+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zekat neden Peygamberimiz ve Peygamberimizin soyundan gelenlere verilmez Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zekat neden Peygamberimiz ve Peygamberimizin soyundan gelenlere verilmez


 2. imam
  Üye

  Cevap: zekat neden Peygamberimiz ve Peygamberimizin soyundan gelenlere verilmez


  Reklam  Cevap: Haşim Oğullarının Zekat Alması Haramdır


  Zekat, servetin biriken kiri, fakir ve muhtaçların hakkı, ekonomik dengenin kurulması, fakirle zengin arasındaki mesafe-nin kısaltılması anlamında dini bir vergidir. İnsanları ALLAH yoluna davet edip Cenab-ı Hakk'ın son mesajını O'nun kullarına tebliğ eden Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz, bu ulvî ve çok şerefli hizmeti ve vazifeyi kimseden bir karşılık beklemeden, bir ücret talep etmed-en yerine getirmekle mükellef bulunuyordu. Böylesine yüce bir makamı ve şerefi ihraz eden bir peygamberin insanlara el açması, onlardan zekat ve sadaka alıp geçimini sağlaması elbette ki bir nakise ve itibarını zedeleyen bir leke olurdu.

  Zaten hizmetlerin en güzeli, en şereflisi, ALLAH rızası için, kimseden bir ücret ve karşılık beklemeden yerine getirileni değil midir?

  O bakımdan Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz, gerek kendi salısına, gerekse ailesine zekat ve sadakayı uygun görmemiş, sa-dece getirilen hediyeleri kabul etmek nezaketini göstermiştir.

+ Yorum Gönder