+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Evli erkek dul kadına kendisi nikah kıyabilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Evli erkek dul kadına kendisi nikah kıyabilir mi?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: evli erkek dul kadına kendisi nikah kıyabilirmi?


  Reklam  Cevap: Dini Nikah Nasıl Kıyılır

  Nikah yapacak efendi, önce zevcenin adını, Mesela Fatıma bint-i Ahmed yazar.


  Sonra zevcenin vekilini, Mesela Ali bin Zeyd yazar.
  Sonra iki erkek şahidin adını yazar. Sonra zevcin adını, Mesela Ömer bin Hüseyin diye yazar.

  Sonra, zevc yoksa zevcin vekilinin adını yazar.
  Sonra, iki tarafa sorarak, uyuştukları mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.

  Sonra, istiğfar okur. Euzü Besmele okur.
  (Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh) der.


  Euzü Besmele çekip, Nur suresinin otuzikinci âyetini okur. (Sadakallahül’azîm) deyip, (Kâle Resûlullah, sallallahü aleyhi ve sellem, “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî” sadaka Resûlullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.</B>


  Sonra zevcenin vekiline dönüp:
  (Allahü teâlânın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve amelde mezhebimizin imamı, imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile, vekili olduğun Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve şu kadar altın muaccel ile, talibi olan Ömer bin Hüseyine tezvice, vekaletin hasebi ile, verdin mi?) der.


  Sonra zevcin vekiline dönüp, yine (Bismillahi ve alâ)dan başlayıp okur. Sen dahi, Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile, vekili olduğun Ömer bin Hüseyine, vekaletin hasebi ile, aldın mı?) der.
  [Zevcin kendisi varsa, bunları kendisine sorar.]


  Her ikisine üçer kere sorar ve cevap alır. Ben dahi akd-i nikah ettim der. Sonra, şu duayı okur:

  (Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne “radıyallahü anhümâ”. Ve beyne Alîyyin “radıyallahü anh” ve Fâtıma-tez-zehrâ “radıyallahü anhâ”. Allahümme a’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin. El fatiha.)
  arşivden....

 3. Misafir
  adam karısı tarafından cinsel ilişkiden mahrum bırakılıyorsa bu süre bir yılı aşmışsa erkek karısından habersiz başka kadınla evlenebilirmi

  cayizmidir

 4. Misafir
  Evlilerin büyük sorunlarından biri de budur.
  Hamilelik ve sonrası temizlik... hele ki kadın zor hamilelik geçiriyorsa bir sene cinsel ilişki yok
  Bence ikinci eşe izin verilsin

 5. Misafir
  Bu bir gerçek ben kırk sevdiğim kadınla aynı yaşıtız kadının kocası 23 yıldır ölmüş kadının iki oğlu var yaşları 20 üzeri ben erkek ye 8 çocuğum var velhasıl ikimiz 7 yıldır birbirimizle samimiyiz ailemizin korkusun evlenmiyoruz günah işlememek için Nasıl bir nikah yapabiliriz ikimizde kendi aramızda anlaştık ikimiz ayrı şehir ve bölgedeyiz yılda birkaç defa Yanyana geliyoruz gizli telefonla hemen her gün konuşuyoruz ne yapmalı nikah olmak isteriz engel ailemiz gizli Nasıl Dimizde bir yol Şafii yiz aydınlatsanız büyük sevap olur

 6. arifselim
  Yönetici
  Evlenmek istiyorsanız nikah şartlarını yerine getirerek evlenebilirsiniz bundan başka bir yolu yoktur. Dini nikah kıymazsanız bu ilişki haram olur.

+ Yorum Gönder
evli erkek dul kadın