+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ehli kitapla ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ehli kitapla ilgili hadisler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: ehli kitapla ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: I. "Ehl-i Kitap'a bir şey sormayınız. Çünkü onlar sapıtmış oldukları için sizi hidayete eriştiremezler. Eğer siz böyle yaparsanız, ya batıl sözü doğrular ya da doğru bir sözü yalanlamış olursunuz. ALLAH'a yemin olsun ki, eğer Musa bile hayatta olsaydı O'nun bile bana tâbi olmaktan başka yapacağı bir şey yoktu".
  a- Ahmed bin Hanbel, Müsned, III. 338 b- İbni Kesir Tefsirin Kuran-il Azim, I- 386 c- ed Dürrül Mansur, II- 85 d- Alûsî, Ruhu'l Meanî III- 210.

  II. "Muhammed'in nefsi kudret elinde olan ALLAH'a yemin olsun ki, eğer Musa peygamber sizin aranızda olsaydı da O'na tâbi olup Beni terk etseydiniz sizler bu halde kesinlikle sapı-tanlardan olurdunuz. Halbuki Musa (as) hayatta olup yaşasaydı O'nun bile Bana tâbi olmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu".

  a- Darimi, Sünen, Mukaddime bab, 46 b- ed Dürrü'l Mansur, II. 84 c- Alûsî Ruhu'l Meanî I. 244.

  III. "Muhammed'in nefsi kudret elinde olan ALLAH'a yemin olsun ki bu ümmetten hiç bir kimsenin Yahudi veya Hıristiyan olduğunu duymak istemiyorum. Eğer böyle bir kişi Bana inanmadan önce ölürse o ancak cehennemliktir".

  a- Sahih-i Müslim, Kitabü'l İman, bab 70
  b- Zadü'l Mesir L 365
  c- Ibni Kesir, Tefsiru'l Kur'an'il Azim, I. 363.

  IV. "Ümmetimden veya Yahudilerden ya da H ı ristiy anlardan her kim Benim peygamber olduğumu işitir de Bana iman etmezse o kişi cennete giremeyecektir".

  a- Ahmed bin Hanbel, Müsned, IV. 396 b- Tefsirü'l Kur'an'il Azim, II. 266.


+ Yorum Gönder
kitapla alakali hadisler