+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden ALLAH (cc) varlığını ispat eden ayet ve hadisler hangileridir yaza bilirmisiniz ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  ALLAH (cc) varlığını ispat eden ayet ve hadisler hangileridir yaza bilirmisiniz ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: ALLAH (cc) varlığını ispat eden ayet ve hadisler hangileridir yaza bilirmisiniz ?


  Reklam  Cevap: "O'nu gözler idrak edemez. Fakat O, gözleri idrak eder” (el-En'am 6/103)

  "İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun..." (Fussilet 41/53;

  Biz onlara ufuklarda ve kendilerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki, O (Kur’an)’ın gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şâhit olması yetmez mi?” (Fussılet: 41/37)
  “Kesin inanacak olanlar için yeryüzünde ve kendi canlarınızda (Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren) nice deliller vardır. Görmüyor musunuz? (Zâriyât: 51/20-21 )

  (Mûsâ) “Rabbımız, herşeye yaratılışını verip sonra hidâyet edendir.” (Tâhâ 20/50)

  2–Vahiy ve peygamberler yoluyla yaptığı hidâyet.
  “Onları (İbrahim, İshak, Yâkûb) emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik.” (Enbiyâ21/73)

  3–Hidâyeti benimseyen kimselere ulaşan ilâhî Tevfik :
  “Hidâyet bulanlara gelince Allah (c.c) onların hidâyetlerini artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.” (Muhammed 47/17)

  4–Hak kazananları bilfiil cennete götürmek şeklinde gerçekleşir.
  “Lütfedip bizi buraya getiren Allah’a (c.c) hamdolsun, Allah (c.c) bizi getirmeseydi biz bunu bulamazdık. Rabbımızın elçileri gerçeği getirmişler dediler" (Â’raf 7/43)

 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Cevap : Ya Rabbi her zerrede senin iman var , her varlık ''Beni Allah yarattı'' diye sinyal veriyor Seni ispat etmekten haya ederim fakat mecbur oldum , Affet Rabbim

  Kardeşim aysel ! Allaha iki tip insan inanır Ya aptal , ya en akıllı !! ikisinin ortası dediğimi tiplerin çoğu , inkar etmeyi marifet zanneder '' Mikrobu keşfeden Patör , keşfinin açtığı harikalar karşısında Allaha inanır , Fakar o keşfi Pastörden öğrenen yarım adam ; ''Mikrobun keşfedildiği asırda hiç gizliye inanılır mı ? '' diye Allahı nkara kalkar!! hemen şunuda söyleyim ki dindarlık insanlığın fıtratında vardır , Asrımızda pozitif ve sosyal ilimlerin çeşitli dallarında mütehassıs olan alimler , din hissinin insanoğlunda fıtri olduguna kanıdırlar üç ile beş yaş arasındaki çocuk , hiçbir telkin söz konusu olmaksızın sebebiyet prensibini anlamakta kendisiyle kendisinden başkalarını ayırtetmek ve hatta '' Beni , kuşları , oyuncakları kim yaptı '' gibi sorular sormaktadır
  İnsanda kendisinden yüce bir varlığa karşı bir özlem bulundugundan üphe edemeyiz güzel ahlak vakar , şeref , cömertlik , fazilet inkardan değil , hep bu yüce varlığın mevcudiyetinden doğar
  Bu alem maddeden yaratılmıştır, yani evvelceyok iken sonradan meydana gelmiştir , bunu bütün dünya alimleride kabul etmektedir ,Evvelce yok iken sonradan yaratılan herşeyy akıl ölçülerine göre bir yaratıcını varlığına muhtaçtır !!!
  öyle ise bu alemde sonradan yaratıldıgına göre o da bir yaratana muhtaçtır , bu yaratıcı da Allah Tealadır ve evvelsizdir
  Herhangi birşeyi meela bir masayı ele alalım ; masa elbette kendi kendine masa haline gelmiş değil
  ilk önce küçük bir ağaçtı sonra ağaç büyüdü , büyürken ağacın ,güneşe , suya , gıdaya ihtiyacı oldugunu unutmamak lazım ,, görüyor musunuz en ufak bir delille Allahın varlığına inanmanız gerekir'' Gökleri , yedi kat üzerinde yaratan O 'dur Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensilik bulamazsın , gözünü çevir bir bak , bir aksaklık görebilir misin ?

 4. Ercan
  Devamlı Üye
  Gökleri , yedi kat üzerinde yaratan O 'dur Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensilik bulamazsın , gözünü çevir bir bak , bir aksaklık görebilir misin ?
  (Mülk Suresi 3)


 5. Misafir
  Ihlas suresinin ilk ayetinde gosterilmistir .eşi very benzeri olmayan Allah'in adiyla Allah birdir very kudret sahibidir

+ Yorum Gönder
allahın varlığını ispat eden ayetler,  allahın varlığının delilleri ayet,  allahın varlığının ayetlerle ispatı,  allahın varlığının ve birliğinin delilleri ile ilgili hadisler,  allahın varlığını ispat eden deliller ,  allahın varlığını ispatlayan ayetler,  allahın varlığına kanıt ayetler