+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an hakkında şiirler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an hakkında şiirler

  Sual: kuran kerim ile ilgili şiir arıyorum ama bulamıyorum ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Kur'an hakkında şiirler


  Reklam  Cevap:
  Bir kitap ki;Allah’ın, beşere son kelâmı,
  En büyük mûcizesi, ve en büyük selâmı.

  Bir kitap ki;Ne dengi, ne benzeri , ne eşi;
  İnsanlık âleminin, batmayan tek güneşi.
  Bir kitap ki;nûrunda, karanlıkları boğan,
  Bindörtyüz yıldan beri, hergün yeniden doğan

  Bir kitap ki; barışın, kurtuluşun rehberi,
  İdrâkin temel taşı, akılların cevheri.
  Bir kitap ki;Nebî’nin, en büyük emâneti,
  Ne bir hükmü değişir, ne harfi, ne âyeti.
  Bir kitap ki;vicdânın, adâletin tek sesi,
  Ahlâk depremlerinin, sarsılmaz güvencesi.
  Bir kitap ki;ilmiyle, cehâleti susturan;
  Zulümler karşısında, heybetle dimdik duran.

  Bir kitap ki;irfânın, zaptedilmez kalesi,
  Çaresiz mazlumların, sönmeyen meş’alesi.
  Bir kitap ki;ümidin tükendiği her yerde;
  Açılır görenlere, kapılar perde perde.
  Bir kitap ki;şefkâtin kucaklayan kolları,
  Selâmete götüren, ince sabır yolları.
  Bir kitap ki;gaflete, dalâlete son veren,
  Mahremlerin üstüne, hayâ perdesi geren.
  Bir kitap ki;tahtından, zorbaları indiren,
  Mülkün temellerini, hukukla güçlendiren.
  Bir kitap ki;müşrikler, münâfıklar listesi,
  Kârun’dan, Firavun’dan, nice ibret hissesi.
  Bir kitap ki;ihlâsı, tevhîdi müjdeleyen,
  İsyankâr kavimleri, birer birer eleyen.
  Bir kitap ki;bileni, bilmeyenden ayıran,
  O kıyâmet gününde, muhlisleri kayıran.
  Bir kitap ki;mahşerde, muttakiler gölgesi,
  Cennet semâlarında, çınlayan “selâm” sesi.
  Bir kitap ki;çağlara, çağlar üstü hükmeden,
  Hükmünü yok sayacak, yoktur asla bir neden.
  Bir kitap ki;âcizdir önünde tüm san’atlar;
  Hikmetine dar gelir, o sonsuz kâinatlar.
  Bir kitap ki;korkular ve ümitler harmanı,
  En Yüce Padişah’ın, âlemlere fermanı.
  Bir kitap ki;beş vakit secdelerde göz yaşı,
  Mûminlerin elinde, değişmez mihenk taşı.
  Bir kitap ki; mübîndir.. Apaçıktır görene,
  Son nefeste korku yok, O’na gönül verene.
  Adı; Kur’ân-ı Kerîm.. Mekânı; kalb-i selîm,
  O’ndadır gerçek irşâd, O’ndadır gerçek ilim.
  Ey ! Şânı mahşere dek, korunan yüce kitap;
  Yetmez seni övmeye, hiçbir söz, hiçbir hitap.
  Seni yazmak ne mümkün, cür’etimize bakma,
  Hesap günü Mîzan’da,BİZİ YALNIZ BIRAKMA !
  CENGİZ NUMANOĞLU


+ Yorum Gönder