+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Lebbeyk: tavaf dönerken yapılan salavat nasıl okunur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Lebbeyk: tavaf dönerken yapılan salavat nasıl okunur?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Tavafta dönerken yapaılan salavat nasıl okunur? (Video)


  Reklam  Cevap:
  TAVAF VE MÜLTEZEM'DE OKUNACAK DUALAR


  KABE'Yİ TAVAF EDERKEN

  “Rabbimiz! Bize dünyada hasene (iman ve Salih amel) ver. Ahirette de bize hasene ver ve bizi cehennem azabından koru.” (Bakara Suresi, 201)
  KABE'NİN RUKÛNLARI ARASINDA

  “Bismillahi vallahu ekber.”
  “Allah'ım! Sana iman kitabını tasdik, ahdine vefa ve Nebi Muhammed (s.a.v.)'in sünnetine uymakla... (Beyt'inin tavafına başlıyorum.)” (İbn Hacer, et-Telhis el-Habir; 2/247 Said İbnü'l-Müseyyeb'den; İbn Kudame el-Muğni; 5/215)
  RUKN-İ ŞAMİ'DE

  “Allah'ım! Bunu kabul olunan bir hac kıl. Şükür olan bir gayret ve affedilen bir günah eyle. Rabbim, bağışla ve acı yine bildiklerini bağışla. Sen gerçekten yüce ve kerem sahibi olansın.”
  RUKN-İ YEMANİ'DE

  “Allah'ım! Ben küfürden, fakirlikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım ve yine dünya ve ahiretin aşağılanmışlığından sana sığınırım.”(es-Samurrai, el-Müstevab;4/205-208)
  RUKN-İ IRAKÎ'DE

  “Allah'ım! Beni şüphelerden, şirkten Allah ve Rasulu'ne karşı gelmekten, küfürden ve nifaktan, kötü ahlaktan, ailem, malım ve çocuklarımda kötü dönüşümlerden ve kötü görünüşten koru.”
  MÜLTEZEM'DE DUA


  A. Mültezem'de Dua:

  “Ey bu değerli evin sahibi! Boynumu cehennem ateşinden azad eyle ve beni kötülüklerin hepsinden ve şeytanın şerrinden koru. Bana rızık olarak verdiklerinle beni yetinir kıl. Bana verdiklerinde bana bereket ver. Allah'ım! Beni bu misafir kullarının en hayırlılarından kıl. Beni bağışla ve bana acı. Çünkü Sen'sin bağışlayıcı ve acıyıcı olan. Allah'ım! Ben Sen'den ölüm anında bir rahatlık (selamet), hesap anında bir bağışlama diliyorum. Ey Allah'ım! Muhammed'e ve O'nun tüm ashabına salat ve selam eyle.” (Ebu Davud: 1481; Tirmizi: 3477; Nesai, el-Mücteba: 3/44)
  B. Hacer-i Esved ile Kabe'nin Kapısı Arasında (Mültezem'de) Dua:
  “Allah'ım! Bu ev Sen'in evin. Bu harem Sen'in haremin. Bu makam da cehennem azabından sana sığınanların makamıdır. Allah'ım, beni cehennem ateşinden ve recmedilmiş şeytanın şerrinden koru ve beni kıyamet günü korkularından emin kıl ve dünya ve ahiret sıkıntılarından beni kurtar.
  alıntı


 3. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~
  “Allah'ım! Bu ev Sen'in evin. Bu harem Sen'in haremin. Bu makam da cehennem azabından sana sığınanların makamıdır. Allah'ım, beni cehennem ateşinden ve recmedilmiş şeytanın şerrinden koru ve beni kıyamet günü korkularından emin kıl ve dünya ve ahiret sıkıntılarından beni kurtar

  Rabbim bizlerde nasip etsin o mübarek yerlere gitmeyi
  Allah c.c.razı olsun muhammed kardeş.

+ Yorum Gönder
kabeyi tavaf ederken okunan lebbeyk,  lebbeyk,  kabede dönerken söylenen dua,  tavaf ederken okunan dua lebbeyk,  salavat nasıl okunur,  kabede dönerken ,  kabeyi dönerken söylenen dua