+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Diyanetten Şafi mezhebi hizmeti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Diyanetten Şafi mezhebi hizmeti


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Diyanetten Şafi mezhebi hizmeti


  Reklam  Cevap: Diyanet'ten 'Şafi mezhebi' açılımı

  30 Mayıs 2010 / 20:00

  Hükümetin 'demokratik Açılımı'na bir destek de Diyanet'ten. Devrim niteliğindeki projenin ana hatları şöyle: Cuma vaazlarında Şafiilik ilmihalinden de alıntılar yapılacak. Gerek görülen camilerde ramazan aylarında kılınan teravih namazlarında Şafii mezheb

  Volkan Yanardağ'ın haberi

  Hanefi mezhebine göre yapılandığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Hükümetin Kürt açılımına destek veren projeyle Başkanlık, Sünni Kürtler'in ağırlıklı mezhebi olan Şafilik'e yeni bir bakış açısıyla yaklaşacak. Haziran ayında din görevlilerine bildirilmesi planlanan çalışmayla cuma namazına da Şafilik ayarı yapılacak. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Er'in imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, 6 maddelik değişiklikler şöyle sıralandı:

  İLMİHAL OKUNACAK

  Bütün din görevlilerine Şafii ilmihalini okuma görevi verilecek. Okuma ile ilgili takip ve değerlendirme yapılacak.
  Göçler dikkate alınarak, ihtiyaç olan camilerde ramazan ayında teravih namazı din görevlileri tarafından 'İki rekatta bir selam verilerek' kıldırılacak.
  Din görevlileri, mahallenin ve cami çevresinin demografik yapısını göz önünde bulundurarak vatandaşlara, Diyanet görevlisine yakışır şekilde davranacak.
  Din görevlileri cuma namazında farklı mezheplerden cemaatin camide olduğunu düşünerek hutbelerde Şafii mezhebi tarafından mutlaka söylenmesi gereken 'İttekullah'e ve etiüh' ibaresini okuyacak.

  Toplum içerisinde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan münakaşa, fitne çıkması, saygısızca davranışların önlenmesi, kardeşlik, sevgi, saygı ve toplumsal barışın sağlanmasını temin etmek üzere mahalli radyo ve televizyon programlarıyla cuma vaazlarında ibadetle ilgili konular işlenirken Şafii ilmihalinden alıntılar yapılacak.

  EŞİTLİK VURGUSU

  Din görevlileri değişen ve gelişen küresel dünyaya ve farklı düşüncedeki kişilere din hizmeti sunarken, ayrım yapmadan ve herkese eşit mesafede hizmet edecek. Farklı din ve mezheplerin de var olduğunu düşünerek dini bilgilerini geliştirmeye devam edecek.

  ŞAFİLİK NEDİR?

  Şafİlİk; Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri ile birlikte dört Sünni fıkıh ekolünden biri olarak kabul ediliyor. Mezhebin kurucusu olarak Muhammed İdris eş-Şafii biliniyor. Önce Mısır'da sonra Suriye, Irak, Horasan ve Maveraünnehir'de (Bugünkü Ortaasya) benimsenen mezhep, Türkiye'de Güneydoğu ve Doğu illerinde yaygın olarak takip ediliyor. Sosyolojik araştırmalara göre Türkiye'de yaşayan Sünni Kürtlerin yaklaşık yüzde 80'inin Şafii olduğu belirtiliyor.Akşam

+ Yorum Gönder