+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dünya Kadınlar günü ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dünya Kadınlar günü ile ilgili hadisler


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Dünya Kadınlar günü ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: KADINLAR HAKKINDA HADİSLER
  244- Said Bin Ya’kup’tan; Aişe radıyallahu anha naklediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Herhangi bir kadın kocasından başkası için koku sürünürse o zina edicidir. Onun süslerine bakan ve kasten kokusunu alan da zina edicidir. Allah Teala, o tevbe edinceye kadar ondan amellerini kabul etmez.”
  İbni Abbas Radıyallahu anhuma’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Herhangi bir kadın, yabancı erkeklerin görebileceği bir yerde gözlerine sürme çekerse, Allah meleklerine, ona lanet etmelerini emreder ve onun hiçbir amelini kabul etmez.”
  245- Hasen Bin Ebil Hasen, İbni Abbas radıyallahu anhuma’dan naklediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Mi’rac gecesi cehennemdeki kadınları şöyle gördüm; kadının biri saçlarından asılmış, beyni kaynıyordu. Bir kadının dili arkasından çıkarılmış, kaynar su başından dökülüyor ve arkasından çıkıyordu. Bir kadın göğüslerinden asılmış, altından tutuşturulan ateş, bedeninin etlerini yakıp bitiriyordu. Bir kadın ayaklarından asılmış, dilsiz, sağır ve kör edilmiş idi. Bir kadın bacaklarından asılmış, ateş bedenini yiyordu. Bütün cehennem halkı ateş yiyor, ateş içiyor ve ateş giyiniyordu.
  246- Fatıma radıyallahu anha ona dedi ki; “Ey gözümün nuru, ey Allah’ın Rasulü! Allah Azze ve Celle o kadınları neden bu azaba sokmuş, haber verecek misin?” buyurdu ki;
  Ey Fatıma! Saçlarından asılan kadın, saçlarını erkeklere gösteren kadındır. Dilinden asılan kadın, diliyle kocasına eziyet veren kadındır. Göğüslerinden asılan kadın, kocası dışındaki erkekleri evine alan kadındır. Eğer evli kadın zina etmişse, ateşten bir sandık içine koyulur. Bacaklarından asılı olan kadın ise, kocasından izinsiz evden çıkan kadındır.”
  248- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
  “Herhangi bir kadın, kocasından izinsiz olarak evinden çıkarsa, Allah onun her bir adımına ateşten bir ev yapar. Herhangi bir kadın, kocasına ihanet edip (zina ederse) ona bu ümmetin azabının yarısı vardır ve ona falcının günahı gibi günah yazılır.”

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Kadın kelimesi geçen hadisler

  2327. [4:88, Hadîs No: 4645]
  Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:
  Yedi sınıf insan vardır ki, Allah onları başka hiçbir gölgenin bu­lunmadığı Kıyamet Gününde, Arş'mın gölgesinde gölgelendirecektir: (1) Âdil idareci, (2) Allah'a ibâdet ede ede büyüyen genç, (3) camiden çıkınca, bir daha oraya dönünceye kadar gönlü camiye bağlı olan, (4) Allah için birbirlerini seven, bu sevgi üzere bir araya gelen ve bu sev­giyle birbirlerinden ayrılan iki kişi, (5) hiç kimsenin bulunmadığı yerde Allah'ı anıp gözleri yaşla dolan, (6) makam ve güzellik sahibi bir kadın kendisini harama davet ettiğinde "Ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum" diye reddeden kimse, (7) sağ elinin ver­diğini sol eli bilmeyecek şekilde sakadayı gizli veren kimse.

  2462. [4:178, Hadîs No: 4952]
  Cabir bin Atik'den (r.a.) rivayetle:
  Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi çeşit şehidlik vardır: Al­lah yolunda öldürülen şehiddir. Taundan Ölen şehiddir. Suda boğu­lan şehiddir. Zâtü'1-cenb hastalığından ölen şehiddir. Yıkık altında kalıp ölen şehiddir. Hamileyken veyahut da doğumda ölen kadın şe­hiddir

+ Yorum Gönder
kadınlarla ilgili hadisler,  Kadınlar ile ilgili hadisler,  kadınlar günü ile ilgili hadisler,  dünya kadınlar günü ile ilgili hadisler,  kadınlarla ilgili hadis,  kadın ile ilgili hadisler,  kadınlar ile ilgili ayetler