+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamda vadeli satış günahmıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamda vadeli satış günahmıdır?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: İslamda vadeli satış günahmıdır?


  Reklam  Cevap: Soru: Vade farkı koyarak bir malı peşin fiyatından fazla bir fiyata almak veya satmak caiz midir?
  Cevap: Bir malı peşin fiyatına nisbetle farklı bir fiyat ile vadeli olarak satmak caizdir. Bu konuda mezhepler arasında bir ihtilaf yoktur.

  Bir çokları böyle bir muamelede faiz tahakkuk ettiğini zannetmektedirler. Halbuki burada paranın malla değişimi söz konusudur. İslam hukukuna göre böyle bir muamelede faiz meydana gelmez. Mesela bir malı peşin 1.000 liradan ve veresiye 2.000 liradan almak veya satmak caizdir. Peşin ile veresiye arasındaki fark faiz değildir. (Kemaleddin b. Hümam, Feth’ül-Kadîr, V/218, Bulak 1316.)

  Veresiye alış verişlerde akit yapılırken satışa konu olan mal, ödenecek fiyat ve ödeme zamanı belli olmalıdır. Bu üç şart yerine geldikten sonra peşin ve veresiye fiyatların farklı olması önemli değildir. (Şemsüddin es-Serahsî, el-Mebsut, XIII/8, Bab’ül-büyû’il-faside, Şafiî mezhebinden Tuhfet’ül-Muhtac bi Şerhi’l-Minhac, II/37, Bab’ül-Büyû’il-Menhiyyi anha vemâ yetbeuha.)

+ Yorum Gönder