+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamda kabir ziyareti nasıl olmalı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamda kabir ziyareti nasıl olmalı?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: İslamda kabir ziyareti nasıl olmalı?


  Reklam  Cevap: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabir ziyaretini tavsiye etmiş ve: “Kabirleri ziyaret ediniz, bu size ahireti hatırlatır.” (İbn Mâce Sünen, Cenâiz, 47) buyurmuştur. Kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm’ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Bunun için dinimiz, kabir ziyaretleriyle ilgili bazı ölçüler koymuştur. Buna göre kabir ziyaretinde şunlardan sakınılması gerekmektedir:
  1 – Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek, bu kişileri “bunlar Allah’ın sevgili kullarıdır, bunların Allah’a sözü geçer, Allah bu zatları geri çevirmez” vs. diyerek Allah ile kendi arasında aracı kılmak.
  2 – Bu ziyaretleri dini bir vecibe gibi telakki etmek,
  3 – Çaput ve bez bağlamak, mum yakmak,
  4 – Türbelere ve orada yatanlara adak adamak,
  5 – Kurban kesmek,
  6 – Şeker v.b yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek,
  7 – Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak,
  8 – Kabrin etrafındaki demir ve taşları öpmek, onlara sarılıp ağlamak.
  Bu gibi şeyler tevhit dini olan İslâmla bağdaştırılamaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek ‘şirktir’. Şirk ise Allah’ın bağışlamayacağını bildirdiği tek günahtır. Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:
  “Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar; Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.” (Nisa, 5/116)

+ Yorum Gönder
islamda kabir ziyareti,  kabir ziyareti nasıl olmalı ,  mezarlık ziyareti nasıl olmalı,  İLMİHALDE KABİR ZİYARETİ,  mezarlik ziyareti nasil olmali,  kabir ziyaretinde nasıl selam verilir