+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hicret sonrası yapılan yenilikler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hicret sonrası yapılan yenilikler


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hicret sonrası yapılan yenilikler


  Reklam  Cevap: Hicret sonrası yapılan yenilikler

  1. İlk kez divan teşkilatı kuruldu.
  2. Adli teşkilat kuruldu. Vilayetlere validen ayrı olarak kadılar atandı.
  3. Feth edilen ülkelerin yönetim birimlerine ayrılmasıyla büyük iller ortaya çıktı.
  4. Irak,Mısır,Suriye ,Cünd adı verilen devamlı ordugâh şehirleri kurulmuştur.
  5. Hicri takvim hazırlanarak kullanılmaya başlandı
  6. Ekonomik alanda yenilikler yapılmıştır.
  7. Askeri amaçlı ikta sistemi uygulanmıştır.
  8. Irak müslümanların eline geçmiş, İran yolu açılmıştır.
  9. Müslümanlar bu arada Basra ve Kûfe `de yeni askeri üsler kurarak ordularını takviye etmişler ve güçlerini arttırmışlardır.
  10.Halifeler seçimle iş başına gelmişlerdir.
  11· Bu dönemde Arap milliyetçiliği yapılmamıştır.
  12· Türklerle ilk siyasi ilişkiler bu dönemde başlamıştır.
  13· İslam Devleti bölgenin en önemli siyasi gücü haline gelmiştir.
  14· Sistemli bir devlet teşkilatı oluşturulmuştur

+ Yorum Gönder
hicretten sonra medinede yapılanlar,  hiçretten sonra yapılan yenilikler,  hicret sonrası medinede ilk yapılanlar,  hicretten sonra medinede yapılan yenilikler,  hicret sonrası,  peygamberimizin medinede yaptığı düzenlemeler,  kuranla gelen yenilikler