+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Eşler aile başkasıyla kendi iradelerin dışında kanunen boşansalar, bu boşanma dinen kabulmüdür ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Eşler aile başkasıyla kendi iradelerin dışında kanunen boşansalar, bu boşanma dinen kabulmüdür ?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Esler aile baskisiyla kendi iradelerin disinda kanunen bosansalar, bu bosanma dinen kabulmudu


  Reklam  Cevap: 4. Mükrehin talak geçerli midir?
  Cevap:

  Mükreh zorlanmış, zor kullanılarak kendisine bir şey yaptırılmış kimse demektir. Bir koca karısını boşamak istemediği halde zor karşısında "boşadım, eğer şöyle veya böyle değilse karım boş olsun..." derse karısını boşamış olur mu?

  Bu konu fıkıhçılar arasında tartışılmıştır. Hanefîler başta olmak üzere bazıları "zorla boşayan, buna razı değilse bile sonuçta boşamayı (bu ifadeyi kullanmayı) seçmiştir ve bu ifade, ona bağlı olan boşama sonucunu doğurur" demişlerdir.

  İmam Şâfi'î ve onun gibi düşünen müctehidler ise akit ve tasarruflarda rıza ve özgür irade şart olduğundan mükrehin boşamasını geçerli saymamışlardır.

  Osmanlılar Hanefî mezhebini seçtikleri halde son dönemlerinde yaptıkları aile kanununda İmam Şâfi'î'nin ictihadını tercih etmiş, "zorla boşamanın geçerli olmadığını" kanunlaştırmışlardır.
  Bana göre de zorla boşama geçerli değildir.
+ Yorum Gönder