+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şafii Mezhebi'ne göre hayvan kesiminde besmele çekmenin hükmü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafii Mezhebi'ne göre hayvan kesiminde besmele çekmenin hükmü nedir?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Şafii Mezhebi'ne göre hayvan kesiminde besmele çekmenin hükmü nedir?


  Reklam  Cevap: Şafii Mezhebi'ne göre hayvan kesiminde besmele farz değil midir? Yurt dışında et alırken Şafii Mezhebi'ni taklit edebilir miyiz?


  Şafii Mezhebi'ne göre hayvanı kesen kişi, Müslüman veya ehlikitab olmalıdır. Ehlikitaptan maksat Yahudiler ve Hristiyanlardır. Kesen kişi müşrik, mürted veya mecusi olursa, kesilen hayvanın eti helâl olmaz.

  Müslümanın kestiği hayvan etinin helâl olduğunun delili şu ayettir:

  "Henüz canlı iken kestiğiniz müstesna..." (Mâide, 5/3) Ayetteki hitab Müslümanlaradır.

  Ehl-i Kitab'm kestiğinin helâl olduğunun delili de şu ayettir:

  "Kendilerine kitab verilenlerin yiyeceği size helâldir." (Mâide, 5/5)

  Ayetteki taamdan (yiyecekten) maksat, kestikleridir. Zira tüm insanların ekmeği, helvası, çorbası yenir.

  Şafii Mezhebi'ne göre bir hayvanı keserken Allah'ın ismini anmak sünnettir, farz değildir. Kesimi yapan kişi sünnete uygun olarak meselâ 'Bismillah' demelidir. Bunun delili şu ayettir:

  "Üzerine Allah'ın ismi anılandan yeyin." (En'âm, 6/118) Ayrıca Hz. Peygamber (asv) de bir hadîste şöyle bu­yurmuştur:

  "Kanı akıtılan ve üzerine Allah'ın ismi anılandan yeyin."

  Av hayvanına ok atan avcının okunu atarken veya yetiştirilmiş hay­vanı avın üzerine salarken "besmele" çekmesi sünnettir.

  Şeriata uygun olarak kesilen ve fakat "besmele" çekilmeyen hayvanın eti helâldir. Çünkü ayetteki ve hadîsteki besmele, İmam Şafii'ye göre farz değil, mendubdur. (Büyük Şafii Fıkhı, Dr. Mustafa el-Hin, Dr. Mustafa el-Buğa, Ali eş-Şerbeci)

  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder