+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Subhaneke Duasının İsmi Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Subhaneke Duasının İsmi Nedir?


 2. metzer
  Devamlı Üye

  Cevap: Subhaneke Duasının İsmi Nedir?


  Reklam  Cevap: Namazda Subhaneke duasının okunması

  Hanefi ve Hanbelilere göre Subhaneke duası okumak sünnettir. Çünkü Hz. Aişeden şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  "Hz. Peygamber (as) namaza başladığı zaman ""Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk" derdi."1

  Sübhaneke tesbihten gelir. Bu da Allah tealayı tenzih etmektir. Tebarekesmüke, bereketten gelir. Bu da bir şeyde ilahi hayrın sabit olmasıdır. Teala ceddüke: Ced, azamet demektir. Te'ala, Tefaül vezninde olup, "Uluvv"den türemiştir. Yani senin büyüklüğün her şeyin büyüklüğünden yüce ve üstündür, yahut senin celalin ve azametin yüce demektir.

  Bu tesbih duasının icmalen manası şudur: "Ya Rabb! Seni noksanlıklardan beri kılarım. Ben seni ancak sana hamd ederek tenzih ederim. Senin isminin hayrı her şeyde devam etsin. Senin celalin yüce, senden başka mabud yoktur."

  1- Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Darekutni'nin Enes'ten benzer bir hadis rivayeti vardır. Beş hadis imamı Ebu Saidden benzer bir hadisi rivayet etmişlerdir. Müslim Sahihinde Hz. Ömerin bunu açıktan okuduğu rivayet edilmiştir. Neylül Evtar, II, 195.

  Sorularla İslamiyet Editör

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  sübhaneke duasının ismini ögrenmek istiyorum
  Subhaneke duasının ismi yine Subhanekedir...

+ Yorum Gönder
sübhaneke duasının adı,  subhaneke duresinin adi,  sübhanekenin adı,  Subhaneke.suresinin.ismi,  sübhaneke ismi