+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Küreselleşen zenginleşen dünyada ahlaki çöküş Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Küreselleşen zenginleşen dünyada ahlaki çöküş


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Küreselleşen zenginleşen dünyada ahlaki çöküş


  Reklam  Cevap: Ahlaki çöküntünün nedenleri nelerdir? kısaca

  İnsanların Kuran ahlakına uygun, barış ve huzur içinde yaşamalarını engellemek amacıyla her açıdan faaliyet gösteren Şeytan, farklı farklı pek çok şekilde dinsizliği yaymaya çalışır. Şeytanın telkinleri ve yönlendirmesiyle insanların bazıları inkar eder, din ahlakına karşı mücadele yürütürler. Bu mücadelede dünyanın hemen her köşesinde aynı çarpık mantıkları öne sürer, aynı konuşmaları yapar, aynı hilelere başvurur, aynı tepkileri verir, aynı şekilde davranırlar. Fakat bu, insanlar tarafından alınan ortak bir kararın sonucu değildir; Şeytan'ın farklı dillerden ve farklı ırklardan insanlara din ahlakına karşı olmaları için aynı telkinleri vermesiyle gelişir...

  Din ahlakının yaşanmaması bir toplum için olabilecek en önemli tehlikelerden biridir. Zira, böyle toplumlarda, hızla ahlaki çöküntü yaşanır, toplum huzuru ve düzeni bozulur. Üstelik bundan toplumun hemen hemen tüm bireyleri zarar görür. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya gelmemek için dinsizliğe karşı fikri mücadele içinde olmak son derece önemlidir. Ancak, bu fikri mücadeleyi yürütürken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunların en önemlilerinden biri ise, dinsizlik tehlikesinin her zaman organize bir hareket olarak ortaya çıkmayabileceğidir.

  Müminlerin bu sorumluluğu yeryüzünde kötülüğü yaygınlaştırmak için çaba yürütenlere karşı da ciddi bir fikri mücadele içinde olmalarını gerektirir. Bu önemli sorumluluğu yerine getirirken, hedefin doğru belirlenmesi -Allah’ın izniyle- sonuca çok daha çabuk ulaşılmasına vesile olacaktır. Bunun için müminlerin karşılarındaki asıl tehlikenin organize olmamış dinsizlik, yani şeytanın telkiniyle büyüyüp gelişen dinsizlik olduğunun bilincinde olmaları gerekir. Allah Kuran’da şeytanın insanlara çok farklı yönlerden yaklaşıp, onları şaşırtacağını haber vermiştir:

  "Dedi ki: “Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka Senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın.”" (Araf Suresi, 16-17)


+ Yorum Gönder