+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İstitari irade nedir bir misal olarak verebilirsiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İstitari irade nedir bir misal olarak verebilirsiniz?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: istitari irade nedir bir misal olarak verebilirsiniz?


  Reklam  Cevap: İSTİTAR: Arapça, gizlenme demektir. Kul ile gaybın şuhudu arasında, beşeriliğin engel olmasına istitâr denir.
  Peşinden tecellî gelen istitâr, seninle eşya arasında perde olur, böylece eşyayı (nesneleri) göremezsin.

  İrâde Nedir:

  Allah`ın bir şey`in şöyle olup da böyle olmamasını dilemesi; her şey`i dilediği gibi tayin ve tesbit etmesi demektir. Allah Teâlâ kâmil bir irâde sahibidir. Bu kâinatı ezelî olan irâdesine uygun olarak yaratımştır. Bu kâinatta olmuş ve olacak her şey Allah`ın dilemesi ve irâde etmesiyle olmuş veya olacaktır. O`nun her dilediği mutlaka olur, dilemediği de asla vücûd bulmaz. Bu hususta Kur`an`da: "Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmederse (yani onu dilerse) ona ancak `ol` der, o da oluverir" (Âl-i İmrân, 47) buyrulur. Hadîs-i şerîfte de: "Allah`ın dilediği oldu, dilemediği de olmadı" denilmiştir. İrâde sıfatından başka meşîet adında müstakil bir sıfat yoktur. Çünkü, irade ve meşîet aynı mânaya gelir. Nitekim meşîet, Kur`an`da ve hadîslerde irâde mânasına kullanılmıştır.+ Yorum Gönder