+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuran okunduktan sonra ölülere bağışlanır mı bağışlanırsa nasıl yapılır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuran okunduktan sonra ölülere bağışlanır mı bağışlanırsa nasıl yapılır ?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Kuran okunduktan sonra ölülere bağışlanır mı bağışlanırsa nasıl yapılır ?


  Reklam  Cevap: Ölülere Kur’ân Okuma İle İlgili Âlimlerin Gö­rüşü
  Başta mezhep imâmları olmak üzere, fakihler de konu hakkında değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşle­rin bilinmesi, konunun daha iyi anlaşılmasına ve aydınlanmasına katkı sağlayacağını umuyoruz.
  Hanefîler, kabirde olsun başka mekânlarda olsun ölü­lere Kur’ân okumanın câiz olduğunu ve okunan Kur’ân’ın sevâbının bağışlanması durumunda bunun ölüye ulaşacağını söylemişlerdir. [12] Hanefî fıkıh kitapları­nın hemen hemen tamamında konuya ilişkin şu metin yer almaktadır. “Kişi, namaz, oruç, zekât, hac ve Kur’ân oku­mak gibi bir ameli yapar da sevâbını başkasına bağışlarsa – bunu hangi niyetle yaparsa yapsın – bu yapılan bağış yerine ulaşır ve kendisine bağış yapılan kimse bundan yararlanır. Ölü veya diri olması da fark etmez. [13] Delil ola­rak ise Hz. Peygamber’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üm­meti adına kurban kesmesini, ölülere Yâsîn okunabilece­ğini gösteren, ölü adına hac ve sadakanın faydalı olaca­ğını bildiren ve kabirlerde Yâsîn ile İhlâs’ın okunabilece­ğini gösteren hadisleri almışlardır.

+ Yorum Gönder
yasin nasıl bağışlanır,  ölüye dua nasıl bağışlanır,  okunan yasin nasıl bağışlanır,  kuran okuduktan sonra nasıl dua edilir,  yasin ölülere nasıl bağışlanır,  kuran okuduktan sonra nasıl bağışlanır,  dua nasıl bağışlanır