+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şafii ve hanefi mezhebinde tilavet secdesi nasıl yapılır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafii ve hanefi mezhebinde tilavet secdesi nasıl yapılır


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Şafii ve hanefi mezhebinde tilavet secdesi nasıl yapılır


  Reklam  Cevap: Hanefi Mezhebine göre Namazda Tilâvet Secdesi Nasıl Yapılır?

  Namazda okunan secde âyetinden sonra, hemen secdeye varılır, sonra kalkılarak kırâete devam edilir. Fakat secde âyetinden sonra üç âyet geçmeden rükû'a gidilirse ve bu rükû'a gidişte tilâvet secdesi de niyet edilirse, rükû', tilâvet secdesi yerine de geçer. Rek'atın sonunda yapılan secde ise, tilâvet secdesine ister niyet edilsin isterse edilmesin tilâvet secdesi yerine kâim olur. Bu bakımdan imamın bir karışıklığa meydan vermemek için kırâetin ortasında secdeye gitmek yerine, secde âyetinden hemen sonra veya en fazla iki âyet daha okuyarak rükû'a ve secdeye gitmesi daha uygundur. Secde âyetinin ardından üç veya daha fazla âyet okuyacağı takdirde, tilâvet secdesi, secde âyeti okunur okunmaz derhal yapılıp tekrar kıyâma kalkılması, kırâete bundan sonra devam edilmesi vâcib olur. Bu durumda namazın rükû' ve secdesiyle tilâvet secdesi sâkıt olmaz.
  Secde âyeti hecelenerek okunacak olursa veya sadece yazılsa veyahut telâffuz edilmeden sadece yazısına bakılsa, secde lâzım gelmez. Bir secde âyetinin ekserisi okunmadan da secde yapılması gerekmez.
  Bir mecliste bir secde âyeti birkaç defa okunup tekrar edilse, bunun için tek tilâvet secdesi kâfidir. Fakat ayrı ayrı secde âyetleri okunsa veya aynı secde âyeti başka başka meclislerde okunsa, herbiri için ayrı ayrı secde etmek vâcib olur.

+ Yorum Gönder
şafiilere göre tilavet secdesi nasıl yapılır,  şafi mezhebine göre tilavet secdesi nasıl yapılır,  şafii mezhebinde tilavet secdesi nasıl yapılır,  şafi mezhebinde tilavet secdesi ,  hanefi mezhebine göre tilavet secdesi nasıl yapılır,  şafii mezhebine göre tilavet secdesi,  şafilerde tilavet secdesi nasıl kılınır