Konusunu Oylayın.: Tasavvufta zikirmi önemli mürşitmi önemlidir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Tasavvufta zikirmi önemli mürşitmi önemlidir?
 1. 18.Şubat.2011, 22:26
  1
  Misafir

  Tasavvufta zikirmi önemli mürşitmi önemlidir?


  Tasavvufta zikirmi önemli mürşitmi önemlidir? Mumsema tasavvufta zikrmi önemli mürşitmi önemli kaynaklarla bildirmenizi rica ederim.


 2. 18.Şubat.2011, 22:26
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  tasavvufta zikrmi önemli mürşitmi önemli kaynaklarla bildirmenizi rica ederim.

 3. 19.Şubat.2011, 15:07
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Tasavvufta zikirmi önemli mürşitmi önemlidir?
  Zikir,Kalbin manevi hastalıklarına karşı bir ilâçtır.Ayrıca Allah(CCHZ)lerinin katında kıymeti çok büyüktür.

  BU HUSUSTA CENABI HAKK ŞÖYLE BUYURUYOR:
  Bunlar,Allah’ın zikri ile kalbleri huzura kavuşarak iman edenlerdir.
  Evet,bilinki,ancak Allah’ı anmakla(Zikretmek)kalbler yatışır ve huzur bulur. (Rad.S.A.28.)
  Evet başkası ile değil,ancak Allah’ın(CC-HZ)lerinin Zikri ile kalbler mutmain olur, gönüllerin ızdırabı sükûn bulur yatışır.
  Ey iman edenler !Allah’ı(dilinizle ve kalbinizle türlü tesbihler yaparak
  çok zikredin. (El Ahzab.S.A.41.)
  Namazı bitirincede ayakta,otururkenve yanınız üzerindeyatarken (daima) Allah’ı anın.(Nisa.S.A.103.)
  Ruh’ul Beyan tefsiri 3 ncü cilt 125 nci sahifede bu Âyeti Kerimenin tefsir inde deniyor ki: Bütün vakitlerde Zikir ediniz;şöyleki: gecede,gündüzde,yaz ve kışta,bütün mekanlarda,karada ve denizde,düzde ve dağda ve bütün hallerde:Hazarda,seferde, sağlıkta,gizlide,aşikârde,ayakta,otururken ve yatarken de ibadet ve taatta da Zikrediniz buyuruluyor.

  DİĞER ÂYETLERİNDE DE CENABI HAKK ŞÖYLE BUYURUYOR:

  Sağ duyulular o kimselerdir ki,ayakta iken, otururken ve yatarken (daima) Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında Allah’ın varlığını isbat için iyice düşünürler ve şöyle derler:”
  Ey Rabbimiz,sen bunları boşuna yaratmadın.Sen batıl şey yaratmaktan münezzehsin (berîsin).Artık bizi Cehennem ateşinden koru.
  (Âli imran.S.A.191.)

  CENABI HAKK (CC HZ)LERİ ZATINI ZİKREDEN ERKEKLER VE KADINLAR HAKKINDA ŞÖYLE BUYURUYOR:
  Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar (var ya), Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.(El.Ahzab.S.A.35.)
  Âyeti Kerimedeki müjdeye nail olan Zikri kesir (fazla zikir)elde edilmesi lazımdır. Cenabı Hakk'ı çok Zikreden kadın ve erkeklere, akılların almıyac ağı ve idrak edemeyeceği mükâfatları ihsan edeceğini beyan ediyor. yukarıda (Tevbe.Sûresi.Ayet.119) da “Sadıklarla beraber olunuz”Âyet-i Kerimesinin emrettiği sadıklarla birlikte olmanın yani maneviyat itibariyle ruhan ve kalben onlarla bir olma emrinin yerine getirilmesidir. Her ikisi hakkında âyet-i Kerime mevcuttur.(Bak; Asikâre zikir için,
  El Bakara.S.A.200) (Gizli zikir için (El Araf.S.A.205.)
  CENABI HAKK ZATINI ZİKRETMEYEN MÜNAFIKLARI ZEM EDEREK KINAYARAK BUYURUYOR Kİ
  “Münafıklar Allah’ı Zikretmezler.Yad eylemezler. Zikretseler de pek az eder ler ki o da ağızlarındadır.” (En.Nisa.S.A.142.)
  Ruhul beyan tefsiri 2 nci cilt,507 nci sahifede deniyor ki:Münafıklar az Zikir yaparlar.Çünkü onlar zahir kalıp dili ile Zikrederler.Batıni kalp dili ile Zikretmezler.
  Sen de bu sıfatlardan kurtulmak istiyorsan, Cenabı Hakk'ı çok Zikretmenin şartlarını yerine getirmeye bak.Senin ölçün falan ve filân olmasın,senin ölçün(Kur’anı Kerim Hadisi Şerif ve Ehl-i Beyt olsun. Zikrullah’ı hiç terketmeyen münafıklıktan kurtulur. Ey kardeş,Zikrullah’ın fazileti,hasiyyeti ve sevabı gayet çoktur.(Bunu yazmakla dile getirmeye imkân yoktur.)
  ALEMLERİN SULTANI(SAV)EFENDİMİZ DE BU HUSUSTA ŞÖYLE BUYURUYOR:

  Hayırlı bir amelinizden size haber vereyimmi O sizin bütün günahlarınızı arındırır. Derecelerinizi yüceltir,ve size altından gümüşten ve sadakadan ve kafirlerle vuruşarak onların boynunu vurmaktan veya onlardan birisinin sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlıdır. Sahabe hep birden Buyur ya Resû-lellah diye niyazda bulunduk:
  Efendimiz (SAV)saadetle buyurdular ki, bahsettiğim hayırlı amel Allahü Teâlâ (HZ)lerini çok Zikret-mektir. (Muaz bin Cebel. RA HZ lerinden rivayet edilen Ha-disi serif. Sahihi Buhari.)
  Adem oğullarının kendilerini Cehennemden kur-taracak hiç bir amelleri yoktur. Kurtaracak olan illâ Zikrullahtır. (Hadisi serif. Buhari.)
  ENES (RA)HZLERİNİN RİVAYET ETTİĞİ HADİSİ ŞERİFTE, PEYGAMBERİMİZ (SAV)

  ”Cennet bahçelerine yolunuz uğrarsa;çok faydalanın, manevî meyvelerin den çok yiyiniz. ”Buyurun-ca: Ashab-ı Kiram (RA)”Ya Resûlallah, dünyada Cennet bahçesi yok;o halde Cennet bahçesi nedir?” diye sordular.O zaman buyurdu ki:”Zikir halkaları-dır. ”(Ramuz-ül Ehadis.S.64.Levakıhül Envarül Kudsiye fi Beyan-i uhudil Muhammediye.S.114.)

  NEBİLER NEBİSİ (SAV)EFENDİMİZ BUYURDU Kİ:
  “Sabah ve akşam Allah’ı Zikretmek;Allah yolunda bir harbe girip,kılıncı kırılıncaya kadar savaşmaktan hayırlıdır.” (Ramuz.S.346.)
  Allah-ü Teâlâ:”Bir gün beni Zikreden kimseyi, ya-hut bir makamda benden korkan şahsı Cehennem’-den çıkarınız.”Diye, meleklere emir buyurmuştur. (Ramuz Metni,S.515.)
  (Aziz degerli kardesim:sen de durma Zikir meclislerine kos.Çünkü Zikir meclisleri kalbi arıtma temizlenme yerleridir.Orada menfaat yok rıza bari vardır.) Alemlerin Sultanı(SAV) Efendimize sordular: Ya Resûlâllah Evliyaullah kimlerdir: Efendimiz saadetle buyurdular
  (Edamı Zikrullah)yani Daima Allahü Teâlâ (HZ)lerini Zikredenlerdir.
  NEBİLER NEBİSİ (SAV) EFENDİMİZ BUYURDUKİ:
  ”Her kim Allah’ı (CCHZ) lerini çok Zikir ederse Allah’da onu sever” (Feyz-ül Kâdir, C.6,S.83.)
  Yine Buyurdu ki:”Müferridler öne geçtiler” Bunun üzerine Ashab: Ey Allah’ın Resûlü,Müferridler kim-lerdir?dediler.Resûlü Ekrem (SAV):Cevaben:”
  Allah’ı (CCHZ) lerini çok, Zikreden erkekler ve çok Zikreden kadınlardır ”Buyurdu.(Buhari ve Müslim.)
  Zikir Telkinini alan Mü'min Yüce Allah(CC HZ) lerini Zikretmeye başlar. (Allah'ü Teâlâ Hz lerini Bir bilip Zikretmek; İmanın asıl ve Esası Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve her türlü halükârda daima Zikretmektir.
  Yüce Allah(CC HZ)lerine inanan,İslâmın şartlarını yerine getiren her Mü'minin Yüce Allah(CC HZ)lerini bir bilip Zikretmesi, (Nafile değil her Mü'mine Farzı Ayındır.)(54 farzdan birincisi, Allah’ı(CCHZ)lerini bir bilip Zikretmektir.)
  Severek ve isteyerek Zikir eden Allah (CC-HZ) lerinin dostları için korku ve keder yoktur(Yunus Suresi 62 nci âyetinde) müjdesi verilmiştir. (Şuurla Zikretmek kalbdeki bütün kötü hasletleri ve hastalıkları giderir.)
  ZİKİR
  Hazreti Rasûlullah'ın tavsiye ettiği dünyadaki en önemli çalışma...
  Zikir, ötedekini anmak değil, kendindeki Hakka ait özellikleri ortaya çıkarmaktır. Zikir, dünyada bir insanın yapabileceği, en yararlı çalışma türüdür ve beyinde tekrar edilen kelimenin manâsı istikâmetinde, beyin kapasitesini arttırır.
  İNANMADAN DAHİ OLSA,ZİKİR YAPAN HERKES MUTLAKA TESİRİNİ GÖRÜR!

  ZİKİR, beyinden üretilen dalga enerjinin RUH'a, yani halogramik dalga bedene yüklenmesini ve böylece ölüm ötesi yaşamda güçlü bir RUH'a sahip olunmasını sağlar. ZİKİR, tekrar edilen manâlar istikâmetinde beyinde anlayış, idrak ve o manâların hazmedilmesi gibi özellikleri geliştirir.
  Normalde çok küçük bir yüzde ile çalışıp geri kalan miktarı kullanılmaz bir halde bekleyen beynin, bu boş duran kapasitesinin devreye sokulması yolu ZİKİR'den geçer.
  ZİKİR ile beynin belli bir bölgesindeki hücre grubları arasında üretilen bioelektrik enerji, zikrin devamı halinde bu bölgeden taşarak, görevsiz bek-leyen yan hücrelere yayılır ve onları da mevcut kapasiteye ilâve ederek devreye sokar.
  ZİKİR, konusu ne ise, o anlamda bir frekans yayarak bu hücreleri devreye alan beyinde, elbette ki o istikâmette de faâliyet gelişir.
  alıntı...


 4. 19.Şubat.2011, 15:07
  2
  Silent and lonely rains  Zikir,Kalbin manevi hastalıklarına karşı bir ilâçtır.Ayrıca Allah(CCHZ)lerinin katında kıymeti çok büyüktür.

  BU HUSUSTA CENABI HAKK ŞÖYLE BUYURUYOR:
  Bunlar,Allah’ın zikri ile kalbleri huzura kavuşarak iman edenlerdir.
  Evet,bilinki,ancak Allah’ı anmakla(Zikretmek)kalbler yatışır ve huzur bulur. (Rad.S.A.28.)
  Evet başkası ile değil,ancak Allah’ın(CC-HZ)lerinin Zikri ile kalbler mutmain olur, gönüllerin ızdırabı sükûn bulur yatışır.
  Ey iman edenler !Allah’ı(dilinizle ve kalbinizle türlü tesbihler yaparak
  çok zikredin. (El Ahzab.S.A.41.)
  Namazı bitirincede ayakta,otururkenve yanınız üzerindeyatarken (daima) Allah’ı anın.(Nisa.S.A.103.)
  Ruh’ul Beyan tefsiri 3 ncü cilt 125 nci sahifede bu Âyeti Kerimenin tefsir inde deniyor ki: Bütün vakitlerde Zikir ediniz;şöyleki: gecede,gündüzde,yaz ve kışta,bütün mekanlarda,karada ve denizde,düzde ve dağda ve bütün hallerde:Hazarda,seferde, sağlıkta,gizlide,aşikârde,ayakta,otururken ve yatarken de ibadet ve taatta da Zikrediniz buyuruluyor.

  DİĞER ÂYETLERİNDE DE CENABI HAKK ŞÖYLE BUYURUYOR:

  Sağ duyulular o kimselerdir ki,ayakta iken, otururken ve yatarken (daima) Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında Allah’ın varlığını isbat için iyice düşünürler ve şöyle derler:”
  Ey Rabbimiz,sen bunları boşuna yaratmadın.Sen batıl şey yaratmaktan münezzehsin (berîsin).Artık bizi Cehennem ateşinden koru.
  (Âli imran.S.A.191.)

  CENABI HAKK (CC HZ)LERİ ZATINI ZİKREDEN ERKEKLER VE KADINLAR HAKKINDA ŞÖYLE BUYURUYOR:
  Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar (var ya), Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.(El.Ahzab.S.A.35.)
  Âyeti Kerimedeki müjdeye nail olan Zikri kesir (fazla zikir)elde edilmesi lazımdır. Cenabı Hakk'ı çok Zikreden kadın ve erkeklere, akılların almıyac ağı ve idrak edemeyeceği mükâfatları ihsan edeceğini beyan ediyor. yukarıda (Tevbe.Sûresi.Ayet.119) da “Sadıklarla beraber olunuz”Âyet-i Kerimesinin emrettiği sadıklarla birlikte olmanın yani maneviyat itibariyle ruhan ve kalben onlarla bir olma emrinin yerine getirilmesidir. Her ikisi hakkında âyet-i Kerime mevcuttur.(Bak; Asikâre zikir için,
  El Bakara.S.A.200) (Gizli zikir için (El Araf.S.A.205.)
  CENABI HAKK ZATINI ZİKRETMEYEN MÜNAFIKLARI ZEM EDEREK KINAYARAK BUYURUYOR Kİ
  “Münafıklar Allah’ı Zikretmezler.Yad eylemezler. Zikretseler de pek az eder ler ki o da ağızlarındadır.” (En.Nisa.S.A.142.)
  Ruhul beyan tefsiri 2 nci cilt,507 nci sahifede deniyor ki:Münafıklar az Zikir yaparlar.Çünkü onlar zahir kalıp dili ile Zikrederler.Batıni kalp dili ile Zikretmezler.
  Sen de bu sıfatlardan kurtulmak istiyorsan, Cenabı Hakk'ı çok Zikretmenin şartlarını yerine getirmeye bak.Senin ölçün falan ve filân olmasın,senin ölçün(Kur’anı Kerim Hadisi Şerif ve Ehl-i Beyt olsun. Zikrullah’ı hiç terketmeyen münafıklıktan kurtulur. Ey kardeş,Zikrullah’ın fazileti,hasiyyeti ve sevabı gayet çoktur.(Bunu yazmakla dile getirmeye imkân yoktur.)
  ALEMLERİN SULTANI(SAV)EFENDİMİZ DE BU HUSUSTA ŞÖYLE BUYURUYOR:

  Hayırlı bir amelinizden size haber vereyimmi O sizin bütün günahlarınızı arındırır. Derecelerinizi yüceltir,ve size altından gümüşten ve sadakadan ve kafirlerle vuruşarak onların boynunu vurmaktan veya onlardan birisinin sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlıdır. Sahabe hep birden Buyur ya Resû-lellah diye niyazda bulunduk:
  Efendimiz (SAV)saadetle buyurdular ki, bahsettiğim hayırlı amel Allahü Teâlâ (HZ)lerini çok Zikret-mektir. (Muaz bin Cebel. RA HZ lerinden rivayet edilen Ha-disi serif. Sahihi Buhari.)
  Adem oğullarının kendilerini Cehennemden kur-taracak hiç bir amelleri yoktur. Kurtaracak olan illâ Zikrullahtır. (Hadisi serif. Buhari.)
  ENES (RA)HZLERİNİN RİVAYET ETTİĞİ HADİSİ ŞERİFTE, PEYGAMBERİMİZ (SAV)

  ”Cennet bahçelerine yolunuz uğrarsa;çok faydalanın, manevî meyvelerin den çok yiyiniz. ”Buyurun-ca: Ashab-ı Kiram (RA)”Ya Resûlallah, dünyada Cennet bahçesi yok;o halde Cennet bahçesi nedir?” diye sordular.O zaman buyurdu ki:”Zikir halkaları-dır. ”(Ramuz-ül Ehadis.S.64.Levakıhül Envarül Kudsiye fi Beyan-i uhudil Muhammediye.S.114.)

  NEBİLER NEBİSİ (SAV)EFENDİMİZ BUYURDU Kİ:
  “Sabah ve akşam Allah’ı Zikretmek;Allah yolunda bir harbe girip,kılıncı kırılıncaya kadar savaşmaktan hayırlıdır.” (Ramuz.S.346.)
  Allah-ü Teâlâ:”Bir gün beni Zikreden kimseyi, ya-hut bir makamda benden korkan şahsı Cehennem’-den çıkarınız.”Diye, meleklere emir buyurmuştur. (Ramuz Metni,S.515.)
  (Aziz degerli kardesim:sen de durma Zikir meclislerine kos.Çünkü Zikir meclisleri kalbi arıtma temizlenme yerleridir.Orada menfaat yok rıza bari vardır.) Alemlerin Sultanı(SAV) Efendimize sordular: Ya Resûlâllah Evliyaullah kimlerdir: Efendimiz saadetle buyurdular
  (Edamı Zikrullah)yani Daima Allahü Teâlâ (HZ)lerini Zikredenlerdir.
  NEBİLER NEBİSİ (SAV) EFENDİMİZ BUYURDUKİ:
  ”Her kim Allah’ı (CCHZ) lerini çok Zikir ederse Allah’da onu sever” (Feyz-ül Kâdir, C.6,S.83.)
  Yine Buyurdu ki:”Müferridler öne geçtiler” Bunun üzerine Ashab: Ey Allah’ın Resûlü,Müferridler kim-lerdir?dediler.Resûlü Ekrem (SAV):Cevaben:”
  Allah’ı (CCHZ) lerini çok, Zikreden erkekler ve çok Zikreden kadınlardır ”Buyurdu.(Buhari ve Müslim.)
  Zikir Telkinini alan Mü'min Yüce Allah(CC HZ) lerini Zikretmeye başlar. (Allah'ü Teâlâ Hz lerini Bir bilip Zikretmek; İmanın asıl ve Esası Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve her türlü halükârda daima Zikretmektir.
  Yüce Allah(CC HZ)lerine inanan,İslâmın şartlarını yerine getiren her Mü'minin Yüce Allah(CC HZ)lerini bir bilip Zikretmesi, (Nafile değil her Mü'mine Farzı Ayındır.)(54 farzdan birincisi, Allah’ı(CCHZ)lerini bir bilip Zikretmektir.)
  Severek ve isteyerek Zikir eden Allah (CC-HZ) lerinin dostları için korku ve keder yoktur(Yunus Suresi 62 nci âyetinde) müjdesi verilmiştir. (Şuurla Zikretmek kalbdeki bütün kötü hasletleri ve hastalıkları giderir.)
  ZİKİR
  Hazreti Rasûlullah'ın tavsiye ettiği dünyadaki en önemli çalışma...
  Zikir, ötedekini anmak değil, kendindeki Hakka ait özellikleri ortaya çıkarmaktır. Zikir, dünyada bir insanın yapabileceği, en yararlı çalışma türüdür ve beyinde tekrar edilen kelimenin manâsı istikâmetinde, beyin kapasitesini arttırır.
  İNANMADAN DAHİ OLSA,ZİKİR YAPAN HERKES MUTLAKA TESİRİNİ GÖRÜR!

  ZİKİR, beyinden üretilen dalga enerjinin RUH'a, yani halogramik dalga bedene yüklenmesini ve böylece ölüm ötesi yaşamda güçlü bir RUH'a sahip olunmasını sağlar. ZİKİR, tekrar edilen manâlar istikâmetinde beyinde anlayış, idrak ve o manâların hazmedilmesi gibi özellikleri geliştirir.
  Normalde çok küçük bir yüzde ile çalışıp geri kalan miktarı kullanılmaz bir halde bekleyen beynin, bu boş duran kapasitesinin devreye sokulması yolu ZİKİR'den geçer.
  ZİKİR ile beynin belli bir bölgesindeki hücre grubları arasında üretilen bioelektrik enerji, zikrin devamı halinde bu bölgeden taşarak, görevsiz bek-leyen yan hücrelere yayılır ve onları da mevcut kapasiteye ilâve ederek devreye sokar.
  ZİKİR, konusu ne ise, o anlamda bir frekans yayarak bu hücreleri devreye alan beyinde, elbette ki o istikâmette de faâliyet gelişir.
  alıntı...
+ Yorum Gönder