+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah’ı sevdirin ki Allah da sizi sevdirsin, anlamına gelen bir hadis var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah’ı sevdirin ki Allah da sizi sevdirsin, anlamına gelen bir hadis var mıdır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Allah’ı sevdirin ki Allah da sizi sevdirsin, anlamına gelen bir hadis var mıdır?


  Reklam  Cevap: Ebu Ümame’den aktarıldığına göre, Peygamberimiz şöyle buyurdu:

  “Allah’ı kullarına sevdirin ki, Allah da sizi sevsin”(bk. Suyutî, el-Camiu’s-Sağîr,1/251; Kenzu’l-Ummal, 15/1186; Fevzu’l-kadir, 3/371)

  Kuran'da ve peygamberimizin hayatında korkutarak değil sevdirerek eğitim vardır. Sevgi ve muhabbete dayanan İslam'ı, korku ve dehşet öğeleriyle anlatmak insanlarda ters tepki yapar. Korkuyla insanlara bir şey yaptıramazsınız. Hele namaz gibi bir ibadet, huzura kavuşmanın bir aracı olarak insanlara sunulur. Dini yanlış ve eksik anlatarak insanların dinden soğumalarına neden olmak kişiyi sorumlu kılar.

  İslam'ın temel prensibi “müjdeleyin korkutmayın, zorlaştırmayın kolaylaştırın” esasıdır. Din anlatılırken bu prensipten yola çıkılmalı, özellikle çocuklara din anlatılırken daha hassas davranılmalıdır. Sürekli korkunun anlatılması, çocukların psikolojisini bozabilir. Allah'ı, dini sevdirmek varken yanlış bilgi ve yöntemle insanı dinden soğutmaya neden olunabilir. Korkutarak dini anlatmak insanı dine yaklaştırmaz. Nitekim, Kur'an'da Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığı vurgulanır. (A'râf , 7/156)

  Her mümin ve müslümanın ilk derdi önce kendisinin Allah'a yönelmesi, değişik kulluklardan kurtulup sadece O'nun kulu olmalıdır. Ondan sonra da bunu diğerlerine anlatması ve bu yolla Allah’ı sevmelerine vesile olmaya çalışmalıdır.

  Allah’ı sevmenin ve sevdirmenin ölçüsü, Onun elçisi Hz. Muhammed’e uymaktır.
  SİE

+ Yorum Gönder