+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Nuh'un (a.s.) anne ve babası iman etmişler miydi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Nuh'un (a.s.) anne ve babası iman etmişler miydi?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hz. Nuh'un (a.s.) anne ve babası iman etmişler miydi?


  Reklam  Cevap: Nuh Suresi, 28. Ayette bildirildiğine göre, Nuh Aleyhisselam şöyle dua etmiştir:

  "Rabbim! Beni, ana baba­mı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimleri ise dâima helak et."

  Bu İfadelerden anlıyoruz ki, Hz. Nuh'un (a.s.) babası ve annesi mümindiler.

  Kaynaklar, Hz. Nuh (as)'ın anne ve babasının mümin olduklarını, bu sebeple onlar için dua ettiğini kaydetmişlerdir. "İnanmış olarak evime girenleri" ifadesiy­le mümin olmayan karısı ve oğlunu duasının dışında tuttuğu anlaşılmaktadır. Nûh aleyhisselâmın duasının kıyamete kadar gelecek olan bütün müminleri kapsadığı, aynı şekilde zalimler aleyhindeki bedduasının da kıyamete kadar gelecek olan bütün zalimler hakkında geçerli olduğu kabul edilir. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: V/392.)

  Nuh (a.s.)'ın babası Lamek İbn Metûşlah; annesi Şemhâ bint-i Enûs... Ki bunlar, mü'mindiler. Atâ şöyle der: "Hz. Nûh (a.s) ile Adem (a.s) arasındaki peygamberlerin hiç birinin babası kafir değildir. Hz. Nûh (a.s) ile Hz. Adem (a.s) arasında on ced, dede vardır." (bk. Râzi; Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)
  SİE

+ Yorum Gönder