte onunla birlikte sehiv secdesi yapar.

+ Yorum Gönder
namazda fazla sure okumak namazı bozar mı,  ilk oturuşta salli barik okunursa,  namazda salli barik okumak farzmı,  farz namazda ilk oturuşta salli barik okunursa,  farz namazda ikinci rekatta salli barik okumak,  namazda fazladan sure okumak namazı bozar mı,  ikinci rekatta salli barik