+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler, anlamında bir hadis var mıdır? Eğer varsa, peygamberler neden vefat ett Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler, anlamında bir hadis var mıdır? Eğer varsa, peygamberler neden vefat ett






 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler, anlamında bir hadis var mıdır? Eğer varsa, peygamberler neden ve


  Reklam



  Cevap: Ashab-ı Kiram, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatü vesselamın cenazesini nereye gömeceklerini aralarında konuştular. Kabrin yeri konusunda, Mescidin içine, Baki kabristanına, Mescidde minberin yanına, kıble tarafında bulunan ağlayan hurma kütüğünün yanına, namazgaha gömelim şeklinde farklı görüşler teklif edildi. (İbn İshak, 4/314; İbn Sa'd, 2/292; Kaynaklar ve bilgi için bk. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 8/322-324)

  Ancak, “Allah, bir peygamberin ruhunu kendisinin gömülmesini istediği yerden başkasında almaz.” hadisine göre, ahirete irtihal buyurduğu odaya defnedildi. (bk. Beyhaki, Delailü'n-Nübüvve, 7/259-261; Suyuti, Hasaisu'l-Kubra, 2/278; Siretü İbn Hişam, 4/271)

  Hadis, aynı zamanda neden peygamberlerin vefat ettikleri yere defnedildiğinin hikmetini de açıklamaktadır. Çünkü, Allah öyle dilemiş ve defnedileceği yerde Peygamberin ruhunu almıştır.


  Selam ve dua ile...



+ Yorum Gönder